SCP-1504
ocena: +2+x

TEN DOKUMENT ZOSTAŁ ODZYSKANY Z OŚRODKA ███ ARCHIWUM DROGOCENYCH DOKUMENTÓW.

Anomalny obiekt: AO-1504-WGGYXJK

Opis obiektu: Nie wyróżniający się mężczyzna, którego nie da się zranić.

Data odzyskania: ██-██-████

Miejsce odzyskania: ████████, ████

Bieżący status: AO-1504 jest przechowywany w standardowej celi dla humanoidów Niezabezpieczony


Dodatek-1504-1:

Przesłuchiwany: AO-1504

Przesłuchujący: Dr Loyd

Wstęp: AO-1504 jest przesłuchiwany na temat swojej przeszłości.

Dodatek-1504-2:

Nie znaliśmy jego prawdziwej anomalii. Nie wiedzieliśmy, co tak naprawdę może zrobić. [DANE USZKODZONE]

[DANE USZKODZONE]. Zgaduję, że ma on też wpływ na komputery. Nasz automatyczny system zabezpieczeń zaczął mieć "czkawki". Przełamanie tu, przełamanie tam. Ale nic, co by nas nie zaskoczyło. Ale wtedy, nasz Keter się wydostał. Tylko około połowa personelu tutaj zdała sobie z tego sprawę. Druga połowa? Wszyscy zginęli. Udało nam się go zabezpieczyć.

Wysłaliśmy prośbę o więcej pracowników, ale oni nigdy nie odpowiedzieli. Nasze zapasy się kurczyły, więc poprosiliśmy o więcej. Nic. Oni nawet nie przyznali się do naszego istnienia. Mieliśmy więcej przełamań, więcej zgonów, ale nigdy nie kwestionowaliśmy tych przełamań, ani tych zgonów. Nie wiem, dlaczego nie kwestionowaliśmy tych zgonów.

[DANE USZKODZONE]

Wcześniej mieliśmy dziś przełamanie zabezpieczeń w całym Ośrodku. Wszystkie drzwi otworzyły się z powodu tych "czkawek", o których wspomniałem wcześniej. Większość pozostałych pracowników nie żyje. Ci, którzy jeszcze żyją, są nieliczni i daleko od siebie. Nie możemy powstrzymać tak wielkiego przełamania zabezpieczeń. A inne Ośrodki Fundacji prawdopodobnie to zignorują. Będą to cytować jako zupełnie normalne i ignorować.

Włożę to do archiwum, a potem odpalę ładunek jądrowy ośrodka. Jestem już ciężko ranny, a wybuch uratowałby więcej istnień ludzkich, niż ich zakończył. Jeśli ktoś, kiedykolwiek to znajdzie, powiedz mojej żonie, że ją kocham i że jest mi przykro, że spędziłem tyle czasu w pracy. Powiedz jej, że się z nią żegnam i że będę o niej myślał przed śmiercią.

— Badacz Darryl Loyd

Notatka: Powyższa wiadomość zostało napisana odręcznie i umieszczona w dokumentacji, prawdopodobnie przed umieszczeniem jej w Archiwum Drogocennych Dokumentów. Na dokumencie znaleziono plamy krwi. Późniejsza analiza wykazała, że to krew dr Loyda. Fragmenty tego dokumentu są nieczytelne z powodu rozmazanej krwi.

Dodatek-1504-3: Głowica jądrowa Ośrodka ███ została zdetonowana ██/██/████, aby powtrzymać przełamanie zabezpieczeń Klasy 7. Łącznie █ anomalii zostało zniszczonych podczas wybuchu, █ anomalii zostało odzyskanych, i █ anomalii zaginęło, w tym AO-1504. ███ pracowników Fundacji zginęło w Ośrodku ███.


TEN DOKUMENT ZOSTAŁ ZAKTUALIZOWANY ZGODNIE Z NOWYMI INFORMACJAMI ODZYSKANYMI Z OŚRODKA ███.

Identyfikator podmiotu: SCP-1504

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-1504 jest obecnie niezabezpieczony. Jeśli któryś z pracowników Fundacji zauważy obiekt, musi się niezwłocznie skontaktować się z aktualnym kierownikiem projektu. Jeśli SCP-1504 zostanie odnaleziony, musi zostać przeniesiony do Strefy 1141 i zabezpieczony w 3m x 3m x 3m komorze przechowawczej.

Aby móc wejść do komory przechowawczej obiektu potrzebnych jest w tym celu co najmniej czterech pracowników poziomu 3. Dwóch pracowników musi pozostać w pomieszczeniu kontrolnym, aby móc zdalnie wprowadzić protokół bezpieczeństwo w przypadku przełamania zabezpieczeń. Protokół bezpieczeństwa polega na zagazowaniu komory i otaczających ją obszarów oparami halotanu, co okazało się jedyną możliwą do zastosowania metodą ubezwłasnowolnienia SCP-1504. Obszerne badania wykazały, że SCP-1504 może zostać ubezwłasnowolniony w wyniku uderzenia tępym narzędziem w głowę. Podmiot powinien być przez cały czas całkowicie zamknięty i ubezwłasnowolniony poprzez zastosowanie środków powstrzymujących i oparów halotanu.

Pozostali członkowie personelu muszą zwolnić wiele zamków jednocześnie. W tym czasie ma ich ochraniać co najmniej czterech strażników. Po zwolnieniu wszystkich zamków jeden członek personelu może wejść do komory przechowawczej. Strażnicy muszą być gotowi na przełamanie zabezpieczeń przez cały czas, kiedy komora jest otwarta.

W Strefie 114 nie mogą być stosowane żadne systemy automatyczne. Wszystkie drzwi i kontenery muszą być zamykane za pomocą prostych zamków szyfrowych lub prostych kłódek. Cały personel pracujący w Strefie 114 musi posiadać wysokie kwalifikacje w zakresie parapsychologii lub silną odporność na zmiany percepcji.

Opis: SCP-1504 to kaukaski mężczyzna, wysoki na 1.95 metrów. Z wyglądu zewnętrznego nie wyróżnia się niczym, poza małym znamieniem na prawym ramieniu. Do anomalii SCP-1504 zalicza się niemożność zranienia lub zabicia.

Wszystkie działania przeprowadzane przez SCP-1504 będą postrzegane przez osoby z otoczenia jako mieszczące się w oczekiwaniach wobec sytuacji. Wiadomo, że SCP-1504 był w stanie zaatakować personel, który następnie wierzył, że okoliczności lub ich własne działania wyrządziły im krzywdę. Podmiot wykazał że jest w stanie wpływać na systemy elektroniczne i automatyczne.

SCP-1504 zwrócił uwagę Fundacji z powodu niemożności wyrządzenia mu krzywdy i po wstępnych badaniach został zaklasyfikowany jako obiekt anomalny. Obiekt był trzymany w Ośrodku ███ w skrzydle anomalnych obiektów. Dnia ██/██/████, awaria protokołów bezpieczeństwa i późniejsze przełamanie zabezpieczeń spowodowało detonację głowicy jądrowej w ośrodku.

SCP-1504 został uznany za zaginionego po przeszukaniu terenu, który nie ujawnił potwierdzonej śmierci. Poszukiwania o niskim priorytecie zostały zastosowane, ale wkrótce zostało podniesione do wysokiego priorytetu po odnalezieniu powyższego dokumentu. W celu odnalezienia SCP-1504 utworzono MFO-Eta-6 (Awareness Filters).

Dodatek-1504-1: Po dalszej analizie i przesłaniu przez wiele filtrów odkryto, że odpowiedzi SCP-1504 różniły się od tych, które zostały wcześniej zarejestrowane. Dokument został zaktualizowany w celu uwzględnienia tych odpowiedzi.

Przesłuchiwany: SCP-1504

Przesłuchujący: Dr Loyd

Wstęp: SCP-1504 jest przesłuchiwany na temat swojej przeszłości.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported