SCP-141
ocena: +3+x
SCP-0141.jpg

SCP-141

Identyfikator podmiotu: SCP-141

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Kiedy obiekt nie znajduje się w użyciu, zamknięty jest w sejfie w Ośrodku 76. Dostęp do tego sejfu wymaga upoważnienia poziomu 3 lub wyższego oraz pisemnej zgody na wykorzystanie SCP-141. Kiedy obiekt znajduje się w użyciu, czy to w zamiarze implementacji zgodnej z celami Fundacji, czy w zamiarach badawczych, przez cały ten czas należy do przydzielonego naukowca. Zgubienie SCP-141 skutkować będzie nałożeniem surowej reprymendy.

Pomimo, iż zagrożenie względem Fundacji, stwarzane przez SCP-141, wydaje się ograniczone, obiekt ciągle może stanowić atrakcyjny cel dla pewnych grup wywrotowych i oportunistycznych użytkowników. Z tego powodu, SCP-141 nie może znajdować się poza przechowalnią przez czas dłuższy niż jeden tydzień.

Opis: SCP-141 to mały, skórzany kodeks, pochodzący z czasów Rzymian. Obiekt może być łatwo przenoszony w jednej ręce. Pomimo wieku artefaktu nie przybiera on innych oznak starzenia i rozkładu niż staro-wyglądająca okładka. Cienkie, papirusowe kartki obiektu są zawsze świeże, ponadto, jak dotąd, okazały się trudne w wyrywaniu z oprawy książki. Wszelkie próby datowania radiowęglowego okazały się bezowocne; ocena SCP-141 jako obiektu z czasów Rzymian wynikła początkowo na podstawie wyglądu obiektu, lecz później została potwierdzona poprzez obszerne badania naukowe, w czasie których zapisy historyczne poświadczyły o pochodzeniu artefaktu. Tytuł księgi to prawdopodobnie "Codex Damnatio", co wynika z tekstu na grzbiecie obiektu.

Strony SCP-141 zapisane są łaciną z czasów Republiki Rzymskiej. Księga zawiera szczegółowe opisy przypisów i podsumowań wielu rozpraw sądowych. Pierwsza połowa księgi opisuje historyczne rozprawy sądowe na przestrzeni wieków; najwcześniejsze dotyczą rozpraw z końca Republiki Rzymskiej, a najnowszą z nich jest [ZMIENIONO], przebiegająca w 20██. Każda sprawa jest szczegółowo opisana, dołączone są do niej dokładne cytaty wypowiedzi świadków, dokładne opisy fizyczne dowodów i oceny ich istotności na tle sprawy, itd.

Kodeks zawiera więcej treści prawnych niż jego stronice, w liczbie stu pięćdziesięciu, mogłyby zmieścić; czytelnik musi szczegółowo odwołać się do zasięgu lub odpowiedniej sprawy, aby dowiedzieć się, czy ta jest opisana na łamach księgi. Jeżeli tak, strony zmienią się w odpowiadające danej sprawie. Wymaganiem jest dokonanie szczegółowego opisu kontekstu historycznego wokół danej sprawy bądź spraw. Badania nad SCP-141 przeprowadzone przez prof. ██████ wykazały, iż SCP-141 był używany w wielu okresach historii, tj. tworzeniu zakazów rzymskich, przeprowadzaniu rozpraw dot. heretyków przeciwko Kościołowi Katolickiemu (w tym skazanie [ZMIENIONO]), Hiszpańskiej Inkwizycji, polowaniach na wiedźmy w XVII wieku, oraz czerwonej panice z XX wieku.

Druga połowa księgi jest pusta i może zostać zapisana dowolnym długopisem z czarnym atramentem. Użytkownik SCP-141 musi zapewnić szczegółowe informacje na temat procesu kryminalnego, w tym ofiary, dowodów, zeznań świadków, i podejrzanych; informacje te muszą zostać podane w języku łacińskim z czasów Republiki Rzymskiej. Późniejsze czytanie książki ukaże te nowe sprawy w pierwszej części tomu, zapisane tym samym charakterem, oraz równie ostrożnym i starannym stylem pisma, jak reszta treści.

Po zapewnieniu tych informacji SCP-141, szczegóły opisanej w księdze sprawy zaczną okazywać się "prawdziwe" w kwestii pamięci i dowodów połączonych ze sprawą. Pamięć świadków oraz ich zeznania będą odpowiadać informacjom zapisanym w SCP-141. Sfałszowane dowody staną się prawdziwe i zgodne z ich opisem,oraz pojawią się zazwyczaj w zapisach sądowych lub na miejscu zbrodni, gdzie łatwo o ich znalezienie. Dowodami mogą być: narzędzia zbrodni, pozostałości po sprawcy (płyny i odciski palców), skradzione przedmioty, oraz obciążające dokumenty.

SCP-141 wydaje się móc wywoływać aktywności kryminalne, które zwyczajnie by nie zaszły; takie jednak wymagają dokładniejszego opisu słownego oraz opisu poszczególnych elementów. "Winna" osoba, która zostanie wskazana przez obiekt, może otrzymać fałszywe wspomnienia, które odpowiadają treści SCP-141; zaznaczyć tutaj należy, iż takie działanie wymaga przemyślanego opisu przebiegu. Wspomnienia tego typu nie zastępują oryginalnych, lecz odbierane są tak samo, jak prawdziwe.

Zapisujący strony SCP-141 musi zachować daleko idącą ostrożność, poprzez upewnienie się, że wszystkie możliwe luki zostają wypełnione. Falsyfikacje w zw. z SCP-141 przetrwają prawie wszystkie próby obalenia, mając problemy jedynie z tymi najbardziej krytycznymi. Jednakże owe falsyfikacje będą opisywać jedynie te wspomnienia i dowody, które w nich zostały opisane. Pomimo, iż najwidoczniej obiekt wpływa na uprzedzenia sądu, nie jest on niezawodny. Bez względu na to, SCP-141 stanowi niemalże gwarant skazania odpowiedniej osoby. Gdyż, nawet w razie oczyszczenia jej z zarzutów, "winny" najczęściej i po rozprawie będzie wykluczany ze społeczeństwa i pojmowany jako sprawca przez związanych ze sprawą świadków i pracowników z ramienia władzy, którzy mogą niekiedy [ZMIENIONO].

Dodatek [SCP-141a]: Trwają testy mające wykazać, czy SCP-141 jest w stanie oczyścić niesłusznie skazanego mężczyznę z zarzutów, albo, czy zmiana rezultatów w czasie rozprawy poskutkuje innym efektem. Zgoda na wykorzystanie SCP-141 w "rozprawie testowej" oczekuje na zatwierdzenie.

Dodatek [SCP-141b]: Po [ZMIENIONO], wszystkie rozprawy testowy w zw. z przesłuchaniami dyscyplinarnymi Fundacji lub wikłające innych pracowników Fundacji niż personel klasy D, bez podpisanej na nie zgody od "winnego" podmiotu, są niniejszym wzbronione przez O5-█. Pogwałcenie tego protokołu bezpieczeństwa będzie skutkować nałożeniem surowych kar.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported