SCP-150
ocena: +1+x
isopod.jpg

Instancja SCP-150 wydobyta z mózgu D-13732, powiększenie 20x.

Identyfikator podmiotu: SCP-150

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Nosiciele SCP-150 przechowywani do badań powinni znajdować się w Celach Przechowawczych Skażenia Biologicznego 3 Poziomu, z nie więcej niż jedną instancją na cele. Hodowle SCP-150 znajdują się w próżniowych szklanych kolbach w laboratorium materiałów zaraźliwych Ośrodka 42. Standardowe procedury zapobiegawcze co do patogenów powinny być stosowane przez cały czas. Każda instancja SCP-150 odnaleziona poza przechowalnią ma zostać spalona.

Opis: SCP-150 jest zależnym pasożytem podobnym doCymothoa exigua, zaadaptowanym do nawiązywania symbiotycznej więzi z ludźmi przez okres swojego życia. Przy kontakcie z człowiekiem, SCP-150 osadza się głęboko w ciele gospodarza. W ciągu około siedmiu dni pasożyt będzie zagłębiał się w gospodarzu i spowoduje liczne zmiany fizjologiczne.

Najbardziej widoczną zmianą jest stopniowe przekształcanie kończyny najbliższej miejscu zakażenia w chitynowy wyrostek robaczkowy: ponieważ SCP-150 pochłania ciało gospodarza, wydala on tkanki, które zastępują i wzmacniają funkcjonowanie kończyny żywiciela bez powodowania odrzucenia przeszczepu. Przypuszcza się, że SCP-150 jest w stanie wydzielać substancje znieczulające i immunosupresyjne, aby uniemożliwić organizmowi gospodarza reagowanie na zmiany. Co więcej, tkanka nerwowa wydalana przez SCP-150 jest w stanie wchodzić w interakcje z układem nerwowym gospodarza. Do czasu zakończenia procesu gospodarz będzie w stanie kontrolować dotkniętą kończynę bez utraty ruchomości i często z poprawioną siłą, odruchem i odpornością.

W czasie od jednego do dwóch tygodni SCP-150 będzie się rozmnażał, odżywiając się składnikami odżywczymi i odkładając jaja1 w przyswajalnych naczyniach krwionośnych. Jaja przemieszczają i osadzają się w ciele ludzkim przez krwioobieg - podczas gdy większość z nich umiera, wystarczy że niewielka ilość przetrwa, aby zacząć kolonizować i zmieniać resztę ciała gospodarza. Chociaż badani zgłaszają dyskomfort i sporadyczne utratę kontroli motorycznej podczas tego procesu, często nie rozpoznają przyczyny wspomnianego uczucia. Wciąż nie jest jasne, dlaczego potomstwo nie konkuruje ze sobą o przestrzeń lub zasoby, ani jak proces asymilacji pozostawia mechanizmy i procesy sygnalizacji komórkowej organizmu niezmienione. SCP-150 rozmnaża się podczas tego procesu asymilacji: gdy zasymilowane są płuca, więcej jaj wytwarza się i rozprzestrzenia przez kaszel ofiary. Chociaż w tym czasie może powstać nawet 10 000 jaj, szacuje się, że tylko 1% z nich trafia do innego gospodarza, z czego 1% przeżywa odpowiedź immunologiczną i pomyślnie wszczepia się.

Chociaż SCP-150 nieuchronnie prowadzi do asymilacji i zmiany ośrodkowego układu nerwowego, w tym rdzenia kręgowego i mózgu, świadomość i zachowanie gospodarza są pozornie nienaruszone. Wywiady z osobami zakażonymi przez SCP-150 dostarczyły niewiele informacji, ponieważ osoby zarażone które nie wiedziały co im dolega twierdziły, że nie wyczuwają żadnych zmian ani poprawy w niektórych zmysłach i zdolnościach. Podczas gdy osoby, które są świadome infekcji i są w stanie wskazać źródło zmiany, wykazują niewielkie lub żadne negatywne uczucia i często wyrażają pozytywny stosunek co do niej.

Dodatek 150-E: Transkrypt Eksploracyjnej Leukotomii i Eksperymentów nad Transformacją Tkanek Nerwowych

Dwoje członków Personelu klasy D, D-13732 i D-016002, zostali zarażeni SCP-150. W celu eksperymentu zezwolono na przejście ich przez wszystkie stadia infekcji. W celu całkowitego zbadania efektów infekcji, eksploracyjne procesy neurochirurgiczne zostały przeprowadzone na obu testerach. D-13732 został poddany eutanazji; jego tkanka nerwowa okazała się być w pełni zastąpiona mniejszymi instancjami SCP-150. Instancje zawierające jego materię mózgową ekstrahowano i przechowywano do eksperymentowania na D-016002.

Następującą depresywną kraniotomie i leukotomię przeprowadzili Dr. Harlan Sun, Dr. Wendy Robin, i Dr. Alex Harlow na D-016002. Pełny transkrypt poniżej.

<Rozpoczęcie Logu, 21:43>

(D-016002 jest częściowo znieczulona, by złagodzić przebieg operacji wstępnego wwiercenia się do czaszki. Proces przebiega spokojnie, jednak Harlow zgłasza mniejszy opór czaszki podczas wycinania klapki. Podczas usuwania klapki i odsłaniania opony mózgowej, liczne mniejsze instancje SCP-150 w mijescu gdzie powinien znajdować się mózg. Harlow zgłasza to do Robin, która powiadamia Sun'a by rozpoczął proces przesłuchania, kiedy ona zaznaczy obszary mózgu D-016002 na projekcji mapowej.)

Dr Sun: Jak masz na imię?

D-016002: Mako [ZMIENIONO].

Dr Sun: Nazwij coś w czym można usiąść.

D-016002: Krzesło.

Dr Sun: Jaki kolor ma trawa?

D-016002: Zielony.

Dr Sun: Ile to jeden dodać jeden?

(D-016002 zatrzymuje się na chwile.)

D-016002: Dwa.

Dr. Robin: Oznaczyliśmy przypuszczalną lokacje Ośrodka Wernickiego2.

Dr Harlow: Dziękuje, Doktorze. Sun, wyekstrahuje teraz kilka osobników z tego obszaru.

Doktor Harlow ostrożnie wykonuje nacięcie w oponie twardej i wydobywa niektóre instancje z obszaru za pomocą kleszczy, wrzuca każdą instancję do szklanej fiolki, zakorkowuje ją i umieszcza na pobliskim stojaku. Każda instancja zaraz po wydobyciu zdaje się być żywa i zaczyna się kręcić podczas wyciągania. Proces ten zajmuje dziesięć minut, podczas których Dr Sun zadaje D-016002 te same pytania z rzędu. Kiedy Harlow wydobywa około 100 instancji, daje znak Sun'owi by kontynuował.)

Dr Sun: Nazwij coś na czym można usiąść.

D-016002: Uh… uh, siedzenie.

Dr Sun: Jaki kolor ma trawa?

D-016002: Zielony?

Dr Sun: Ile to jeden dodać jeden?

D-016002: …dwa.

Dr Sun: Należy zanotować, że odpowiedzi D-016002 zostały lekko spowolnione. Dowodzi to że instancje SCP-150 rzeczywiście działają analogowo do neuronów, jednak nie wiadomo jak wiele przypada na jedną instancje.

Dr Harlow: Umieszczam teraz próbkę tkanki nerwowej nabytą od D-13732 do D-016002. Instancje pochodzące od D-13732 zostały oznaczone radioaktywnym barwnikiem luminescencyjnym w celu ich późniejszego rozróżnienia.

Dr Sun: Nazwij coś na czym można usiąść.

D-016002: Kanapa.

Dr Sun: Jaki kolor ma trawa?

D-016002: Niebieski.

Dr Sun: Ile to jeden dodać jeden?

D-016002: Dwa.

Dr Sun: Ile to dziesięć razy jedenaście?

D-016002: Sto jedenaście.

Dr. Sun: Odpowiedzi D-016002 powróciły do ​​normalnej prędkości. Sugeruje to, że możliwe jest swobodne przemieszczenie 150 nerwowych tkanek pomiędzy osobami przyjmującymi bez odrzucenia. Teraz rozpoczniemy ostatnią procedurę. D-016002, otrzymasz pełne znieczulenie ogólne.

(D-016002 otrzymuje pełne znieczulenie, wymaga to kilku sekund zanim zacznie działać.)

Dr Sun: Pacjent jest teraz całkowicie znieczulony. Doktorze Harlow, możesz rozpocząć proces ekstrakcji tkanki. W tej ostatecznej procedurze będziemy próbowali całkowicie zastąpić tkankę mózgową D-016002 tą z D-13732. Poprzednio, podczas eksploracji jamy czaszki D-13732, dr Harlow i ja zauważyliśmy, że instancje łączące jego materię mózgową z rdzeniem kręgowym nie były w żaden sposób zabezpieczone i faktycznie wydawały się zmieniać pozycje z innymi instancjami w mózgu Zobaczymy, jak daleko sięga ta kompatybilność.

(Następna godzina przebiega w milczeniu, gdy Dr Harlow, Sun i Robin usuwają czubek czaszki D-016002 i zaczynają wydobywać jej tkankę mózgową do dużego szklanego pojemnika)

Dr Sun: Ekstrakcja kompletna. Mózg D-016002 został pomyślnie usunięty. Dr Harlow umieszcza teraz materię mózgową D-13732 w odkrytej jamie czaszki D-016002..

(Kilkuminutowa cisza.)

Dr. Robin: Równomierne bicie serca. Mamy puls i oddech. Daj jeszcze minutę … W porządku. Zamierzam ją obudzić.

(Następuje przerwa, Dr. Robin zmniejsza dawkę a D-016002 budzi się.)

Dr Sun: Jak masz na imię?

D-016002: Michael [ZMIENIONO]3.

Dr Harlow: (Słabo słyszany w tle) Jezu.

Dr Sun: Nazwij coś na czym można usiąść.

D-016002: Fotel.

Dr Sun: Jaki kolor ma trawa?

D-016002: Zielony.

Dr Sun: Ile to jeden dodać jeden?

(Ciche pluskanie może zostać usłyszane w tle.)

Dr. Robin: Hej, uh, Sun —

D-016002: Dwa.

Dr. Robin: Sun, słuchaj.

(Można zauważyć jak mózg D-016002 porusza się sam z siebie w lewo i prawo)

Dr Harlow: Okej… to coś nowego.

Dr Sun: Czy czujesz gdzieś w ciele ból?

D-016002: Moja klatka piersiowa jest dość ciężka. Poza tym czuje się tak samo.

Dr Sun: Dobrze to słyszeć. Teraz, ile to —

D-016002: Hej, zazwyczaj jestem dość energiczna, nawet przed operacjami, ale teraz jestem trochę zmęczona. Ostatnio ćwiczyłam przed snem, ale skoro tutaj nie mogę, to nie będzie problem, jeżeli trochę odpocznę?

Dr Sun: Odpoczniesz?

D-016002: Jakieś trzy do pięciu minut. Mogę to zrobić tutaj, nie ma problemu. (Mała część mózgu D-016002 odczepia się od góry, po czym wydaje bulgoczący dźwięk. Po odłączeniu się od reszty sekcje mózgu D-016002 kurczy się natychmiastowo. Oczy D-016002 zamykają się.)

Dr Sun: To nie wygląda dobrze. (Dr. Robin odstępuje od operacji, kiedy wychodzi, słyszalne są odgłosy odskoków.)

Dr Harlow: D-016 - eh, D-13732, wszystko okej?

D-016002: Ta. (ziewa) Jest okej, czemu pytasz?

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported