SCP-140
ocena: +4+x
daevas.jpg

Reprodukcja SCP-140

Identyfikator podmiotu: SCP-140

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-140 nie może znaleźć się bliżej niż 15 metrów od atramentu, krwi ludzkiej ani żadnych płynów nadających się do pisania. Wszystkie istniejące kopie SCP-140 muszą zostać znalezione i zniszczone najszybciej jak to możliwe. Tylko SCP-140 ma zostać przechowany, na potrzeby naukowe, wczesnego alarmowania i katalogowania możliwych SCP pochodzących od niego.

SCP-140 ma być przechowywany w ośrodku 76 w zapieczętowanej krypcie zawierającej pojedyncze biurko. W chwili obecnej zabronione jest prowadzenie jakichkolwiek badań nad samym SCP-140; zezwolone jest czytanie jego specjalnie przygotowanych kopii nieposiadających podpisu autora, które nie wykazują oryginalnych własności. W przypadku zezwolenia na badanie, SCP-140 nie może opuścić krypty, a czytelnicy nie mogą utrzymywać z nim kontaktu dłużej niż █ godzin. Dostęp wymaga pisemnej zgody dowodzącego badaniami tylko na dokładnie określony cel badania. Uzbrojony strażnik na zewnątrz krypty ma obowiązek zlikwidować wszystkich próbujących kradzieży.

Ktokolwiek z personelu wykaże obsesję na punkcie SCP-140 lub znaki skażenia memetycznego, powinien otrzymać środki amnezjogenne klasy A, w razie konieczności implanty z fałszywymi wspomnieniami i zostać przeniesiony do pracy nad innym projektem. Przeniesiony personel musi być nadzorowany na wypadek nawrotu.

Opis: SCP-140 to nowoczesna książka w twardej oprawie z niewyróżniającą się czarną okładką i nieznaną liczbą białych stron. Brakuje jej obwoluty, ale tytuł, Kronika Dew jest wyraźnie widoczny. Wewnątrz okładki znajduje się nieczytelny autograf. Prawa autorskie do tekstu pochodzą z roku 19██. Dokładne badania pokazują, że obiekt ma dużo więcej stron, niż powinno zmieścić się między okładkami.

Czytelnicy wykazują poczucia paranoi, niepokoju i okazjonalnie mdłości podczas czytania SCP-140, choć może być to spowodowane treścią. Jednakże niemal wszyscy określają SCP-140 jako ciekawą lekturę i wyrażają zainteresowanie pomimo jej często niepokojących treści. Średnio jeden z piętnastu czytelników odczuwa, że SCP-140 ma słaby zapach zastygłej krwi.

SCP-140 to szczegółowa historia starożytnej cywilizacji pochodzącej z terenów obecnej południowej Syberii, znanej jako Dewici. Chociaż podobnie do wszelkich kultur, Dewici ewoluowali i zmieniali się z czasem, sprawiają wrażenie posiadania niezwykłej ciągłości. We wszystkich okresach wykazywali zainteresowanie militaryzmem, podbojami, kultem przodków, ośrodkami miejskimi zarządzającymi ogromnymi populacjami niewolników, okropnymi poświęceniami ludzi i praktyką najwyraźniej efektywnych rytuałów taumaturgicznych. Znaczna część zabytków i stworzeń wytworzonych przez Dewitów byłaby nienormalna lub niebezpieczna, by było możliwe ich przechowanie w dzisiejszych czasach.

Jeżeli SCP-140 wejdzie w kontakt z jakimkolwiek atramentem, tuszem bądź ludzką krwią, historia cywilizacji Dewitów rozszerza się. Krew zdaje się być najskuteczniejszą z substancji piśmienniczych, jednak w żadnym wypadku ilość przybywającego tekstu nie odpowiada ilości wprowadzonych cieczy. Choć czasami te nowe segmenty zawierają nowe opisy rytuałów i cech kulturowych lub ilustracje do poprzednio omawianego materiału, częściej zawierają nowszą chronologicznie historię cywilizacji Dewitów lub opisy nowych osób i artefaktów. Poprzednie decyzje komplikują się; pojawiają się nowe postacie i zdarzenia. Archeolodzy Fundacji znaleźli nowe artefakty i ślady cywilizacji Dewitów w stosownych miejscach, w kilku przypadkach w dokładnie przeszukanych już wykopaliskach.

Choć chwilami Dewici bywali zespołem miast-państw, najwyraźniej zawsze ostatecznie wracali do imperializmu pod rządami arystokracji teokratycznej (zwanej "Dewami"), praktykującej kanibalizm i taumaturgię. Chociaż początkowo naukowcy Fundacji wierzyli, że Dewy wykorzystywały ponownie nazwiska wybitnych jednostek, dowody i zdarzenia z ██.██.20██ sugerują, że posiadały jednak nienaturalną długowieczność na skutek [ZMIENIONO]. Część naukowców, zwłaszcza prof. ███████ doszli do wniosku, że Dewy tak różniły się od dzisiejszych ludzi, że mogłyby zostać uznane za oddzielny podgatunek, co potwierdzałyby ryciny w SCP-140 i [USUNIĘTO].

SCP-140 posiada niezwykle dużą ilość szczegółów jak na źródło pierwotne, przypominając bardziej biografię niż tekst historyczny. Zawiera szokujące opisy rytuałów ofiarnych, opisy bitew, życia codziennego i historie z życia co ważniejszych jednostek łącznie z cytatami i datami narodzin. Ponad ███ udało się rozpoznać, w tym z dzisiejszych czasów SCP-140-A, z których tylko ██ zmarło potwierdzoną śmiercią.

Archeolodzy Fundacji odkryli kompleksy ruin zgodnych z opisami dewickiej kultury w różnych miejscach, m.in. na Syberii, w północnym Iranie i w Mongolii. Artefakty i ślady konfliktów i kontaktów międzykulturowych sięgały na zachodzie nawet w Karpat, a na wschodzie północnego Pakistanu i Chin. Wśród nich znajduje się SCP-[ZMIENIONO].

Dodatek 140a: SCP-140 pierwotnie odkryto w biurze zmarłego historyka ██████ █████. Poprzedni właściciel został znaleziony w swoim biurze na Uniwersytecie █████, umierając na skutek samookaleczenia obu nadgarstków. W biurze nie było jego krwi. Znajomi ██████ utrzymują, że znaleźli notatkę napisaną wyblakłym atramentem pismem ██████ obok SCP-140. Wszyscy świadkowie otrzymali środki amnezjogenne klasy A i implanty z fałszywymi wspomnieniami.

Treść notatki ██████ brzmiała:

Muszę się dowiedzieć. Przepraszam.

Wszystkie teksty w promieniu 15 metrów za wyjątkiem kilku książek związanych z historią regionalną znikły; jedyne książki które wciąż miały treść wzbogaciły się o szczegóły związane z interakcją z kulturą Dewitów. Wszystkie teksty zostały skonfiskowane; wszystkie wydruki i nośniki były czyste; wszystkie pióra, drukarki i opakowania atramentu były puste.

Dodatek 140b: Chociaż SCP-140 opublikowano w XX wieku, ton książki sugeruje, że wspomniane zdarzenia, postacie i praktyki zostały doświadczone osobiście przez nieznanego autora SCP-140. Śledczy Fundacji namierzyli miejsce publikacji na drukarnię w [USUNIĘTO] w nakładzie ██ kopii wydanych przez bogatego człowieka określonego jako SCP-140-A. Podpis SCP-140-A z umowy drukarskiej zgadza się z podpisem wewnątrz SCP-140.

Atrament z ponad 4█ wydrukowanych wtedy kopii został całkowicie wchłonięty przez pozostałe ██ egzemplarzy. Do tej pory, agenci Fundacji znaleźli i zniszczyli ██ pozostałych, ale od █ do ██ pozostaje na wolności. Zanotowano dwukrotne powiększenie objętości w okresach, kiedy SCP-140 w żaden sposób nie był wystawiony na działanie cieczy ani wyjęty z krypty.

Śledztwo i pościg za autorem SCP-140 jest w toku. W przypadku kontaktu, agentom zaleca się [ZMIENIONO].

Dodatek 140c: Z badań SCP-140 i innych kontrolowanych obiektów związanych z dewicką cywilizacją ustalono, że odrodzenie jej w czasach nowszych niż 1███ rok wywołałoby być może działające wstecz zagrożenie dla Fundacji i dzisiejszych cywilizacji w takiej formie, jaką znamy. Nawet najoptymistyczniejsze przewidywania odrodzenia Dewitów w czasach obecnych sugerują znaczne zmiany struktur społecznych i ogólnoświatowy konflikt kosztujący przynajmniej [ZMIENIONO] ofiar, a także koniec tajności Fundacji.

Dodatek 140d: Dziennik ███████ ██████, znaleziony na jego komputerze domowym w [USUNIĘTO] wskazuje, że gdy pierwszy raz przeczytał SCP-140, treść kończyła się niemal całkowitym zniszczeniem cywilizacji Dewitów i ludobójstwa wszystkich jej członków w 2██ roku p.n.e. za sprawą sił chińskiego generała Qin Kai. Na skutek kolejnych naruszeń bezpieczeństwa, łącznie z wymienionymi w dzienniku, bogate ilości nowego materiału zostały dodane, w tym opis ocalałych przegrupowujących się i migrujących w inny region centralnej Syberii, odbudowujących miarowo swoje imperium i rozwijających się kulturowo i technologicznie. Według obecnego opisu, imperium zostało ostatecznie zgładzone przez Czyngis Chana podczas jego wczesnych podbojów, chociaż los wielu ważnych osób i kilku miast pozostaje nieznany. Archeolodzy Fundacji zostaną wysłani do [USUNIĘTO] w celu przeprowadzenia badań.

Dodatek 140e: Po wypadku z dnia ██.██.20██ na wykopalisku w [USUNIĘTO] skutkującym w ponad ███ ofiarach śmiertelnych, wszyscy archeolodzy Fundacji pracujący przy wykopaliskach szukających dewickich artefaktów lub ruin mają być stale chronieni przez w pełni uzbrojone zespoły ochronne. Zneutralizowano SCP-140-1, SCP-140-2 pozostaje na wolności. Wszelkie inne anomalne kontakty i artefakty zostały zniszczone, kiedy w wykopalisko uderzył pocisk morski. Agent ██████ otrzymał pochwałę i opiekę medyczną w związku ze stresem pourazowym. Dr ████ otrzymał pośmiertne wyróżnienie za odwagę.

Badanie możliwego wpływu SCP-140-A lub ich agentów na zdarzenia z ██.██.20██ trwa.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported