SCP-158
ocena: +4+x

Identyfikator podmiotu: SCP-158

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-158 zainstalowany jest w Teatrze Operacyjnym 07, w Biostrefie Badawczej 12. Personel nie ma prawa do wchodzenia do pomieszczenia ani nie może ono zostać zasilone, o ile odpowiedni pracownik nie otrzymał odpowiedniej zgody od Głowy Projektu, prof. █████. Pracownicy chcący wykorzystać urządzenie muszą wnieść o i przeczytać cały przepisany podręcznik użytkowania. W czasie używania obiektu dwóch (2) uzbrojonych strażników musi być gotowych do działania na zewnątrz pomieszczenia przechowawczego. W razie incydentu należy natychmiast wyłączyć zasilanie przechowalni, a następnie wysłać strażników, aby zbadali oni pomieszczenie pod kątem znalezienia przesłanek wskazujących na nieuwagę stanowiącą powód incydentu. Nieuwaga będzie karana indywidualnie w sposób określany przez Głowę Projektu.

Opis: SCP-158 to duże, mechaniczne ramię, podobne do tych z fabryk automobilowych, jednakże końcówka artefaktu posiada niespotykany kształt przypominający trójpalczasty szpon. Optymalnym położeniem artefaktu jest instalacja i zawieszenie do góry nogami, przymocowując podstawę do sufitu przystosowanego pod obiekt pomieszczenia. Z podstawy obiektu wybiega szereg kabli, niektóre z nich podłączone są do zaawansowanej konsoli mobilnej, zawierającej JOW (Jednostkę Obrazowania Wizualnego) i pełną klawiaturę. Reszta kabli powinna być podłączona do działającego źródła energii elektrycznej, aby móc poprawnie operować urządzeniem. U spodu konsoli znajduje się urządzenie dozujące z przyłączeniami służącymi do przystawienia zbiornika, mającymi ok. 7,6 [cm] (3 cale) szerokości i 17,8 [cm] (7 cali) wysokości.

Ramię, kable i konsola ucierpiały na skutek ognia, jednakże wyłącznie w aspekcie kosmetycznym, zupełnie niewpływającym na wydajność urządzenia.

Po aktywacji urządzenie uruchomi się w ciągu dwudziestu (20) minut, a następnie osiągnie pełnię swojej funkcjonalności.

Po poprawnym wykorzystaniu obiektu na żywym organizmie zdolnym do poznawania, SCP-158 usunie zeń nieznaną substancję i przetransportuje ją poprzez urządzenie dozujące pod konsolą. Optymalnym zbiornikiem dla tej substancji jest szklany słoik lub zlewka możliwa do przyłożenia do przyłączeń. Po wykonaniu tego działania wykorzystany organizm przestanie wykazywać jakiekolwiek wyższe funkcje mózgowe; jedyna aktywność będzie zachodzić w pieniu mózgowym. Tester nie będzie reagował na stymulacje zewnętrzne ani nie będzie dokonywał poruszeń, oprócz podstawowych odruchów.

Pozyskana substancja jest gazowa, jednakże jej ogólny wygląd i właściwości są różne za każdym razem, kiedy zostanie usunięta z innego testera. Substancja jest niewyczerpalnym źródłem energii kinetycznej, elektrycznej, cieplnej i świetlnej; jednakże właściwości jej emisji także są różne, acz średnio są relatywnie niskie.

Urządzenie zostało znalezione pod koniec roku 2007 w █████, w ███████, wewnątrz spalonego szpitala, który najwyraźniej nie był używany przez dłuższy czas (szacunki wskazują na ponad pięć lat). W pobliżu urządzenia znajdował się "podręcznik właściciela" opisujący, jak należy używać urządzenia. Instrukcje zostały odtąd przepisane i wielokrotnie skopiowane. Pojedynczy egzemplarz dokumentu zawsze znajduje się w przechowalni. Pomimo, że instrukcje jasno opisują, jak należy konserwować i używać urządzenia, rozdziały opisujące twórcę i to, czym obiekt jest, znajdowały się w stanie zbyt uszkodzonym, aby je przeczytać, przez co dopiero metodą "prób i błędów" zdołano te informacje pozyskać (szczegóły w Logu Eksperymentów 158-AA).

Notatki Dodatkowe: Urządzenie może również odwracać proces wydobycia substancji, ponownie wpuszczając ją (lub substancję pobraną od innego testera) do ciała testera (szczegóły w Logu Eksperymentów 158-AG). Po wykonaniu tego działania tester odzyska wszystkie poznawcze i wyższe funkcje mózgowe, lecz właściwe rezultaty różnią się w zależności od tego, czy pacjentowi przekazano jego substancję, czy substancję innego organizmu.

Dodatek 01: Dr ██████████ sugeruje wykonanie eksperymentów z użyciem personelu klasy D i urządzeń elektronicznych, aby dokonać próby replikacji SCP-168, SCP-1875, SCP-2306 albo podobnego zjawiska. (Oczekuje na zatwierdzenie).

Dodatek 01A: W związku z powyższym dodatkiem, Regulator █████ zaproponował wykorzystanie SCP-158 na danym testerze, następnie przekazanie jego ciała SCP-217, aż wirus dokona swojego dzieła i w końcu ponowne umieszczenie substancji w przekształconym ciele testera. ███████ i █████ podchodzą do tego pomysłu ze skrajnym entuzjazmem i zaaranżowali już spotkanie ze wszystkimi dwunastoma ██████████ aby przedyskutować dalekosiężne korzyści wynikające z przeprowadzenia takiego działania.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported