SCP-1370
ocena: +8+x

Identyfikator podmiotu: SCP-1370

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-1370 zamknięty jest w ogniotrwałej szkatule wystawowej, zabezpieczonej w Galerii 27. Jeżeli szkatuła zostanie uszkodzona wskutek czynników zewnętrznych, w zastępstwie wykorzystać będzie można każdy pojemnik o wymiarach co najmniej 1,25 [m] × 0,75 [m] × 0,50 [m]. Komitet ds. Etyki rekomenduje, by każda długoterminowa szkatuła przechowawcza zawierała wystarczająco dużo miejsca, by obiekt mógł się po niej swobodnie poruszać. Pracownicy z upoważnieniem poziomu 2. lub wyższego mogą na własną odpowiedzialność usuwać SCP-1370 z jego przechowalni, aczkolwiek jeżeli nie zdołają poprawnie zabezpieczyć go po zwróceniu do przechowalni, podjęta zostanie wobec nich procedura dyscyplinarna.

Opis: SCP-1370 to samoświadomy byt stworzony z narzędzi oraz urządzeń elektronicznych. Obiekt mierzy około jeden metr wysokości i jest w stanie poruszać swoimi przegubami, pomimo braku wyraźnych źródeł mocy czy napędów. SCP-1370 komunikuje się za pomocą monotonnego głosu przy wykorzystaniu głośnika umiejscowionego na jego torsie.

Na głowę obiektu składa się woltomierz zlutowany częścią dolną ku górze, do przegubu szyjnego, co sprawia, że obiekt robi swoisty grymas przyjaznego uśmiechu, aczkolwiek nie posiada on żadnych aktywnych urządzeń sensorycznych. Pomimo tego SCP-1370 reaguje na stymulacje wizualne i akustyczne, jednakże owa zdolność jest utrudniona po przykryciu głowy obiektu lub innego rodzaju obezwładnieniu. Konstrukcja obiektu wskazuje na to, że został on wykonany głównie z myślą o estetyczności, aniżeli o funkcjonalności, co potwierdza niewłaściwe umiejscowienie środka ciężkości, utrudniające balansowanie i poruszanie się obiektu. Na podstawie tego wnioskuje się, iż SCP-1370 został stworzony jako dzieło sztuki, a dopiero później sprawiono, że zaczął przejawiać właściwości anomalne.

Obiekt potrafi obecnie płynnie mówić amerykańską odmianą języka angielskiego, po francusku oraz po łacińsku, a ponadto posiada zdolność uczenia się nowych języków. Nie zdołano dokładnie określić innych aspektów zdolności intelektualnych SCP-1370, jako że obiekt jest zawsze wrogi we wszystkich podejmowanych wobec niego interakcjach i względem wszystkiego, co uzna za rozumne; jak dotąd były to, inter alia, zwierzęta, pracownicy Fundacji, cywile, urządzenia audiowizualne czy kamery bezpieczeństwa.

Jeżeli SCP-1370 napotka obiekt, który uzna za rozumny, będzie usiłował go zaatakować, jednocześnie przedstawiając się celowi za pomocą wyszukanych tytułów, najwidoczniej wybieranych losowo, jak np. ZagładoBot 2000, Niszczyciel RoboLord, Premier Śmiercionośny czy Darth Pazur Zabijfleks. SCP-1370 korzysta także z dobrze odbieranych tytułów zaproponowanych mu przez pracowników Fundacji, spośród których niektóre to Płuczek Żałosny czy NapastoBot.

Dodatek: Przeprowadzono liczne testy mające określić zdolności bojowe SCP-1370; każdy z nich wykazał, iż właściwości fizyczne obiektu uniemożliwiają mu zranienie jakiejkolwiek istoty żywej. Podczas testu 1370-8239 przed obiektem postawiono zwyczajną roślinę doniczkową, w której doniczce ukryty został głośnik. Po werbalnym sprowokowaniu obiektu, SCP-1370 usiłował gnieść i przekręcać liście rośliny, co dobiegło końca w momencie, kiedy sam się unieszkodliwił. Poniższy log przedstawia przebieg testu:

Naukowcy L. Allans oraz T. Bausoom wnoszą szkatułę z SCP-1370 do komory testowej. Szkatułę umiejscawiają jeden metr od znajdującego się w doniczce z małym głośnikiem filodendrona.

SCP-1370: Wypuśćcie mnie, robaki. Jestem Mistrz Zagłady Tysiąc Trzysta Siedemdziesiąt, Mistrz Wszelkiej Zgłady. Będę heroldem waszego zniszczenia.

Naukowcy wychodzą z komory testowej, a szkatuła zostaje zdalnie otwarta. Mimo, że nie rozpoznano żadnego ryzyka w kwestii bezpieczeństwa, test ten wymaga, by SCP-1370 skupił się na roślinie, a nie na znajdujących się w pobliżu pracownikach. Obserwację przeprowadza się zza matowego, szklanego okna, by uniemożliwić SCP-1370 zaatakowanie swojego odbicia.

SCP-1370: Wreszcie zostałem wypuszczony na owo połacie ziemi zasługującej na zniszczenie. Rozedrę wszystko za pomocą swych zgniataczów. Zgniotę wszystko pod swymi stopami. Jestem ShivaTron, Profanator Wesołości.

Naukowiec P. Davies: (mówiąc za pośrednictwem głośnika w doniczce) Dzień dobry! Słyszysz mnie?

SCP-1370: (zbliżając się do rośliny) Kto śmie? Wszystkie dusze zapłoną. Odczujecie ostre przekłucie moim gniewem. Zidentyfikuj się, bym mógł śpiewać o twoim potępieniu, kiedy będziesz umierał.

P. Davies: Jestem monsterą dziurawą, pół-drzewiastym krzewem z wielkimi błyszczącymi liśćmi. (tłumiąc śmiech) Te liście mogą osiągać długość nawet jednego metra.

SCP-1370: (siłując się z liśćmi) Twoje drwienie będzie ci zagładą. Przybyłem. Zmiażdżę cię pod swymi palcami.

SCP-1370 przewraca się i nie może się podnieść. Po okołu sześciu minutach przewraca również doniczkę, która następnie przygniata ciało SCP-1370 do podłogi komory. Naukowcy zamykają SCP-1370 w jego szkatule.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported