SCP-1499
ocena: +6+x
small.png

SCP-1499 podczas pierwotnego zabezpieczenia.

Identyfikator podmiotu: SCP-1499

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-1499 jest przechowywany w zamkniętej skrzyni, strzeżonej przez dwóch agentów przez cały czas. Testy z udziałem SCP-1499 wymagają zgody personelu poziomu 4. są zawieszone na czas nieokreślony. Testerzy mają nosić małe, całkowicie dupleksowe dwustronne radio pod SCP-1499 w celu zachowania kontaktu z badaczami. Testy nie mogą być już prowadzone przez personel klasy D w związku z ryzykiem straty SCP-1499. W wypadku jakiegokolwiek zagrożenia testerzy mają obowiązek natychmiast ściągnąć SCP-1499.

Opis: SCP-1499 jest radziecką maską gazową typu GP-5. Test ciśnieniowy przeprowadzony na obiekcie sugeruje, że zachował on swoje pierwotne możliwości. Anomalny efekt SCP-1499 aktywuje się gdy człowiek założy SCP-1499 na głowę. W przybliżeniu po czasie sekundy od momentu, gdy SCP-1499 jest w pełni zabezpieczony na głowie podmiotu ten znika, oraz staje się od tej chwili niewykrywalny. Podmiot opisuje, że w trakcie znikania nie odczuwa ruchu. Testy pokazały, że dwustronne radia są w stanie odbierać oraz transmitować sygnały pomimo faktu, jakim jest niewykrywalność podmiotu. Po założeniu SCP-1499 testerzy donosili o kompletnie zmienionej okolicy względem miejsca, w którym przebywali przed założeniem SCP-1499. Testerzy opisywali miejsce jako jałowe i nieprzyjazne, z wysokimi czarnymi wieżami zajmującymi teren. Donosili oni także o bytach zamieszkujących teren. Wspomniane byty, dystyngowane SCP-1499-1, zostały opisane jako wysokie, nagie humanoidy z czarną skórą i gęstą powłoką z nieznanej kleistej substancji. Instancje SCP-1499-1 posiadają także pokaźne ilości oczu i ust pokrywających całe ciało. Po zdjęciu SCP-1499 z głowy testerzy pojawiają się w miejscu założenia maski. Po więcej informacji, zobacz Log Testowy 1499.

Log Testowy 1499
Tester Zarejestrowane Wydarzenia Notatki
D-67393 Testerka znalazła się w budynku wykonanym z nieznanej czarnej substancji. Po badaniu pokoju przez około 15 sekund, testerka doniosła o dźwiękach ruchu i zdjęła SCP-1499 z powodu paniki, pojawiając się w komorze testowej. Pierwszy test z udziałem SCP-1499 w celu rozpoznania jego efektów. W związku z ryzykiem utraty SCP-1499 szkoleni agenci zajmą miejsce personelu klasy D.
Agent C███████ Agent znalazł się w tym samym pokoju, który opisała D-67393. W przybliżeniu dwie minuty zajęło badanie pokoju, w trakcie których Agent C███████ donosił o zawartych w nim wielu pustych sześcianach. Agent był w stanie zagłębić się w budynek bez napotkania żadnych problemów. Po zejściu na drugie piętro agent usłyszał dźwięki dochodzące z piętra poniżej. Agent ukrył się za jednym z czarnych sześcianów i obserwował dwie instancje SCP-1499-1. Agent następnie zdjął SCP-1499. Pierwsza obserwacja SCP-1499-1. Agent C███████ doniósł o pozostaniu niewykrytym przez dwie instancje SCP-1499-1.
Agent U█████ Agent została wybrana ze względu na jej szkolenie pozostania niewykrytą. Agent znalazła się w tym samym miejscu co Agent C███████ podczas zdjęcia SCP-1499. Dźwięki ruchu były słyszalne na wyższym piętrze, co zdecydowało o obraniu kierunku na zewnątrz. Agent donosiła o wielu instancjach SCP-1499-1 chodzącymi poza budynkiem. Każda instancja posiadała indywidualne mutacje oraz okazjonalnie wydawała ochrypłe dźwięki. Agent z sukcesem przemieszczała się pomiędzy budynkami pozostając niewykryta. Agent szła za czterema instancjami SCP-1499-1 w celach obserwacyjnych. Grupa natknęła się na piątą instancję SCP-1499-1, po czym jedna instancja z grupy wystąpiła naprzód. Agent obserwowała dwa byty brutalnie atakujące siebie nawzajem, zraszające pobliską ziemię nieznaną mazistą substancją oraz wnętrznościami. Agent zdjęła SCP-1499. Struktura, w której D-67393 pojawiła się jest jedną z wielu. W związku z brutalną naturą SCP-1499-1 następna eksploracja musi zostać przeprowadzona przez uzbrojonego agenta, w celu samoobrony.
Agent K█████ Zobacz log eksploracji 1499-D. [ZREDAGOWANO]

Następujące informacje zostały sklasyfikowane do odwołania.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported