SCP-1500
ocena: +3+x

Identyfikator podmiotu: SCP-1500

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-1500 należy przechowywać w zmodyfikowanej komorze dla humanoidów w Ośrodku 17. W komorze powinny cały czas funkcjonować lampy botaniczne. W przypadku przepalenia żarówki, zautomatyzowany system wymiany został zainstalowany w komorze. Podłoże przechowalni należy wyłożyć ziemią. Zebrana deszczówka wzbogacona nawozem i substancjami odżywczymi ma zostać wpompowana do celi nie częściej niż dwa razy w tygodniu.

W celu zapobieżenia uszkodzenia SCP-1500 personel pod żadnym pozorem nie ma wstępu do jego przechowalni, a w jej obrębie zakazuje się instalowania jakichkolwiek kamer. W celu zapobieżenia wystawieniu na światło przechowalnia nie posada okien.

Opis: SCP-1500 jest humanoidem wykazującym liczne cechy charakterystyczne dla roślin. Jest on zdolny do fotosyntezy dzięki postępującemu zastąpieniu melaniny w skórze chlorofilem. Kiedy pozostawiony w jednym miejscu przez dłuższy czas wykiełkuje cienkie włókna od ziemi i będzie za ich pomocą pobierał substancje odżywcze i wodę.

Od jego zabezpieczenia, SCP-1500 stał się znacznie bardziej podobny do rośliny. Od 15.01.20██, SCP-1500 zaczął zgłaszać coraz większe problemy z poruszaniem się, a badania wykazały, że celuloza otacza teraz wiele komórek w jego ciele. Ze względu na jego ciągłe zmiany SCP-1500 jest ekstremalnie wrażliwy na obrażenia i zadecydowano o pozostawieniu go samego sobie w jego celi dla jego ochrony.

Podczas wstępnego pozyskania SCP-1500 był otyłym mężczyzną rasy Kaukaskiej o imieniu Zachary Callahan. Fundacja zwróciła na niego uwagę podczas jego hospitalizacji, kiedy pobrane próbki krwi zawierały cukry normalnie egzystujące jedynie w soku drzewnym. Zgodził się on na zabezpieczenie przez Fundacje po odkryciu w jego skórze śladowych ilości chlorofilu. SCP-1500 pogodził się ze swoim stanem i poprosił o pozostawienie go samego na czas zakończenia transformacji. Próby odkrycia źródła anomalii SCP-1500 okazały się bezowocne.


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported