SCP-1374
ocena: +7+x

Identyfikator podmiotu: SCP-1374

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Całość dokumentacji odnośnie SCP-1374 ma być przechowywana w Ośrodku 23 do odwołania. Ośrodek 53, Ośrodek 95 oraz Sektor 15 są obecnie w całości zainfekowane przez podmiot. Wszelki personel pracujący w danych placówkach musi być świadomy istnienia i działanie SCP-1374. Co więcej, wszystkie dokumenty w tych placówkach muszą być potrójnie sprawdzane przez przynajmniej dwóch (2) różnych pracowników, celem wykrycia nieścisłości. Dodatkowo, personel może złożyć podanie o przeniesienie z danych placówek. Pozytywne rozpatrzenie takiego podania wymaga zgody co najmniej trzech (3) pracowników Poziomu 4 oraz Dyrektora Ośrodka.

Opis: SCP-1374 to zjawisko wykorzystujące tekst, które zdaje się selektywnie oddziaływać, w dowolnym czasie, na co najmniej pięć (5) struktur używanych przy kontaktach ludzi z obiektami anomalnymi. Wewnątrz takich budynków, personel Fundacji który pracował przy obiektach anomalnych zdefiniowanych przez Protokół-01-Czarny Fundacji przez okres dłuższy niż jeden (1) rok, będzie narażony na losowy kontakt z SCP-1374. Manifestacja podmiotu polega na pojawianiu się krótkich wiadomości przekazywanych za pomocą różnych mediów, wliczając napisy farbą na ścianach, ręcznie pisane notatki czy zdania wtrącone do oficjalnych raportów.

Zjawisko to dotyczy tylko i wyłącznie budynków w których dokonuje się aktywnych interakcji z obiektami anomalnymi; jeżeli kompleks zainfekowany podmiotem przestanie być aktywny, lub wstrzyma pracę nad anomaliami na dłużej niż dziesięć (10) dni, SCP-1374 nie będzie już więcej oddziaływał na dane budynki i zjawisko przeniesie się na inną, aktywną placówkę1. Ponadto natura i ton wiadomości SCP-1374 różni się znacznie w zależności od budynku. W związku z tym, obecnie uważa się, iż występuje pięć (5) iteracji podmiotu, oznaczonych kolejno SCP-1374-A do SCP-1374-E, odpowiedzialnych za infekcje kompleksów. Dodatkowo, wygląda na to, iż każda z iteracji wydaje się sympatyzować z określoną GoI (Group of Interest) i będzie pojawiała się ponownie w różnych placówkach używanych przez daną grupę w przypadku wstrzymania aktywności budynku. Więcej szczegółów w Dodatku-1374-Alfa.

Trzy (3) spośród pięciu (5) kompleksów, o których wiadomo, że są zarażone SCP-1374, jest kontrolowana przez Fundację; pozostałe dwie są placówkami GoI-016 ("Globalna Koalicja Okultystyczna") i GoI-132 ("Marshall, Carter, and Dark Ltd.").

Dodatek-1374-Alfa:
SCP-1374-X Lokalizacja Opis Przykład
SCP-1374-A Ośrodek 53, kontrolowany przez Fundację SCP Pojawiające się napisy są pełne frustracji i niezwykle krytyczne względem personelu Fundacji oraz procedur bezpieczeństwa. Wyciąg z dokumentacji SCP-████: …musi być przechowywany w Komorze Przechowawczej dla Humanoidów numer 423 przez cały czas ponieważ to przecież oczywiście najmądrzejsze rozwiązanie, czyż nie? Sprawić żeby było na Was wściekłe? Boże, jakim cudem jeszcze nikt nie jest martwy przez Waszą bufonadę?
SCP-1374-B Ośrodek 95, kontrolowany przez Fundację SCP Pojawiające się napisy są wspierające i zachęcają pracowników Fundacji do dalszych starań Wyciąg z dokumentacji raportu dotyczącego Incydentu Rho-Omega: …został zabity w trakcie przechwytywania obiektu ale to nie znaczy że mamy przestać się starać i próbować. Ludzie żyją, ludzie umierają, ale tak jest w porządku. To wszystko dla większego dobra. John, zaufaj mi, niech bój się przez to, wszystko będzie dobrze.
SCP-1374-C Sektor 15, kontrolowany przez Fundację SCP Pojawiające się napisy są złośliwe, mściwe i protekcjonalne. Wyciąg z dokumentacji SCP-096: Obowiązkiem jest cotygodniowe sprawdzenie przechowalni pod kątem znalezienia wszelkich pęknięć lub i dziur. W celi SCP-096, nie może znajdować się absolutnie żadne urządzenie nagrywające. W związku z tym, personel musi fizycznie wejść do przechowalni bytu przynajmniej raz na tydzień, żeby sprawdzić czy SCP-096 pozostaje w przechowalni.
SCP-1374-D Magazyn 24, kontrolowany przez GoI-132 (“Marshall, Carter, and Dark Ltd.”) Pojawiające się napisy są bardzo krytyczne względem ekstrawaganckiego stylu życia i marnotrawstwa. Wyciąg z dokumentacji [ZREDAGOWANO]: …co powinno zaspokoić Pańskie potrzeby bez zmuszania Cię do zboczenia z Twojej ścieżki aby komuś pomóc. Cóż za wspaniały produkt dla okropnej osoby. Mistrz Marshall z pewnością powinien serdecznie namówić Cię do zakupu tego przedmiotu tylko po to byś oddał go komuś kto bardziej na niego zasługuje, no ale przecież nie zrobił byś tego, prawda?
SCP-1374-E [ZREDAGOWANO], kontrolowany przez GoI-016 (“Globalna Koalicja Okultystyczna”) Brak danych Brak danych

Dodatek-1374-Gamma: Co każde pięć (5) lat, w dniu 31/12, wszystkie iteracje SCP-1374 manifestują się za pomocą ukazania tej samej wiadomości do wszystkich wykwalifikowanych pracowników we wszystkich zainfekowanych placówkach.

Nie możesz pozwolić żeby małe gadanie Cię rozkojarzyło. Masz w swoich rękach los świata. Nie pozwól żeby Cię to przerosło, czymkolwiek to będzie, a wiesz dlaczego? Jeżeli nie możesz sobie z tym poradzić, nie powinno Cię tu być. Pamiętaj.
To jest test. To jest tylko test.

Dziennik Incydentu-1374-Theta: W dniu 06/04/1995, SCP-████2 naruszył przechowalnię ukazując, poprzednio nieznane, właściwości anomalne, wliczając [ZREDAGOWANO], czego wynikiem była transformacja sześćdziesięciu trzech (63) pracowników Fundacji w instancje SCP-████-G, razem ze stratą siedemdziesięciu jeden (71) obiektów SCP. W chwili obecnej, wszystkie obiekty i personel stracony w trakcie incydentu wciąż znajduje się poza kontrolą Fundacji.

Dodatkowo, Skrzydło Euclidów 17 Ośrodka 95 doświadczyło awarii systemu bezpieczeństwa, przez co uwolnionych zostało siedem (7) anomalnych obiektów klasy Euclid, z czego jeden zaklasyfikowany jako metamorficzno-replikujący byt typu Czerwonego. Cztery (4) zostały dotychczas schwytane, ale wymieniony byt naruszył przechowalnię i obecnie jest na wolności. MFO Theta-24 ("Polygraph Team Attack" - "Bojowa Drużyna Poligrafów") została wysłana do zbadania incydentu oraz namierzenia i przejęcia wszystkich możliwych instancji zbiegłych obiektów.

Tego samego dnia w Sektorze 15, SCP-1374-C zamanifestował się informacją dotyczącą [ZREDAGOWANO], powodując zagrożenie wyciekiem informacji na dużą skalę.

Następnego dnia po incydencie, we wszystkich placówkach zainfekowanych SCP-1374, każda odpowiednia iteracja podmiotu przekazała wiadomość dostępną każdemu wykwalifikowanemu członkowi personelu. Poniżej znajdują się kopie tych wiadomości.

SCP-1374-A:

Widzicie? Co ja Wam mówiłem, przygłupy? Przysięgam, czasami wybijacie się i uczycie czegoś od tych baranów z Koalicji Okultystycznej. Ale potem i tak sobie nie poradziliście! Mimo wszystko daliście dupy! Naprawdę, jeżeli nie dajecie sobie rady nawet z takim małym [ZREDAGOWANO], to co zamierzacie zrobić kiedy pojawi się porządny?

SCP-1374-B:

O Boże, o Boże, ja tak bardzo przepraszam. Naprawdę myślałem że jesteście na to gotowi, nie sądziłem że to może się skończyć w taki sposób. To wszystko moja wina, nie obwiniajcie się za to co się stało. Będziemy dalej próbować, aż w końcu, jestem pewien że będziecie bardziej niż przygotowani kiedy to się pojawi. Dalej się starajcie! Niech Was to nie przestraszy! Wierzę w Was!

…Ale będziesz musiał dać z siebie więcej niż to, kochaniutki.

SCP-1374-C:

Nie macie najmniejszych szans.

Dziennik Incydentu-1374-Xi: Agenci Fundacji, podczas pościgu za kilkoma zidentyfikowanymi członkami GoI-055 ("Rebelia Chaosu"), natrafili na nową iterację podmiotu w opuszczonej fabryce, którą ścigana grupa wykorzystywała jako bazę operacyjną. Przyporządkowano jej identyfikator SCP-1374-F. Wiadomości znalezione w kompleksie charakteryzowały się nerwowością i niepokojem3, za wyjątkiem napisu znalezionego na najbardziej wysuniętej na północ ścianie pomieszczenia, w którym znajdował się ogromny generator, który głosił "odejdźcie STĄD", jak pokazano powyżej. Około pięciu (5) sekund [s] po wkroczeniu personelu Fundacji do pomieszczenia opatrzonego napisem, ściany uległy zawaleniu, powodując stratę czterech (4) agentów.

Gdy pracownicy Fundacji kontynuowali pościg za wrogimi agentami, napotkali więcej wydarzeń podobnych do incydentu z zawaleniem się pomieszczenia po wkroczeniu do środka personelu. W związku z nimi, agenci nie byli wstanie dogonić członków Rebelii Chaosu.

Notatka Głównego Kierownika Badań: W związku z wydarzeniami opisywanymi w dziennikach Incydentu-1374-Theta oraz Incydentu-1374-Xi, wydaje się prawdopodobne, iż podmiot posiada anomalną kontrolę nad budynkami które zainfekował, pomijając ukazywanie wiadomości tekstowych. Natura i pochodzenie tej kontroli nie są znane. W takich okolicznościach, personel Fundacji musi zachować najwyższą ostrożność znajdując się w lokalizacjach znanych jako zainfekowane przez SCP-1374. - Główny Kierownik Badań Leonard Lagrange

Dziennik Incydentu-1374-Chi: W dniu 12/05/1995, wywiad Fundacji doniósł o opuszczeniu Magazynu 24, kontrolowanego przez GoI-132 (“Marshall, Carter, and Dark Ltd.”) i zainfekowanego SCP-1374-D. Agenci Fundacji śledzili członków grupy do należącego do MC&D Domu Aukcyjnego 53. Zabezpieczenie Magazynu 24 ujawniło ciała trzech (3) osób, przy czym na każdym znajdowała się sentencja "Ci, którzy nie mają do tego serca, nie mogą prawdziwie napawać się blaskiem jego potęgi kiedy przyjdzie. Próbowałem do Was mówić, ale najwidoczniej to za mało." wycięta w różnych miejscach na skórze. MFO Tau-09 ("Kocioszpiegi z Wyższych Sfer") jest aktualnie zaangażowana w poszukiwania nowej lokalizacji SCP-1374-D.

Dodatek-1374-Mu: Personel zauważył, że wiadomości iteracji SCP-1374-A do SCP-1374-C stały się bardziej nerwowe i szalone od ██.██.████, czyli dnia w którym [ZREDAGOWANO] dokładniej.

  • SCP-1374-A zaczął ostrzej krytykować procedury przechowawcze bezprecedensowej ilości obiektów SCP, z czego większość to humanoidy, obiekty metamorficzne, wpływające na pamięć, adaptacyjne, stwarzające zagrożenie poznawcze bądź wielowymiarowe. Dodatkowo, wszystkie wiadomości są teraz pisane dużymi literami.
  • SCP-1374-B zaczął wykorzystywać zdolności poznane w czasie Intycentu-1374-Theta przynajmniej raz na tydzień, manifestując się poprzez różne formy pochlebnych i zachęcających do pracy zwrotów w czasie kiedy personel próbował przejąć i wznowić przechowywanie obiektów4
  • SCP-1374-C przestał zmieniać treść dokumentów w jawny i oczywisty sposób; zamiast tego zaczął modyfikować notatki dotyczące ważnych detali obiektów. Dodatkowo, zauważono dodawanie coraz większych ilości delikatnych treści memetycznych i grożących zagrożeniem informacyjnym. W związku z tym zaostrzono procedury związane z walidacją danych w dokumentach w Sektorze 15.

Te tendencje nasilały się z czasem. W tym okresie, badacze Fundacji zaproponowali możliwość połączenia zmian w zachowaniu podmiotu z serią nie-anomalnych [ZREDAGOWANO]; nie udowodniono jednak żadnych powiązań.

Dodatek-1374-Pi: Poniższa wiadomość pojawiła się we wszystkich lokalizacjach zainfekowanych SCP-1374 w dniu ██.██.████5

Więc… mieliście test. Oblaliście. Postaramy się sami tym zająć.

Następnie wszystkie lokalizacje znane jako zainfekowane podmiotem, przestały zdradzać anomalne właściwości charakterystyczne dla SCP-1374. Po trzydziestu (30) dniach, SCP-1374 zastał oznaczony jako Zneutralizowany.

Dodatek-1374-Omega: Dnia ██.██.████, pięć (5) miesięcy po przeklasyfikowaniu SCP-1374 na Zneutralizowano, podmiot zamanifestował się we wszystkich lokalizacjach znanych wcześniej jako zainfekowane. Nowe wiadomości różniły się na tyle od poprzednich, że zaklasyfikowano je wszystkie do nowej iteracji, identyfikator SCP-1374-X. Iteracja ta składa się tylko z cyfr arabskich, które są identyczne w każdej placówce. Numery pojawiające się w wiadomościach zmniejszają się z czasem. Znaczenie tego zjawiska nie jest znane; jednak wszystkie numery są w przybliżeniu równe w różnych budynkach, przez cały czas.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported