SCP-1471
ocena: +29+x
scp1471.jpg

Ostatni obraz odebrany przez SCP-1471-9405, nim doszło do uszkodzenia urządzenia.

Identyfikator podmiotu: SCP-1471

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wszelkie urządzenia mobilne, na których zainstalowany jest SCP-1471, muszą zostać skonfiskowane i przeanalizowane celem znalezienia potencjalnych poszlak mogących wskazać na inne urządzenia, na które mógł oddziaływać obiekt. Po przeanalizowaniu urządzeń należy usunąć z nich baterie, przydzielić desygnację (np. SCP-1471-#), a następnie umieścić w Magazynie Przechowawczym 91, w Ośrodku Badawczym 45.

Wszystkie internetowe sklepy z aplikacjami na urządzenia mobilne muszą być monitorowane celem zapobieżenia nieumyślnego udostępnienia SCP-1471. Do urządzeń, na które mógł wpłynąć 1471, należy wysłać samo-pobierające się oprogramowanie typu malware celem wyłączenia urządzenia, dopóki nie będzie ono mogło zostać pozyskane przez agentów polowych.

Opis: SCP-1471 to darmowa, ważąca 9,8 [MB] aplikacja na urządzenia mobilne, udostępniana w internetowych sklepach z aplikacjami pod nazwą "MalO ver1.0.0". SCP-1471 nie posiada informacji o twórcy i w nierozpoznany sposób jest w stanie pominąć proces zatwierdzenia aplikacji, stając się bezpośrednio przedmiotem dystrybucji. SCP-1471 może również unikać usunięcia przez inne programy zarządzające.

Po instalacji SCP-1471 żadne nowe ikony ani skróty nie są tworzone. SCP-1471 zacznie wysyłać pojedyncze zdjęcia przez wiadomości tekstowe, co 3—6 godzin. Wszystkie zdjęcia przedstawiają SCP-1471-A albo na pierwszym planie, albo w tle. SCP-1471-A przypomina większego humanoida o psowatej czaszce i czarnych włosach.

W ciągu pierwszych 24 godzin od momentu zainstalowania się SCP-1471 urządzenie mobilne odbierać będzie zdjęcia wykonane w miejscach często odwiedzanych przez użytkownika. Po 48 godzinach urządzenie mobilne odbierać będzie zdjęcia wykonane w miejscach, który jego użytkownik niedawno odwiedził. Po 72 godzinach urządzenie mobilne odbierać będzie zdjęcia wykonywane w czasie rzeczywistym i przedstawiające użytkownika z coraz bliżej pojawiającym się SCP-1471-A.

Użytkownicy, na które owe, nieprzerwanie pojawiające się zdjęcia oddziaływały przez więcej niż 90 godzin, zaczną przez krótkie chwile widywać SCP-1471-A na krańcach pola widzenia, powierzchniach lustrzanych i kombinacjach tychże. Dalsze wystawienie na oddziaływanie SCP-1471 wywoła nieodwracalne i utrzymujące się widzenie SCP-1471. Osoby znajdujące się w tym stadium donosiły o sporadycznych próbach wizualnego skomunikowania się z nimi przez SCP-1471-A, aczkolwiek nie potrafiły zrozumieć działań bytu. Obecnie jedynym znanym środkiem na odwrócenie skutków wpływu SCP-1471 jest usunięcie ofiary spod wpływu zdjęć przed upływem 90 godzin od momentu zainstalowania się aplikacji. Jak dotąd nie doniesiono o żadnych wrogich działaniach, które mogłyby być podejmowane przez SCP-1471-A.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported