SCP-1425
ocena: +5+x

Identyfikator podmiotu: SCP-1425

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Pojedyncza kopia SCP-1425 ma być trzymana w podwójnie zamykanym archiwum Magazynowego Ośrodka 40. Dostęp do tego dokumentu ma być udzielany jedynie przy okazaniu wyraźnej pisemnej zgody od co najmniej dwóch z następujących osób: dyrektora ośrodka, kierownika EID, przewodniczącego CMA lub personelu O5. Druga kopia znajduje się w nieujawnionym miejscu zgodnie z procedurami ujawnionymi tylko członkom Rady O5. Wszystkie formy mediów drukowanych i telewizyjnych dostępnych na terenie Stanów Zjednoczonych ma być monitorowane pod kątem pojawiania się kluczowych słów i symboli z listy podanej w Dokumencie 1425-A CMA. Wszelkie znajdujące się dodatkowe kopie SCP-1425 mają zostać przekazane do nadzoru CMA, których obowiązkiem jest zniszczenie obiektu. W przypadku manifestacji drugiego SCP-1425 należy natychmiast skontaktować się z wyżej wymienioną osobą w celu zainicjowania Protokołu Ophiuchus.

Opis: SCP-1425 to książka w twardej oprawie, o wymiarach 20 cm na 35 cm na 5 cm, wydana w 2005 roku przez firmę [ZMIENIONO] Books (obecnie nieistniejącą - patrz akta Operacji Stargazer). Na przedniej okładce znajduje się tytuł "Gwiezdne sygnały". Na tylnej okładce znajduje się następujący opis:

Czy wiesz, że niektóre gwiazdy na niebie są martwe, ale my wciąż widzimy ich dawny obraz?

Dzięki bestsellerowej powieści Gwiezdne Sygnały, sprzedawanej w czterech krajach i przetłumaczonej na setki języków, Ty również możesz dostroić się do niebiańskich częstotliwości, a następnie stać się taki jak gwiazdy!

Kiedy podmiot przeczyta cały tekst zawarty wewnątrz SCP-1425, książka zacznie wywierać umiarkowany efekt zakrzywiania rzeczywistości, który jest kontrolowany przez pragnienia podmiotu (który z kolei jest pod wpływem SCP-1425; patrz poniżej). Gdy wystarczająco duża liczba osób zostanie poddana temu efektowi, pojawiają się dalsze komplikacje w zakresie zdrowia psychicznego i integralności czasoprzestrzeni. Patrz Log Wydarzeń 1425-05.

Dokument ten jest książką z gatunku "samopomocy", reklamowaną jako podręcznik, który uczy stosowania "Metody Pięciu Kroków Gwiezdnego Sygnału" w celu osiągnięcia marzeń i ambicji czytelnika. Sama metoda jest programem wizualizacji wzmocnionym przez mantry i pozytywne afirmacje. W przeciwieństwie do niemal wszystkich książek z gatunku "samopomocy", SCP-1425 jest bezpośrednio skuteczny w pomaganiu podmiotowi w osiąganiu osobistych celów. Książka ta nie zawiera żadnych treści dotyczących praktycznych środków do osiągnięcia celów. Zamiast tego, mówi ona całkowicie o "skupieniach gwiazd" i innych rytuałach "myślenia życzeniowego". Ćwiczenia te, jeśli są przeprowadzone prawidłowo, demonstracyjnie wpływają na rzeczywistość, poczynając od bezpośredniego wpływu na wygląd gwiazdy użytej w ćwiczeniu. Czytelnik, który wyrazi życzenie wygrania na loterii, otrzyma zwycięski los w ciągu następnego tygodnia; każdy czytelnik, którego celem jest nowy samochód, będzie nim jeździł już w następnym tygodniu. Ilość pracy włożonej w osiągnięcie celu poza wykonaniem przepisanych rytuałów ma jedynie dodatkowy efekt; osoba, która nie podejmuje żadnych specjalnych wysiłków w celu realizacji skoncentrowanego pragnienia, nadal odnosi sukces w 80% udokumentowanych przypadków. Jednakże, jeśli instrukcje dotyczące kolejności i częstotliwości czytania nie są przestrzegane prawidłowo, anomalny efekt jest albo znacznie zmniejszony, albo całkowicie zanika.

We wczesnych rozdziałach ćwiczenia te koncentrują się na dwóch rzeczach: dokładnych celach, które czytelnik ma na myśli, oraz koncentracji na określonych gwiazdach na niebie. Aktywność ta związana jest z tytułowymi "sygnałami gwiazdowymi": SCP-1425 twierdzi, że światło emitowane przez gwiazdy niesie ze sobą "fenomenologiczną częstotliwość", która jest unikalna dla każdej gwiazdy i jest połączona z "fenomenologiczną częstotliwością" umysłu każdego człowieka. Każdy z dziesięciu rozdziałów książki kończy się rytuałem "Gwiezdnego Skupienia": jest to medytacja wykonywana każdej nocy, w której centralnym punktem zainteresowania jest ciało niebieskie. Używane ciało niebieskie jest określane przez kalendarz podany w prologu; zapewnia to, że wszyscy czytelnicy w danym momencie skupiają się na tym samym miejscu, bez względu na to, którą część książki czytają. Dziesiąty rozdział jest wyjątkiem. Patrz Dokument 1425-A.

Na wszystkich swoich stronach SCP-1425 zawiera werbalne urządzenia mające na celu wpłynąć na umysł czytelnika podczas ćwiczeń. Obejmują one kombinację wyzwalaczy memetycznych i programowania neurolingwistycznego, aby uczynić podmiot podatnym na idee przedstawione w tekście i zoptymalizować wyniki jego anomalnego działania. Po wprowadzeniu i przepracowaniu głównych idei książki, ćwiczenia wizualizacyjne zaczynają obejmować koncentrację na innych koncepcjach, w tym na przesłaniach politycznych i filozoficznych. Te ostatnie rozdziały książki służą zmianie myśli i pragnień użytkownika, aby dostosować je do standardu, który pozostałby spójny dla wszystkich czytelników tekstu. Około 60% czytelników, którzy przeczytali całość SCP-1425 wykazuje kondycje psychiczną zwaną "Syndromem Ojai"; zobacz Log Wydarzeń 1425-2005.

Uważa się, że SCP-1425 został napisany i opublikowany przez agentów Piątego Kościoła, wpływowego kultu, którego członkami są w dużej mierze znani celebryci, w tym aktorzy, muzycy, autorzy, gospodarze telewizyjni i inne osobistości. W tamtym czasie lista potwierdzonych Piątystów liczyła ███, a lista podejrzanych wyznawczów przekraczała ████.1 Te powiązania zostały wykorzystane przez Bractwo Piątystów w postaci poparcia znanych osób i szerokiego rozgłosu w mediach, dzięki czemu SCP-1425 stało się szybko i wyjątkowo popularne. Dzięki tym środkom, jak również dzięki znacznej reklamie typu "poczty pantoflowej", Gwiezdne Sygnały stały się krajowym bestsellerem w ciągu dwóch tygodni od publikacji i utrzymały tę pozycję do czasu, gdy książka została praktycznie usunięta z wiedzy publicznej przez Fundację SCP, przy użyciu Protokołu Ophiuchus.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported