SCP-1566
ocena: +3+x

Identyfikator podmiotu: SCP-1566

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-1566 zabezpieczony jest w standardowej szafie przechowawczej, do której dostęp mają jedynie naukowcy testujący. Testowanie SCP-1566 odbywać może się wyłącznie z udziałem pracowników klasy D. Każdy test musi być obserwowany zdalnie; żaden istotny pracownik nie może znajdować się w komorze testowej podczas przeprowadzania eksperymentu. Komory testowe muszą być wyposażone w zdalnie kontrolowane emitery dwutlenku węgla, by umożliwić neutralizację dotkniętych wpływem obiektu testerów po zakończeniu eksperymentu.

Opis: SCP-1566 to zielona, bawełniana koszulka, wyprodukowana przez ████████ ███████. Osoby trzecie dokonały nadrukowania na obiekcie napisu "free hugs" (pol. darmowe uściski). Liczba dostępnych usługodawców w branży nadruków jest zbyt wysoka, by możliwe było precyzyjne zidentyfikowanie pochodzenia SCP-1566. Analiza chemiczna zarówno koszulki, jak i poliestrowej siatki, tworzącej napis, nie ujawniła żadnych właściwości, które uznać by można za anormalne.

Kiedy SCP-1566 zostaje nałożony przez ludzkiego testera z funkcjonalnymi rękami (testy na wyższych naczelnych i osobach pozbawionych górnych kończyn oczekują na zatwierdzenie), inne osoby, czytające nadrukowany na obiekcie napis, odczuwają nieodparty przymus. Trwa dochodzenie w kwestii tego, czy efekt ten jest związany z memetycznymi właściwościami wizualnymi napisu, czy kompulsją psychiczną, stymulowaną przez nierozpoznane środki. Obecne badania również skupiają się na rozwikłaniu tej niewiadomej. Obserwacja zdalna, czy nawet przy użyciu luster, neutralizuje efekt przymuszający SCP-1566, przez co transmisja telewizyjna zamkniętego obwodu jest preferowaną metodą obserwowania obiektu podczas testów.

Osoby, które przeczytają napis: "free hugs", będą wykazywać silną chęć objęcia testera, powołując się na uczucia sympatii i przywiązania. Po objęciu testera w SCP-1566 ten również zaczyna odczuwać nieodpartą chęć objęcia czytelnika napisu. Przymus ten ma najwyraźniej podłoże fizyczne; większość testerów wyraża znaczne zakłopotanie, kiedy ich ręce mimowolnie zaczynają się poruszać. W czasie obejmowania czytelników testerzy wykazują siłę o wiele większą, niż wskazywałyby na to właściwości ich ciał, wywołując obszerne urazy tułowia obejmowanych osób. Tester będzie ściskał drugą osobę, dopóki ta nie umrze, czego przyczyną zazwyczaj jest zapadnięcie się płuc, krwawienie wewnętrzne bądź przebicia wnętrza ciała przez odłamane żebra.

Czytelnicy nie zostają zniechęceni przed obejmowaniem testera, pomimo traumatycznych zgonów innych osób; nie wpływa na nich niechęć ani werbalne ostrzeżenia testera, uzasadniając swoje działania argumentem: "Rozchmurzy się zaraz po przytuleniu!" (lub parafrazami owego). Tester jest zazwyczaj zbyt zestresowany sytuacją, by połączyć efekty z oddziaływaniem SCP-1566, a następnie zdjąć obiekt; jednakże osoby te często usiłują uciec z najbliższego rejonu celem uniknięcia kontaktu z innymi osobami. Po utracie przytomności lub śmierci testera w SCP-1566 efekty anomalne związane z obiektem zanikają, a ów może być bezpiecznie oglądany, ściągany, przechowywany lub zabezpieczany.

Dodatek 1566-1: SCP-1566 pozyskany został z ciała pana ████ ████████, śmiertelnie postrzelonego przez policjantów w ███ █████, kiedy ci mimowolnie przytulali pana ████ ███ na Międzynarodowym █████-███ 20██, w ███ █████. Potwierdzono 20 ofiar wynikłych bezpośrednio z oddziaływania SCP-1566, w tym pana ████ ████████. Obiekt został następnie pozyskany przez MFO Iota 22, "Wściekłych Fanboyów". Panem ████ ███ zajęto się na miejscu, zaaplikowano preparat amnezyjny, przewiduje się pełną rekonwalescencję.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported