SCP-155
ocena: +3+x
scp155-1.jpg

Nieanormalna płyta procesorowa usunięta z SCP-155.

Identyfikator podmiotu: SCP-155

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-155 zabezpieczony jest w komorze przechowawczej poddanej obróbce termicznej i odpornej na promieniowanie, w Ośrodku ██. Pozyskana dokumentacja i kompilator inżynierii wstecznej dla SCP-155 są dostępne dla wszystkich pracowników z odpowiednim upoważnieniem, na bezpiecznym serwerze plików Ośrodku ██; jednakże włączanie programów na SCP-155 może być podejmowane wyłącznie po otrzymaniu zgody od co najmniej dwóch (2) starszych stażem naukowców z upoważnieniem poziomu 3. Procedury bezpieczeństwa w zakresach termicznym i promieniotwórczym, wymagane w celu przeprowadzania bezpiecznych operacji na SCP-155, dostępne są w Dokumencie 155-EXEC-1.

Od momentu Incydentu 155-08, przeprowadzanie eksperymentów na SCP-155 zostało zawieszone na czas odkażania poprzedniej przechowalni SCP-155 i przeniesienia obiektu do nowej komory przechowawczej. Wszystkie wymagania dotyczące przeprowadzania operacji na SCP-155 muszą być teraz weryfikowane potrójnie, aby zapobiec możliwości wystąpienia wykonania nieskończonego (nieskończonej pętli).

Opis: SCP-155 to złożony konstrukt elektroniczny składający się z wysoce zmodyfikowanego superkomputera Cray CS6400, dedykowanego radioizotopowego generatora termoelektrycznego i urządzenia, które jeszcze oczekuje na przeprowadzenie na nim pełnych operacji inżynierii wstecznej. SCP-155 został pozyskany z piwnicy głównego laboratorium Laboratoriów Prometeusza, co nastąpiło po zniszczeniu owej placówki i interwencji Fundacji w następstwie.

Kiedy dochodzi do załadowania i wykonania w SCP-155 programu i towarzyszących mu danych, SCP-155 generuje chwilowe, kuliste pole zniekształcające o promieniu około 5 [m]. Wewnątrz tej kuli upływ czasu ulega gwałtownemu przyspieszeniu, co skutkuje hiperboliczną nadwyżką mocy obliczeniowej SCP-155. Wykonanie programu rozpoczyna się powolnie, gdyż sprzęt składający się na SCP-155 jest przestarzały; jednakże moc obliczeniowa obiektu zbliża się do nieskończoności po około 8 minutach i 14 sekundach od momentu rozpoczęcia wykonania. Fragmenty dokumentacji, którą pozyskano z Laboratoriów Prometeusza, wskazują na to, że SCP-155 był wykorzystywany do przeprowadzania operacji wymagających, w normalnych warunkach, miesięcy, a nawet lat obliczeń.

Pomimo możliwości artefaktu, operacje SCP-155 są wysoce niebezpieczne, ponieważ generowane przez obiekt ciepło i promieniowanie zostaje zakumulowane w czasie trwania operacji, co formuje swoisty "horyzont zdarzeń" energii, która zostaje wypuszczona w momencie zakończenia wykonania. Wykonywanie programów, które zajmuje więcej niż sześć (6) minut, skutkuje generacją takiego promieniowania, że aby pracownicy badawczy mogli wejść do przechowalni obiektu, ta musi najpierw zostać odkażona.

Dodatek 155-01: Incydent 155-08.

Dnia █.██.██, dr ███████ dokonał w SCP-155 egzekucji błędnego programu, który doprowadził obiekt do wykonywania nieskończonej pętli. Kiedy obecni naukowcy i technicy zdali sobie sprawę z błędu, dokonano próby pełnego wyłączenia SCP-155, jednakże artefakt nie mógł zostać zatrzymany, dopóki czas trwania wykonania nie przekroczył 8 minut i 3 sekund. W tym momencie obiekt wyemitował intensywną falę ciepła i promieniowania, która przetopiła przechowalnię SCP-155, co skutkowało śmiercią jedenastu (11) osób i całkowitym zniszczeniem skrzydła C Ośrodka ██. SCP-155 doznał w czasie incydentu jedynie niewielkich uszkodzeń, jednakże testy zostały wstrzymane, zrewidowane procedury bezpieczeństwa poddawane są inspekcjom, a części wymienne są zamawiane w celu naprawy komponentów obiektu, które zostały uszkodzone w związku z przyspieszonym starzeniem się.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported