SCP-1440
ocena: +12+x
1440

SCP-1440, gdy był widziany po raz ostatni

Identyfikator podmiotu: SCP-1440

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-1440 nie jest obecnie zabezpieczony i jego lokalizacja pozostaje nieznana w związku z ostatnim naruszeniem przechowalni. Ze względu na naturę SCP-1440 Fundacja może nie być w stanie przechować podmiotu bez narażania się na nieakceptowalne straty wśród wyposażenia i personelu. Dopóki nie zostaną przygotowane odpowiednie procedury przechowawcze, Fundacja skupia się na lokalizowaniu i inwigilowaniu SCP-1440, oraz zminimalizowaniu kontaktów z ludnością cywilną poprzez wyznaczenie schematu podróżowania podmiotu.

Opis: SCP-1440 to mężczyzna nieznanego wieku i przynależności etnicznej. Jeśli zapytany zostanie o imię, miejsce lub datę urodzenia, SCP-1440 odmówi udzielenia odpowiedzi, jednak nie ustalono, czy podmiot nie chce podzielić się tymi informacjami, czy sam ich nie posiada. Mimo, że wygląd podmiotu jest porównywalny do wyglądu osiemdziesięciolatka, SCP-1440 nie wykazywał żadnych oznak starzenia się przez pięćdziesiąt (50) lat od czasu zwrócenia na siebie uwagi Fundacji. Anomalna natura SCP-1440 objawia się, kiedy podmiot nawiąże kontakt bądź wejdzie w interakcję z człowiekiem lub obiektem wytworzonym przez człowieka i pozostanie w tym kontakcie dłużej niż kilka dni; SCP-1440 ma mocno niekorzystny wpływ na wszystko, co związane z ludzkością. Dłuższe wystawienie człowieka bądź stworzonego przez człowieka przedmiotu na działanie podmiotu spowoduje coraz częstsze pojawianie się destruktywnych zdarzeń i wypadków w sąsiedztwie SCP-1440, aż do momentu całkowitego zniszczenia bądź śmierci danej osoby lub obiektu. Jedynymi wyjątkami są SCP-1440 sam w sobie oraz jego przedmioty osobiste (ubrania, torba uszyta z nieznanego materiału, zużyta talia kart do gry i mały szklany kubek).

SCP-1440 zdaje się być świadomy swojego wpływu na ludzi i stara się unikać z nimi kontaktu, jeżeli to tylko możliwe. Mimo tych chęci SCP-1440 zmuszony jest do podróżowania według niezwykle skomplikowanego schematu, który niezmiennie doprowadza go do kontaktu z siedliskami ludzkimi. Dokładna natura schematu nie została jeszcze skutecznie zbadana, a SCP-1440 nie jest w stanie dostarczyć na ten temat żadnych informacji. Podmiot nie jest wrogo nastawiony i nie wykazuje oporu przy próbie pozyskania, chociaż każda taka próba kończyła się porażką i wiodła do poważnych strat w personelu i wyposażaniu w związku z wymienionymi wcześniej anomalnymi właściwościami podmiotu.

SCP-1440 zwrócił na siebie uwagę Fundacji po raz pierwszy, kiedy podszedł do dr ██████, naukowiec w Ośrodku ██, na jej dyżurze. SCP-1440 wykazał się niewyjaśnionym poziomem wiedzy o pracy dr ██████ w Fundacji i poprosił o jej pomoc. Kiedy dr ██████ zapytała, na czym miałaby polegać pomoc, podmiot oznajmił, iż ma nadzieję, że Fundacja będzie w stanie "zniszczyć (go)". SCP-1440 został przeniesiony do Ośrodka██ na przesłuchanie, co doprowadziło do zniszczenia Ośrodka, ███ ofiar wśród pracowników oraz zniszczeniem sześciu (6) obiektów SCP o poziomach zabezpieczeń Bezpieczne i Euclid. Wszelkie inne próby przechowania SCP-1440 miały podobne skutki.

Dodatek SCP-1440-A: Poniższy log przedstawia zapis przesłuchania przeprowadzonego na SCP-1440 podczas czwartej próby pozyskania podmiotu w Strefie-142. Log był przechowywany na zdalnym serwerze, co umożliwiło jego przetrwanie.

Dodatek SCP-1440-B: W związku z rosnącą populacją ludzką i jej drapieżną ekspansją na wcześniej niezamieszkałe tereny, SCP-1440, podczas piątego przechowania, przyznał, że unikanie kontaktu z ludzkością i jej dorobkiem cywilizacyjnym sprawia mu coraz większą trudność; jednocześnie dalej dostosowuje się do takiej konieczności. Analiza schematu podróżowania podmiotu nadal trwa, podobnie jak wysiłki w celu znalezienia permanentnej procedury przechowania.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported