SCP-1361
ocena: +2+x

Identyfikator podmiotu: SCP-1361

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Próbkę pierwotną SCP-1361 należy przechowywać w zamkniętej komorze w stałej temperaturze 4°C. SCP-1361 ma być karmiony małym ssakiem ważącym 1-5 kg dziennie, lub w razie konieczności, aby utrzymać jego masę w granicach 45-65 kg. W przypadku, gdy masa próbki pierwotnej przekracza 107 kg, 50% jego masy należy usunąć i zniszczyć w wyniku spalania. Wszystkie spopielone resztki SCP-1361 należy umieścić w obszarach zamkniętych i oddzielonych od środowiska zewnętrznego, a powietrze należy całkowicie przefiltrować przed rozproszeniem do atmosfery. Wszyscy z personelu przenoszący SCP-1361 powinni używać przenośnych rezerw tlenu i nosić odpowiednie zabezpieczenia.

Wtórne próbki SCP-1361 mogą być produkowane w miarę potrzeb do celów testowania, przy użyciu personelu klasy D oddelegowanego do terminacji, jako materiału siewnego. Wszystkie próbki wtórne należy przechowywać w oddzielnym środowisku od próbki pierwotnej.

Opis: SCP-1361 jest bezpostaciową masą tkanki zwierzęcej, podobnej w wyglądzie do oddzielonego mechanicznie mięsa. Analiza tkanek wskazuje, że SCP-1361 zawiera markery DNA z 37 różnych gatunków, w tym Bos primigenius, Gallus gallus, Sus scrofa, Felis catus, Canis lupus, Mesocricetus auratus, Columba livia, i Homo sapiens sapiens, oraz że składa się głównie z tkanki mięśniowej i łącznej oraz tłuszczu. SCP-1361 zawiera również wysokie stężenia wodorotlenku amonu i jest żrący dla odsłoniętego ciała. SCP-1361 nie posiada narządów zmysłowych ani wewnętrznej struktury i nie wykazuje przesłanek bycia inteligentnym lub świadomym jego otoczenia.

Ze względu na brak wyspecjalizowanych narządów fragmenty SCP-1361 można usuwać lub ponownie przymocować bez uszkodzenia organizmu lub usuniętej części. SCP-1361 może poruszać się w ograniczony sposób po płaskich powierzchniach poprzez ściskanie się i rozciąganie. Zaobserwowano, że SCP-1361 poruszał się ze stałą prędkością 1,3 metra na minutę, niezależnie od aktualnej masy. Kawałki SCP-1361 mniejsze niż 5 kg nie wykazują zdolności poruszania się. Kiedy nie zostanie zakłócony przez zewnętrzne bodźce, SCP-1361 będzie poruszać się w prostej linii, aż napotka barierę większą niż jego aktualna wysokość, w którym to punkcie zacznie się poruszać w innym kierunku.

Jeśli SCP-1361 napotka jakąkolwiek materię biologiczną podczas podróży, postara się zamknąć ja wewnątrz siebie i zacznie pochłaniać obiekt. W ciągu 15-30 minut od pochłonięcia obiektu biologicznego SCP-1361 strawi go i jego masa zwiększy się zgodnie z masą i objętością pochłoniętego obiektu. SCP-1361 wykazuje zdolność do trawienia każdej wprowadzonej do niego substancji roślinnej lub zwierzęcej, w tym drewna, odzieży, włosów, kości i próbek organicznych obiektów SCP, które nie są zniszczalne przez konwencjonalne środki. Materiał nieorganiczny zawarty w konsumowanym obiekcie nie jest trawiony i pozostaje w obrębie SCP-1361 przez czas nieokreślony. SCP-1361 nie wydziela żadnych odpadów po jedzeniu. SCP-1361 traci masę z szybkością 1 kg dziennie i musi spożywać, co najmniej tyle, aby utrzymać masę. Jeśli nie zostanie nakarmiony, SCP-1361 będzie nadal chudnąć, aż nie będzie już w stanie dokonywać poruszeń, w którym to momencie zacznie się psuć i porastać pleśnią; SCP-1361 może być uważany za martwy w tym momencie i nie będzie się go już karmić. Szybkość rozpadu i odpowiadający mu wymóg podawania jedzenia wzrastają gwałtownie, jeśli temperatura SCP-1361 przekracza 20°C.

Jeśli masa SCP-1361 przekracza 107 kg, podmiot zaczyna wydzielać bardzo przyjemny zapach, opisany przez osobę przenoszącą podmiot z klasy D podczas przypadkowego wystawienia na oddziaływanie, jako „lepszy niż na wpół surowy stek, chrupiący smażony boczek i mokry [USUNIĘTE DOPEŁNIENIE] zwinięte razem." Ludzie i inne zwierzęta mięsożerne narażone na oddziaływanie SCP-1361 w tym stanie doświadczają silnego pragnienia zbliżenia się i spożycia SCP-1361, niegotowanego, niezależnie od spowodowanych żrących uszkodzeń rąk, jamy ustnej i gardła przez ten proces. Po zjedzeniu, skonsumowana materia zacznie pochłaniać obiekt od wewnątrz, trawić i przekształcić je w inną instancję SCP-1361 w ciągu około 4-6 godzin. Badania wskazują, że do transformacji potrzeba około 0,5% masy ciała SCP-1361; jednak osoby narażone na oddziaływanie SCP-1361 i dopuszczone do tego często spożywają znacznie większą ilość, poza normalną zdolnością przedstawicieli ich gatunków. Wszystkie wtórne próbki SCP-1361 produkowane w ten sposób zachowują się identycznie jak pierwsza próbka, z tym wyjątkiem, że obecne będą markery DNA od osobnika spożywanego.

SCP-1361 pozostaje w tym stanie, dopóki jego masa nie spada poniżej 50 kg, albo ze względu na konsumpcję podmiotu, ze względu na usunięte kawałki, albo ze względu na utratę masy z powodu braku jedzenia. Badania wykazały, że zdolność do strawienia osobnika po spożyciu podmiotu nie jest ograniczona do okresów, w których SCP-1361 emituje zapach opisany powyżej i utrzymuje się po jego ugotowaniu. Zapach wydzielany podczas smażenia SCP-1361 został opisany, jako bardziej przyjemny niż jego nieprzygotowany zapach; Pracownicy klasy D narażeni na to wykazywali irracjonalne zachowanie i przemoc fizyczną w celu uzyskania dostępu do próbek ugotowanego SCP-1361.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported