SCP-145
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-145

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-145 musi pozostawać w pojemniku ze szkła akrylowego (pleksiglasu) o wymiarach 0,5 m x 0,5 m x 0,5 m przez cały czas, z wyłączeniem przeprowadzania badań. Przechowalnia musi być zupełnie dźwiękoszczelna i bezpiecznie zamknięta jeżeli podmiot nie jest badany. Pod żadnym pozorem nikt z personelu nie może wejść w kontakt fizyczny z SCP-145, nie będąc obserwowanym przez przynajmniej jednego pracownika Fundacji, za wyjątkiem odpowiednich, autoryzowanych testów. Personel wykazujący objawy znacznej traumy psychicznej musi zostać natychmiastowo wyprowadzony ze strefy przechowania. W zależności od natężenia traumy, personel może być skierowany na konsultacje z zatwierdzonym psychiatrą Fundacji na okres co najmniej dwóch (2) tygodni.

Opis: SCP-145 wyglądem przypomina zwykły telefon bezprzewodowy marki Alcatel (model z 2002 roku) na standardowej podstawie ładującej. Podstawa ładująca wygląda na zniszczoną; wszystkie gniazda przewodów zostały zaklejone klejem żywicznym, a gniazdo zasilania zostało wydłubane z użyciem nieznanego ostrego narzędzia. Numer seryjny i data produkcji są nieznane, jako że wszystkie etykiety i naklejki zostały zdarte bądź zniszczone. Telefon dzwoni cały czas, nieważne czy znajduje się na podstawie ładującej, czy nie, mimo braku źródła energii elektrycznej. Testy wykazały, że można usunąć baterię, a rozłożenie podstawy na części nie ma żadnego wpływu na działanie słuchawki. Słuchawka sama w sobie posiada dokładnie zaplombowane wszystkie spoiny, co nie pozwala na rozłożenie jej na części składowe. Gdy telefon zostanie odebrany, odzywa się kobiecy głos wskazujący na przeżywanie silnego stresu. Głos zmienia się z rozmowy na rozmowę, ale we wszystkich przypadkach wyrażał olbrzymią panikę i zaczynał błagać osobę odbierającą telefon o pomoc w związku torturami przeprowadzanymi na nieznanych ofiarach. W tle, osoba odbierająca będzie słyszeć dźwięki zadawanej przemocy, bólu i cierpienia. Analiza nagranego materiału wykazała jak dotąd przynajmniej ██ różnych głosów w różnych rozmowach. Sposoby torturowania wykorzystywane w czasie dotychczasowych testów zawierają przypiekanie, rażenie prądem elektrycznym, zadawanie ran szarpanych, napaści seksualne, [USUNIĘTO] i rozczłonkowanie.

Dzwoniący wydają się być "niezautomatyzowani" i całkowicie świadomi. Jak dotąd próby namierzenia rozmówcy albo określenia lokalizacji miejsca tortur nie powiodły się. Próby zablokowania sygnału za pomocą klatki Faradaya również nie przyniosły rezultatu.

Badania są przeprowadzane przez grupy liczące przynajmniej trzy (3) osoby (jeden członek personelu klasy D, jeden technik dźwięku klasy 2/145 i jeden pracownik ochrony klasy 3), przy czym tylko personel klasy D może mieć bezpośredni kontakt słuchowy z przekazem SCP-145. Testy wykazały, że w 100% przypadków, osoba odbierająca SCP-145 bez fizycznego nadzoru zniknie, nie pozostawiając żadnych śladów wskazujących na sposób przemieszczenia się. Nagrania wideo nie pokazują metody transportu, tester jest obecny na jednej klatce filmu i nie pojawia się na następnej. W przypadku zniknięcia, słuchawka zwyczajnie upadnie na podłoże. Podmiot jak dotąd nie poniósł żadnej mechanicznej szkody w związku z upadkami. Kolejne rozmowy telefoniczne z podmiotem ujawniły, że personel, który zniknął w czasie rozmowy, dołącza do grupy torturowanych ofiar.

Dziennik Testów
Procedura Testowa: Wszystkie testy będą przeprowadzane z użyciem personelu klasy D, wszelki wydany testerowi sprzęt musi zostać dokładnie opisany w raporcie. Po wydaniu ekwipunku, personel klasy D otrzyma rozkaz odebrania telefonu. Po zniknięciu testera inicjującego, określony wcześniej zespół badawczy ponownie odbierze telefon i zapisze obserwacje.

Test 145-A
Data: ██.██.████
Obiekt: D-145-3749 wyposażony w jeden (1) lokalizator GPS; badanie mające na celu wyznaczenie lokalizacji opisywanej przez osoby po drugiej stronie SCP-145.
Rezultat: GPS przestało odpowiadać po zniknięciu testera klasy D. W czasie następnej rozmowy, technik zidentyfikował głos D-145-3749 wśród torturowanych ofiar.

Test 145-B
Data: ██.██.████
Obiekt: D-145-4751 wyposażony w jeden (1) lokalizator GPS, jeden (1) sześciocalowy, standardowy wojskowy nóż bojowy. Druga próba określenia lokalizacji opisywanej przez osoby po drugiej stronie SCP-145, testerowi zapewniono możliwość samoobrony.
Rezultat: GPS przestało odpowiadać po zniknięciu testera Klasy-D. W czasie następnej rozmowy, kobiecy głos przekazał "O Boże, on go tnie, on odcina mu [USUNIĘTO]". Technik zidentyfikował głos D-145-4751 wśród torturowanych ofiar.

Test 145-C
Data: ██.██.████
Obiekt: D-145-5319 wyposażony w jeden (1) półautomatyczny pistolet kalibru 9 [mm], jedną (1) kevlarową kamizelkę kuloodporną. Tester zmuszony do odebrania telefonu. Badanie mające na celu sprawdzenie swobody i interaktywności lokacji oraz określenie skuteczności prób samoobrony.
Rezultat: W czasie kolejnej rozmowy, przez SCP-145 słychać wystrzały z broni palnej, a następnie [USUNIĘTO]. Kobiecy głos kontynuuje, przekazując, iż [USUNIĘTO] i słychać kolejne strzały; technik zidentyfikował odgłosy świadczące o bólu wydawane przez D-145-5319 po każdym strzale.

Test 145-D
Data: ██.██.████
Obiekt: D-145-6842 wyposażony w jeden (1) [kg] materiału wybuchowego C4 ukrytego w apteczce, ładunek uruchamiany przez zdalny włącznik z 30 sekundowym opóźnieniem, uruchomiony tuż przed kontaktem z SCP-145. Badanie mające na celu sprawdzenie, czy możliwa jest jakakolwiek interakcja bądź zniszczenie lokacji.
Rezultat: [USUNIĘTO], czego rezultatem było zniknięcie ██ pracowników Fundacji, wliczając w to dr ██████ i wszystkich badaczy powiązanych z [USUNIĘTO] naruszenie bezpieczeństwa SCP w Strefie ██. Dalsze testy tego rodzaju zostają obecnie zawieszone.

Nie mam pojęcia kto, pomyślał, że to może być dobry pomysł. Wiem, że czasami pozwalamy, aby współczucie przejęło nad nami kontrolę i dajemy się ponieść naszej lepszej stronie, ale ta próba 'ulżenia' ofiarom SCP-145 kosztowała Fundację mnóstwo pieniędzy i zasobów.
Dr ██████

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported