SCP-1437
ocena: +6+x
1437-1-new.jpg

Zdjęcie SCP-1437 przed zabezpieczeniem

Identyfikator podmiotu: SCP-1437

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-1437 ma być zabezpieczony za dwumetrowym ogrodzeniem z płotu pod napięciem, które będzie patrolowane przez grupy trzech (3) oficerów ochrony przez cały czas. Wszelkich intruzów, usiłujących dostać się do SCP-1437, należy zaaresztować, przesłuchać i w przypadku wykazania nieznajomości natury SCP-1437 podać środki amnezyjne klasy A i wypuścić.

Wszelkie przedmioty czy organizmy, które wyłonią się z SCP-1437 mają być natychmiast przetestowane pod kątem zagrożeń, a jeśli zostaną określone jako bezpieczne, należy je dalej przebadać. Eksperymenty dotyczące SCP-1437 są ściśle zakazane.

Opis: SCP-1437 to najwyraźniej nieskończona dziura, mierząca 3m : 3m, zlokalizowana na pustyni ██████. Próby dokopania się do SCP-1437 od boków zakończyły się doświadczeniem twardej ściany przez koparki, mimo że logika wskazywałaby na obecność SCP-1437. W związku z tym SCP-1437 jest dostępny jedynie poprzez wejście nad gruntem.

SCP-1437 zdaje się być punktem dostępowym do obecnie nieznanej liczby równoległych wszechświatów. Sporadycznie z SCP-1437 wyłaniają się z duża prędkością obiekty, włączając:

  • Jeden (1) ćwierćdolarówka. (Pierwszy znane wyłonienie obiektu.)
  • Duże ilości skał i błota. (Uważane za rezultaty prób równoległych wszechświatów zasypania korespondujących SCP-1437.)
  • Mapa Ameryki Północnej, zapisana po Hiszpańsku. (Według tej mapy rząd Ameryki Północnej to "La República Popular de Aguas Nuevas", albo "Ludowa Republika Nowych Wód".)
  • Fotografia miasta na tle nieba, uważana za drastycznie zmienioną wersję Nowego Yorku. (Widoczne są budynki przypominające koralowce, jak również olbrzymie, latające organizmy w tle.)
  • Kilka dysków zrobionych z czystego złota. (Do dysków dołączony był kawałek papieru z napisem 'PROSZĘ WYŚLIJCIE DESZCZ'.)

Podczas okresu trwającego od 200█ do 20██, znaczna liczba osób, z czego większość nosząca uniformy personelu klasy D, wyłoniła się z SCP-1437; wszyscy z nich byli martwi w momencie przybycia.1 Wszystkie wyłonione osoby posiadały dokumenty, które zdają się być dokumentacją SCP-1437 z poszczególnych wszechświatów. Obecnie uważa się, że ten personel klasy D i wcześniej wspomniana dokumentacja zostały wysłane jako gest pożądania współpracy.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported