SCP-136
ocena: +2+x

Identyfikator podmiotu: SCP-136

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Żadne nadzwyczajne procedury przechowawcze nie są wymagane. SCP-136 musi być przechowywany w standardowym, betonowym pomieszczeniu przechowawczym o wymiarach 10 [m] x 10 [m] x 10 [m]. SCP-136-1 musi być przechowywany w zamkniętej, przezroczystej obudowie z tworzywa sztucznego o wymiarach 0,5 [m] x 0,5 [m] x 0,5 [m], umieszczonej na stole na środku pomieszczenia. Podgląd wideo nie jest wymagany, jeżeli nie prowadzi się eksperymentów na podmiocie. W związku z Incydentem I-136-c (zobacz Raporty z Incydentów), tylko personel Klasy-D może wchodzić do przechowalni SCP-136 częściej niż raz na trzydzieści (30) dni bez specjalnej zgody Dyrektora ██████.

Opis: SCP-136 nie ma żadnego wpływu na nie-ludzi.

SCP-136 opisuje dwa zjawiska. SCP-136-1 posiada zmienny wygląd, jednak zwykle manifestuje się w postaci lalki wykonanej z surowej gliny, drewna, metalu lub tkaniny, głównie identyfikowanej jako płci żeńskiej, zwykle długości między 10 a 30 [cm]. Lalka pojawia się w formie męskiej w około 10% przypadków.

SCP-136-1 nie ma niezwykłych właściwości, które mogą być zmierzone empirycznie. Spektrometria masowa próbek pobranych z lalki zwraca typowe wyniki dla danego materiału. Gdy lalka jest uszkodzona do tego stopnia, że przestaje przypominać człowieka - zwykle poprzez usunięcie głowy lub wszystkich kończyn - znika całkowicie i pojawia się ponownie w nowej postaci w odległości do jednego (1) [m]. Badania zjawiska całkowitego wyparowywania lalki trwają.

SCP-136-2 ujawnia tylko wtedy, gdy SCP-136-1 jest oglądany przez około dwadzieścia (20) minut, choć jak SCP-136-1, posiada postać w pewnym stopniu zmienną. Pierwsze wskazanie obecności SCP-136-2 to dźwięk śmiechu płci odpowiadającej do wyglądu SCP-136-1. Pracownicy, którzy słyszą śmiech, zgłaszają, że brzmi on "strasznie" i "przerażająco". Śmiech trwa od pięciu sekund do dwóch minut, po czym następuje okres ciszy, zwykle około pięciu minut. Po okresie ciszy SCP-136-2 pojawia się wraz z nagłym zniknięciem SCP-136-1.

SCP-136-2, to bezcielesna, naga lub częściowo naga postać odpowiadająca płcią SCP-136-1. SCP-136-2, o wielkości od 1,9 do 2,1 m, zawsze ustawiona w prowokacyjny sposób i poruszająca się w powietrzu w wolnym tempie spacerowym (0,2 m/s) w kierunku obiektu (-ów). Jeśli więcej niż jeden obiekt jest obecny, każdy będzie widzieć postać jako poruszającą się do niego samego. Wraz ze zbliżaniem się, głośność śmiechu wzrasta. W czasie, w którym SCP-136-2 zbliży się na odległość 1 do 2 [m], obiekt zawsze stawał się sztywny ze strachu, upadał albo wycofywał się, dopóki nie napotkał na przeszkodę. SCP-136-2 zwykle pozostaje sztywny, dopóki nie jest w odległości około 5 cm od obiektu, kiedy to krzyknie pojedynczy raz, po czym zniknie. Dziesięć do piętnastu sekund później, SCP-136-1 pojawi się ponownie w jej poprzednim miejscu w innej konfiguracji.

Zjawa ma bardzo niepokojący wygląd. Jej usta są zbyt szerokie, zamrożone w grymasie bólu i podniecenia. Będzie czasami pokazywała swoje zęby albo lizała wargi. Jej tęczówki zajmują prawie całe twardówki oczu, które wydają się szalone i przekrwione. W przypadku formy żeńskiej będzie miała absurdalnie wąską talię i duże piersi. Doświadczenie oglądania SCP-136-2 jest głęboko niepokojące i powoduje nocne koszmary przez okres nawet do sześciu (6) miesięcy w każdym obiekcie, prawdopodobnie w wyniku wtargnięcia bytu do psychiki obiektu. Po manifestacji większość z obiektów nie jest w stanie samodzielnie opuścić przechowalni. Co ciekawe, personel Klasy-D o potwierdzonych dewiacjach seksualnych wciąż doświadcza silnej, negatywnej reakcji na SCP-136-2.

W żadnym przypadku nie zaobserwowano, aby SCP-136-2 opuścił granice przechowalni. Zobacz raport z Incydentu I-136-a

Dodatkowe Informacje:

SCP-136 został przechwycony z dziecięcej sypialni opuszczonego domu w [USUNIĘTO] określanego jako nawiedzony. Personel Fundacji podczas rutynowej kontroli tego typu zgłaszanych przypadków odkrył SCP-136, kiedy Agent ████ wypadł z okna, na pierwszym piętrze krzycząc.

Raporty Incydentów:

Incydent I-136-a, ██-██-19██

Dr Simon był dwudziestym piątym obiektem, który zaobserwował SCP-136-2, czwartym, który zgłosił się dobrowolnie. Manifestacja przebiegła normalnie, bez żadnych niespodziewanych wydarzeń. Około dwie godziny po eksperymencie, dr Simon, który był wtedy w kantynie wraz z kilkoma innymi pracownikami badawczymi, krzyknął i upuścił swój kubek z kawą. Niewyraźnie oznajmił, że zobaczył SCP-136-2 płynący wzdłuż korytarza w jego stronę. Dr Morris i dr Harrison uspokoili go, zakładając, że po prostu był bardzo wstrząśnięty doświadczeniem. Po upływie około dwóch (2) minut, wszyscy obecni w pomieszczeniu stracili przytomność. Dr Soboya przebudził się pierwszy i obudził kolegów. Dr Simon zapadł w śpiączkę i umarł trzy dni później.

— Dr Meyers prosi o przeklasyfikowanie obiektu do klasy Keter.
— Przeklasyfikowanie do klasy Keter odrzucone. Nie możemy odrzucić możliwości, że ten nieszczęśliwy wypadek był spowodowany przez inne SCP o działaniu telepatycznym.

Incydent I-136-b, ██-██-20██

To wydarzyło się znowu, dzisiaj. Agent ████ wprowadził kilku testerów Klasy-D do pomieszczenia i stał na zewnątrz razem z █████. 136 skończyło robić swoją rzecz i pomagałem im wyciągać obiekty ze środka, kiedy wszystko stało się czarne. Obudził mnie Agent █████, bijąc po twarzy, a trzech testerów Klasy-D leżało w śpiączce. Ta rzecz zabija ludzi. Nie nauczyliśmy się nic nowego o niej w ciągu ostatnich dziesięciu lat i nie możemy jej używać. Wnoszę o rozpoczęcie badań nad sposobem terminacji 136, może wykorzystując do tego psychiczne SCP. Przecież spalenie podmiotu nic nie zmieni.
— Doktor Meyers

Wniosek o terminację odrzucony. 136 jest pomocny przy rozszerzonych przesłuchaniach.

Incydent I-136-c, ██-██-20██
To coś jest już poza kontrolą. Widzieliście co się stało, cholera, wszyscy w promieniu tysiąca jardów nigdy o tym nie zapomną [USUNIĘTO], i personel Klasy-D z pomieszczenia zniknął, nikt nie wie jak. Musimy przynajmniej robić trochę bardziej rygorystyczne badania przesiewowe testerów Klasy-D przed wysłaniem ich do podmiotu, mogliśmy się dowiedzieć, że on [USUNIĘTO] wcześniej. Dzięki Bogu udało nam się jednak dojść do tego, jak to wyłączyć. Wnoszę o przeklasyfikowanie na Keter i pozwolenie na próbę terminacji SCP-136.
— Doktor Meyers

Wniosek odrzucony. Dr Meyers zostanie odsunięty od zarządzania SCP-136. SCP-136 zostanie przydzielone bezpośrednio do Nadzorcy ██████ i dr ███████ tylko w celu prowadzenia rozszerzonych przesłuchań.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported