SCP-148
ocena: +4+x

Identyfikator podmiotu: SCP-148

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze:

REWIZJA 3

SCP-148 zabezpieczony jest w 120 sztabkach, spośród których każda waży ok. 10 kg w czasie pisania niniejszego raportu. Sztabki SCP-148 nie mogą być przechowywane w placówce, w której znajdują się inne obiekty SCP (w związku z potencjałem nieprzewidzianych konsekwencji); nadto sztabki powinny zostać rozdzielone na kilka odpowiednich placówek Fundacji.

Pod żadnym pozorem nie wolno dopuścić do kontaktu między SCP-148 a obiektem SCP, który wpływa na działanie umysłu. Gdyby do tego doszło, należy dokonać ewakuacji pobliskiego obszaru, a problematyczną próbkę SCP-148 należy zdalnie zdetonować. Co miesiąc należy zważyć masę każdej z zabezpieczonych sztabek SCP-148 i wyniki pomiarów zapisać w raporcie.

Do SCP-148 nie można przydzielać personelu na okres dłuższy niż trzy tygodnie. Całość personelu przydzielonego do SCP-148 należy poddawać regularnym badaniom psychologicznym.

Opis: SCP-148 to substancja metaliczna, składająca się z wielu znanych i nieznanych pierwiastków. Masa całkowita SCP-148 wynosi około 1,1 1,2 tony. SCP-148 jest koloru szaro-zielonego z niebieskawym zabarwieniem i oksyduje w obecności wody. Temperatura topnienia SCP-148 wynosi ok. 4500 °C, a temperatura wrzenia ok. 9000 °C. SCP-148 posiada gęstość 6,20 g/cm3 6,76 g/cm3 i na skali twardości Rockwella otrzymuje klasyfikację HRC 39. Obiekt wykazuje właściwości materiałowe, takie jak wytrzymałość, plastyczność i urabialność o podobieństwie do platyny.

SCP-148 zbudowany jest głównie z platyny oraz irydu, oba pierwiastki składają się na masę obiektu w odpowiednio 62% i 20%. Ponadto w składzie artefaktu znajduje się kilka innych, znanych metali, w tym żelazo, kobalt i miedź, które razem tworzą masę obiektu w 16,5%. Jednakże, biorąc pod uwagę masę materiału, uważa się, że składają się nań również inne substancje, których nie wykrywa ani spektrometria masy, ani inne środki analityczne. Obrazy SCP-148, które pobrane zostały skaningowym mikroskopem tunelowym, pokazują puste przestrzenie w swoich kratkach, które w normalnych okolicznościach wypełnione byłyby innymi materiałami.

SCP-148 wykazał zdolność do blokowania i utrudniania aktywności pozazmysłowych właściwości żywych organizmów (znajdujących się w pobliżu SCP-148), które wpływają na umysł. Efekt ten, pomimo trudności w określeniu ilościowym, wydaje się przeciw proporcjonalny względem powierzchni kwadratowej dzielącej dany obiekt od powierzchni SCP-148 i wprost proporcjonalny do ilości SCP-148. Zasięg wykrywalności efektu oscyluje na dystansie ok. 0,8 metra na kilogram SCP-148.

W czasie przeszukania placówki bazowej Laboratoriów Prometeusza przez Fundację, dokonano pozyskania 1,1 tony SCP-148 z departamentu metalurgicznego. Dokumenty związane z projektem ujawniły, że substancja miała zostać podmiotem kolejnych ulepszeń, gdyż została sprzedana ███████████, oznaczona znakiem handlowym i nazwana "Telezabójczym Stopem". Jednakże, w związku z [ZMIENIONO] i politycznym skutkiem ubocznym, towarzyszącym zniszczeniu placówki bazowej Laboratoriów Prometeusza, ███████████ kupiło ok. 1,3 tony, a następnie sprzedało nieznanym klientom. Agenci Fundacji i księgowi laboratoryjni usiłują aktualnie zlokalizować pozostałe części SCP-148.

Dodatek 148-01
W związku z potencjałem drzemiącym w wykorzystaniu obiektu do zabezpieczenia podmiotów wpływających na działanie umysłu, SCP-148 został zatwierdzony do testów kombinowanych z innymi obiektami. Pomimo że testy ciągle znajdują się w początkowych fazach, eksperymenty z niegroźnymi podmiotami anomalnymi wskazują, iż SCP-148 stanowi efektywnie narzędzie w zabezpieczaniu ich. Jednakże obiekt najwyraźniej nie wpływa na obiekty o właściwościach wyłącznie memetycznych.

Dodatek 148-02
Od dnia ██.██.████, personel donosił o irracjonalnych zachowaniach i słabych zdolnościach komunikacyjnych wśród pracowników sprzątających, którym przydzielono regularne prace konserwacyjne w przechowalni SCP-148.1 Po trzech tygodniach pogarszającego się zachowania anomalnego, dwóch woźnych poddano przesłuchaniu i badaniom. Testy wykazały, iż pracownicy ci nie byli w stanie interpretować mowy ciała ani przykładać uwagi do intonacji czy sposobu wypowiadania zdań. Ponadto osoby te nie potrafiły określić ani stanu emocjonalnego, ani intencji innych i demonstrowały posiadanie poważnie ograniczonego zasobu słownictwa.

Dalsze testy ujawniły, że zdolności językowe i komunikacyjne osób, które zostaną wystawione na regularne kontakty lub zbyt długą obecność SCP-148, będą wraz z biegiem czasu ulegać pogorszeniu, aż w końcu całkowicie zanikną. Okazało się, że po ośmiu tygodniach takie osoby staną się niemowami i nie będą w stanie rozumować, przekazywać niewerbalnych próśb, poleceń ani innych wiadomości, i to pomimo wykazywania zupełnie normalnego stanu mentalnego.

Dodatek 148-03
Pomiary dokonane dnia ██.██.████ (██ miesięcy po pozyskaniu SCP-148 przez Fundację) wskazują na to, że pomimo braku zwiększenia objętości, masa SCP-148 wzrosła o 0,1 tony (wywołując również podwyższenie gęstości o 9,0%). Źródło dodatkowej masy jest nieznane.

Raport Z Incydentu 148████-1
W celu przeprowadzenia testu ograniczeń efektów SCP-148 i jego zdolności do zmian masy, 0,9 [kg] obiektu umieszczono na wadze i przeniesiono do komory SCP-████. Zgodnie z oczekiwaniami, [ZMIENIONO] SCP-████ zostały zneutralizowane przez obecność SCP-148. Jednakże próbki SCP-148 zaczęły zwiększać masę z prędkością 50 gram na sekundę. Po minucie prędkość ta zaczęła maleć, a po czterdziestu sekundach SCP-148 przestał zwiększać swoją masę, osiągając 1,4 kilograma. Masa obiektu pozostała taka przez osiem sekund, dopóki nie spadła do 0,8 kilograma w ciągu dwóch sekund. W międzyczasie, pracownicy znajdujący się na dystansie do sześćdziesięciu metrów (dwunastokrotny zasięg efektywny SCP-████) zaczęli doświadczać efektów SCP-████, jednakże o bardzo szybkim przebiegu, co skończyło się zamknięciem [USUNIĘTO] do czasu, kiedy możliwe było usunięcie stamtąd tych osób.

Od czasu tego incydentu, kontakt SCP-148 z obiektami wpływającymi na działanie umysłu jest surowo wzbronione.

Dodatek 148-04
Pomiary dokonane od czasu Incydentu 148-████-1 wskazują na to, że całość artefaktu ulega powiększeniu z prędkością [ZMIENIONO]. Pojawiły się spekulację, iż jeżeli większe ilości SCP-148 zostaną wykorzystane podobnie jak próba z Eksperymentu 148-████, [USUNIĘTO] Procedury przechowawcze są obecnie podmiotem przeglądu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported