SCP-1428
ocena: +3+x

Identyfikator podmiotu: SCP-1428

Klasa podmiotu Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-1428-1 obecnie jest przechowywany w Strefie 108 i jest umieszczony w wolframowej klatce wewnątrz jednostki spopielającej o wymiarach 1,5 m x 2 m x 1,5 m. Ściany jednostki są zbudowane z 3 warstw: wewnętrznej składającej się z ognioodpornego betonu o grubości 30 cm, środkowej składającej się z ołowiu o grubości 15 cm oraz zewnętrznej składającej się z betonu o grubości 10 cm.

SCP-1428-1 ma być spopielany trzy razy dziennie o 00:00, 08:00 i 16:00 w temperaturze wynoszącej 400 stopni Celsjusza przez okres 30 minut. Pod żadnym pozorem nikt z personelu nie może wchodzić do komory przechowawczej obiektu lub dokonywać bezpośredniego kontaktu fizycznego z SCP-1428-1. Naprawy i wymiany wyposażenia muszą być przeprowadzone przez zdalnie sterowane drony.

Komora jest wyposażona w dozymetry, aby wykrywać czy SCP-1428-1 wszedł w swój stan pasywny; jeżeli tak się stanie, Protokół Awaryjny Fusang-A ma zostać aktywowany.

SCP-1428-2 ma pozostać pod obserwacją w poszukiwaniu anomalnej aktywności, a placówka ma zostać ogrodzona ogrodzeniem pod napięciem. Cywile zbliżający się lub próbujący wejść na teren Strefy, mają zostać zatrzymani, przesłuchani i podani działaniu środków amnezyjnych Klasy A. Personel ma za zadanie zgłaszać czy obiekt w trzeciej ręce statuy porusza się lub regeneruje. Nie mniej niż 5 członków personelu Klasy D ma być trzymanych w świątyni i spalonych, celem przeprowadzenia Protokołu Awaryjnego Fusang-A.

Opis: SCP-1428-1 to stworzenie powierzchownie przypominające Corvus macrorhynchos. Jest trójnożne i nie posiada kloaki. Trzecia noga zdaje się być schowana pod swoim ciałem, dopóki obiekt nie wejdzie w stan aktywny. Istota nie musi jeść, spać ani oddychać, nie starzeje się i nie doświadcza żadnych fizycznych negatywnych skutków długotrwałego wystawienia na skrajnie wysokie temperatury1 lub promieniowanie. Nigdy nie zaobserwowano, aby SCP-1428-1 próbował się komunikować, a jego dokłada inteligencja jest niejasna.

SCP-1428-1 posiada 3 stany: bierny, pasywny i aktywny.

  • W stanie biernym nie przejawia on żadnych właściwości anomalnych poza tymi wcześniej wymienionymi.
  • W stanie pasywnym obiekt wydziela promieniowanie gamma o zmiennym natężeniu. Nie ma żadnej jasnej stałości ładunku promieniowania, w większości wahając się pomiędzy 5 a 90 W/m2, jednak okresowo dochodząc nawet do poziomów 150 W/m2. Energia waha się pomiędzy 1 a 1,5 MeV.
  • W stanie aktywnym SCP-1428-1 zacznie produkować plazmę i energię termiczną zbliżoną do korony słonecznej, któremu towarzyszą podmuchy promieniowania gamma o gwałtownych wzrostach natężenia (odnotowane ładunki wynosiły 340 W/m2 z 20 MeV). Choć efekty termiczne stanu aktywnego jedynie utrzymują się przez krótką chwilę i są ograniczone do bezpośredniej okolicy SCP-1428-1, sama jego siła przyczynia się do kilku katastroficznych uszkodzeń.

W stanie aktywnym, SCP-1428-1 zacznie również wydzielać wstęgi zorzy odpowiadającym tym z promieniowania słonecznego. Wstęgi te zdają się wywoływać efekt przymusu na obserwujących je osobach, powodując, że spróbują zbliżyć się do ich źródła. Osoby pod wpływem tego efektu nie będą reagować na żadne bodźce zewnętrzne i nie będą w stanie wykonywać żadnych innych czynności poza zbliżeniem się do zorzy. Wstęgi utrzymują się przez około dzień po zakończeniu się stanu aktywnego obiektu.

Kiedy SCP-1428-1 znajduje się w stanie pasywnym, będzie wchodził w stan aktywny raz na trzy miesiące (mediana), chyba że zostanie wystawiony na zewnętrzne spalanie z natężeniem około 400 stopni Celsjusza lub więcej, co sprawi, że przejdzie w stan bierny. Podczas gdy możliwy jest fizyczny kontakt z SCP-1428-1, wszelkie próby zranienia go (inne niż spopielenie) poskutkowały wejściem obiektu w stan aktywny.

SCP-1428-2 jest świątynią lub kaplicą znajdującą się w prowincji ███████, Chiny, około ██ km na północny zachód, od miejsca odkrycia SCP-1428-1. Została ona zbudowana w około ████ p.n.e. i przechowuje religijne teksty i ikonografię niepasujące kulturowo do tego regionu. Najbardziej znaczącą z tych niezgodności są rytualne formy spalania ludzi i obecność bytu znanego jako [ZMIENIONO]. Istota ta jest trójramiennym humanoidem, której przedstawienia znajdują się w całej świątyni. Większość z nich zawiera również istotę, prawdopodobnie SCP-1428-1, siedzącą na ramieniu bytu.

Na środku świątyni umieszczona jest jadeitowa statua [ZMIENIONO] o wymiarach 0,5 m x 1,5 m x 0,5 m, trzymająca przedmiot w każdej ze swoich rąk: Ziemię, Słońce i częściowo spalone2 [USUNIĘTO]. Jest ono prawdziwe, a nie stworzone jak statua z jadeitu i nie wykazuje oznak rozkładu, pomimo posiadania przynajmniej [ZMIENIONO] lat. Ponadto, podczas gdy jest biologicznie martwe, wydziela temperaturę 30 stopni Celsjusza i zauważono dokonywanie przez nie drobnych ruchów. Sporadycznie będzie skupiać się na osobach, które znajdą się w jego zasięgu wzroku i otworzy swoje usta, jakby próbował coś powiedzieć.

Po przeanalizowaniu kilku tekstów pozyskanych ze świątyni i znacznym jej zbadaniu, potwierdzono, że spalenie człowieka w pobliżu SCP-1428-2 efektywnie spowoduje, że SCP-1428-1 "przeskoczy" następny aktywny stan. Jeżeli dojdzie do spalenia, [USUNIĘTO] zacznie gestykulować, jakby cicho się śmiał, a spalona tkanka na nim zacznie się regenerować w tempie proporcjonalnym do liczby ofiar zabitych w ten sposób.

Dodatek [1428-001]: Protokół Awaryjny Fusang-A: Natężenie spopielania SCP-1428-1 ma zostać zwiększona do 800 stopni Celsjusza. Jeżeli SCP-1428-1 nie wróci do stanu biernego w ciągu 30 sekund, jeden członek Klasy D zakwaterowany w SCP-1428-2 musi zostać spalony. Jeżeli będzie to konieczne, można postąpić tak z kolejnymi pracownikami.

Dodatek [1428-002]: Dnia [ZMIENIONO], obiekt trzymany w trzeciej ręce statuy sam z siebie zmienił swoje ustawienie i zaczął patrzeć w kierunku dokładnego położenia Strefy 108. Od czasu incydentu nie doszło do zmiany pozycji i nie zgłaszano żadnych innych odstępstw od normy.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported