SCP-1507
square.jpg

DANE NIEAKTUALNE


Poniższa praca wymaga aktualizacji.
Osoby, które chcą pomóc zaktualizować tłumaczenie, powinny zapoznać się z dokumentacją

ocena: +8+x
SCP-1507
Poziom4
Klasa podmiotu:
euclid
Drugorzędna klasa:
{$secondary-class}
Poziom zakłóceń:
vlam
Poziom ryzyka:
średni

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-1507 należy przechowywać w celi 1b obserwowalnego, habitatu pod standardowymi procedurami bezpieczeństwa. Instancje SCP-1507 tolerują ludzką obecność i są chętne do zabawy z personelem. Członkowie personelu nie mają prawa wkraczać do przechowalni SCP-1507 bez akompaniamentu ochrony. Każdy członek personelu wchodzący do celi musi posiadać ochronny kombinezon zasłaniający ciało i głowę. Dostęp może zostać przyznany jedynie w celu sprawdzenia celi lub przeprowadzenia badań. Jeżeli SCP-1507 wokalizować będą intensywniej niż normalnie, nagłośnienie Ośrodka ma za zadanie zagłuszyć wokalizacje, dopóki ta nie zostanie przerwana.

Opis: SCP-1507 jest zestawem 15 26 plastikowych różowych flamingów ogrodowych wyprodukowanych w Coral Springs, Floryda. Instancje SCP-1507 wykazują identyczne zachowania co przeciętne osobniki Phoenicopterus ruber, lecz nie wymagają karmienia. Instancje SCP-1507 są wrażliwe na te same obrażenia co plastik, wliczając w to temperaturę lub ciśnienie. Testy wykazały, że nie przejawiają żadnej bardziej skomplikowanej inteligencji.

Instancje SCP-1507 są powszechnie agresywne w stosunku do ludzi i zaobserwowano je atakujące osoby wkraczające do ich przechowalni, rzucając się na personel i używając swoich metalowych podstawek, by zadać zadrapania oraz inne rany na oczach i twarzy. SCP-1507 często zdają się być spokojne zaraz przed atakiem, co skutkowało już wieloma obrażeniami wśród personelu.

1507.jpg

SCP-1507 pod pierwotnymi czynnościami przechowawczymi

SCP-1507 został odkryty dnia 18/09/1991, w Jacksonville, Floryda. Po raz pierwszy zwrócono na obiekt uwagę po dojściu do Fundacji raportu o telefonie na 911, którego rozmówca deklarował, że zaatakowała go grupka ogrodowych flamingów. Kiedy dom, z którego dzwoniono, został sprawdzony, odkryto w nim ciało człowieka zmarłego na wskutek ran kłutych i 15 instancji SCP-1507 żyjących w tym domu. Z miejsca pozyskano wszystkie instancje SCP-1507 bez żadnych incydentów. Od jego zabezpieczenia nie nastąpiły żadne incydenty, a obiekt został sklasyfikowany jako Bezpieczne. Zmieniono, zobacz Incydenty 1507-A i B

Dodatek: Incydenty z SCP-1507.

Incydent 1507-A

Powiązane SCP: SCP-1507
Miejsce incydentu: Habitat Obserwowalny, Cela-1b
Opis: Dnia 12/04/2011, Naukowiec Boyd bawił się z SCP-1507-8 podczas swojej przerwy. Podczas zabawy, SCP-1507-8 figlarnie spróbował odebrać od niego jedzenie. Odbierając to za akt agresji Boyd popchnął obiekt na podłogę, rozbijając jego plastikową powłokę. Po tym incydencie wszystkie instancje SCP-1507 zaczęły wykazywać skrajną agresję w stosunku do personelu.

Czynności przechowawcze zostały zrewidowane i od tego czasu personel musi zachować daleko idącą ostrożność podczas wchodzenia do przechowalni SCP-1507.

Incydent 1507-B

Powiązane SCP: SCP-1507
Miejsce incydentu: Habitat Obserwowalny, Cela-1b
Opis: Dnia 06/05/2011 SCP-1507 poczęły wokalizować znacznie intensywniej niż wcześniej. Ponadto wokalizacje te były unikatowe w porównaniu do wcześniej uzyskanych dźwięków. Po około 45 godzinach od rozpoczęcia wokalizacji 11 nowych instancji SCP-1507 (następnie oznaczonych SCP-1507 16-26) pojawiło się w Ośrodku i dokonało przełamania zabezpieczeń wszystkich pozostałych instancji. Instancje zaczęły następnie atakować personel z niespotykaną dotąd agresją.

Podczas przełamania były one otwarcie wrogie w stosunku do personelu, powodując 11 okaleczeń i 4 zgony przed ponownym zabezpieczeniem. Po ustaleniu, że możliwe jest istnienie większej ilości instancji SCP-1507 na wolności, a także, że te zabezpieczone są w stanie przyzwać kolejne, przechowalnie wyposażono w dźwiękoszczelne opłytowanie. Klasa SCP-1507 została zmieniona na Euclid.

Dodatek 2: Wysunięto hipotezę, że SCP-243 lub podobna anomalia, może być źródłem SCP-1507. Aktualnie nie wiadomo dlaczego SCP-1507 ożyły, lub czy ich zachowania będą współgrały z SCP-243 w przyszłości. Śledztwo jest w toku.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported