SCP-1422
ocena: +6+x
lets-just-keep-this-filename-between-you-and-me-eh.jpg

Mapa Parku Narodowego Yellowstone pozyskana ze strony internetowej US National Parks Service. Kliknij, by powiększyć.

Identyfikator podmiotu: SCP-1422

Klasa podmiotu: Zneutralizowane // Fenomen (zobacz Dodatek 1422-3)

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wszelkie informacje dotyczące SCP-1422 są zastrzeżone dla personelu z upoważnieniem poziomu 4. Według stanu z 18 marca 2009 cały personel został poinformowany o istnieniu Parku Narodowego Yellowstone, a pracownikom z niewystarczającym upoważnieniem usunięto wspomnienia o SCP-1422.

Zobacz kartę Formacji Operacyjnej Alef-4 po informacje na temat wysiłków Fundacji zmierzających do zidentyfikowania czynnika SCP-1422. Identyfikacja tego czynnika jest wysokim priorytetem.

Opis: SCP-1422 był anomalnym fenomenem, który do 9 lipca 2007 uniemożliwiał wszystkim pracownikom Fundacji (włączając osoby zarekwirowane takie jak personel klasy D i personel współpracujący) dowiedzenie się o istnieniu Parku Narodowego Yellowstone1. Istnienie SCP-1422 zostało potwierdzone paroma metodami:

  • W badaniu przeprowadzonym w 2008 r. z ponad pięciu tysięcy pracowników Fundacji zero wyraziło wiedzę o parku. Włączając w to personel, który mieszkał w Wyoming przez dłuższy czas, personel, który uważał się za zapalonych podróżników i/lub przyrodników, oraz trzech pracowników zatrudnionych w United States National Parks Service.
  • Zapisy National Parks Service nie pokazują żadnych zakupów dokonanych przez pracowników Fundacji w Parku Narodowym Yellowstone ani kupna jakichkolwiek zezwoleń lub rezerwacji przez pracowników Fundacji. Zakupy dokonywane przez członków najbliższej rodziny personelu Fundacji są obecne, ale w liczbie mniejszej niż się spodziewano.
  • Historie przeglądania Internetu na wszystkich komputerach należących do Fundacji wykazały całkowity brak wyszukiwań bezpośrednio odnoszących się do Parku Narodowego Yellowstone2 (oraz, w odniesieniu do historii wyszukiwań uzyskanych ze źródeł spoza Fundacji, brak wyszukiwań pośrednio związanych z parkiem) sprzed 9 lipca 2007 r.
  • Fundacja nie posiadała żadnej dokumentacji odnoszącej się do Parku Narodowego Yellowstone datowanej na wcześniej niż 9 lipca 2007 r.

Przesłuchiwany personel stwierdził, że nie ma powodu, aby zwracać uwagę na obszar Stanów Zjednoczonych, w którym znajduje się Park Narodowy Yellowstone, albo, że nie mógł sobie przypomnieć, co, jeśli w ogóle, znajdowało się w tym obszarze. Kilku było w stanie przypomnieć sobie rozmowy lub wydarzenia, w których Park Narodowy Yellowstone najprawdopodobniej zostałby wspomniany, choć tak nie było.

Wierzy się, że sam Park Narodowy Yellowstone nie posiada żadnych niezwykłych właściwości, ponieważ w kilku badaniach nie wykryto niezwykłych poziomów anomalnej aktywności w parku lub w jego pobliżu. Pozwolenie na to by fundacyjny personel mógł odwiedzać park podczas wakacji, jest oczekiwane.

Dodatek 1422-1: SCP-1422 został odkryty, i wierzy się, że zneutralizowany, dnia 9 lipca 2007 r. przez Młodszego Naukowca Scrantona. MN Scranton został poproszony o sporządzenie raportu opisującego jego doświadczenia w SCP-████3; zawarł w nim dwuparagrafowy opis rodzinnych wakacji w Parku Narodowym Yellowstone. MN Scranton zauważył, że nie słyszał o parku przed jego wejściem do SCP-████. Ta dokumentacja została przejrzana przez Dr Graff i Młodszego Naukowca Halvorsena.

Kiedy dr Graff przeprowadzała pobieżne poszukiwanie związanych z tematem materiałów referencyjnych i odkryła, że Park Narodowy Yellowstone nie tylko istnieje, ale jest znany na całym świecie, wysłała wiadomość e-mail na listę mailingową Ośrodka 44, pytając personel, czy słyszał o parku. Kiedy stało się jasne, że nikt nie słyszał, dr Graff poprosiła i otrzymała fundusze i personel, aby dalej badać anomalię.

Dodatek 1422-2: Informacje o przyczynie i dokładnej naturze SCP-1422 są bardzo ograniczone. Przedstawiono kilka hipotez dotyczących SCP-1422:

  • SCP-1422 został spowodowany przez oddzielną anomalię wpływającą na prawdopodobieństwo, która może lub nie posiadać pozornie niepowiązane właściwości. W chwili pisania tego tekstu Fundacja nie ma środków na przetestowanie tej hipotezy.
  • Park Narodowy Yellowstone nie istniał do wystawienia MN Scrantona na działanie SCP-████, po czym rzeczywistość została zmieniona, aby włączyć park. Mogło być to spowodowane przez nieznane właściwości SCP-████, któregoś z materiałów używanych podczas testu, albo MN Scrantona. To zachowanie nie jest zgodne ze znanymi informacjami na temat SCP-████, a obszerne testy pokazały, że MN Scranton i materiały używane do testowania SCP-████ nie są anomalne.
  • SCP-1422 nigdy nie uniemożliwiał dowiedzenia się o Parku Narodowym Yellowstone przez fundacyjny personel, lecz zamiast tego usuwał wszystkie wspomnienia o istnieniu parku po ich utworzeniu. W tym przypadku, badanie SCP-868 może zapewnić metodę przeciwdziałania hipotetycznym anomaliom podobnym do SCP-1422. Na razie jednak ta hipoteza nie jest możliwa do zrealizowania.
  • SCP-1422 został stworzony przez świadomą organizację, by ukryć aktywność w lub obok Parku Narodowego Yellowstone przed Fundacją. Badanie różnych grup i osób nie wykazało jednoznacznie, że jakiekolwiek osoby lub organizacje są w stanie stworzyć, lub wykorzystać anomalię, taką jak SCP-1422; jednakże, ponieważ można oczekiwać, że ta hipotetyczna osoba lub grupa będzie posiadała środki zapobiegające ich odkryciu przez Fundację, nie jest to nieoczekiwane.

Dodatek 1422-3:

Kilku pracowników słusznie zauważyło, że SCP-1422 może nie być naprawdę zneutralizowany, ale po prostu działa w inny sposób, którego nie jesteśmy w stanie rozpoznać; alternatywnie liczne anomalie podobne do SCP-1422 mogą istnieć, każda dostosowana do konkretnych lokalizacji, osób, a nawet koncepcji. Jeśli którakolwiek z nich okaże się prawdziwa, SCP-1422 najprawdopodobniej kwalifikuje się do klasyfikacji Keter-ubique i mocno zrewidowanych procedur przechowawczych. Jednakże, ze względu na to, że SCP-1422 nie wykazuje żadnych obserwowalnych anomalnych właściwości (z wyjątkiem tych, które wydają się już nie obowiązywać), jest uważany za zneutralizowany, dopóki nie zostanie udowodnione inaczej. - Dr Graff

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported