SCP-1394-J
ocena: +3+x
USB.png

SCP-1394-J przed włożeniem.

Identyfikator podmiotu: SCP-1394-J

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-1394-J wydostał się z zabezpieczenia w 1995 roku, a wszelkie próby przywrócenia go do stanu zabezpieczenia zakończyły się niepowodzeniem. Obecne wysiłki na rzecz zabezpieczenia polegają na zastąpieniu SCP-1394-J standardem zastępczym (zobacz Projekt Thunderbolt), który do tej pory odniósł ograniczony sukces.

Opis: SCP-1394-J to dowolna instancja prostokątnego złącza podłączonego do uniwersalnej magistrali szeregowej (USB) typu A, tak jak w przypadku typowych przewodowych klawiatur komputerowych i myszy. Wszystkie znane instancję SCP-1394-J wykazują anormalne zachowanie podczas próby włożenia ich do odpowiedniego gniazda USB typu A. Bez względu na to, jak dokładnie użytkownik zapozna się z orientacją SCP-1394-J i gniazdem, podczas pierwszej próby włożenia do gniazda, SCP-1394-J będzie zawsze widoczny jako odwrócony do góry nogami. Gdy użytkownik obróci SCP-1394-J i spróbuje go ponownie włożyć, zostanie on ponownie uznany za odwrócony do góry nogami. W żadnym przypadku SCP-1394-J nie może zostać poprawnie włożony przed trzecią próbą, a średnio cztery próby są wymagane zanim SCP-1394-J zostanie poprawnie zorientowany.

Podczas gdy takie zachowanie nie szkodzi bezpośrednio użytkownikom SCP-1394-J, wymaga ono od użytkowników poświęcenia dodatkowego czasu na ciągłą zmianę orientacji SCP-1394-J w celu pomyślnego podłączenia go do urządzenia. Strata produktywności spowodowana tą stratą czasu została obliczona na █.██ mld USD.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported