SCP-1584
ocena: +6+x

Identyfikator podmiotu: SCP-1584

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Domena SCP-1584 musi być blokowana za pośrednictwem wszystkich większych dostawców usług internetowych, przez agentów Fundacji zakonspirowanych w różnych instytucjach rządowych świata. Dostępu do witryny udziela się pracownikom z upoważnieniem poziomu 3.

Opis: SCP-1584 to witryna internetowa, do której dostęp można było dawniej uzyskać za pośrednictwem domeny "www.floatationdevice.███" o adresie IP: 18.2.███.███. Po załadowaniu strony wczytany zostaje wyłącznie element o nazwie "safety.jpg" będący obrazkiem nieoznaczonego koła ratunkowego.

Po wczytaniu SCP-1584 przez przeglądarkę internetową danego urządzenia, owo zacznie tracić różne ilości masy, aby uzyskać siłę wyporu w wodzie równą 73,5 newtonów. Nie wiadomo, w jaki sposób masa zostaje zabrana, a następnie zwrócona; analiza molekularna wykazała, iż gęstość molekuł materiałów tworzących urządzenie pozostaje niezmienna. Co więcej, strona internetowa będzie automatycznie wzywała lokalne służby ratunkowe drogą internetową lub komórkową. Oba oddziaływania SCP-1584 przestają zachodzić natychmiast po zamknięciu strony internetowej. Urządzenie, na które oddziałuje SCP-1584, nie staje się wodoodporne; w wielu przypadkach urządzenie przestaje funkcjonować na skutek uszkodzeń przez wodę natychmiast po zanurzeniu, co siłą rzeczy uniemożliwia dalsze oddziaływanie SCP-1584.

Jeżeli witryna zostanie wczytana na urządzenie zbyt małe, by mogło osiągnąć daną wyporność (obiekty o pojemności równej lub mniejszej niż 7500 [cm3]), na stronie, zamiast obrazka, pojawi się monit "Wersja mobilna usługi jest wciąż w trakcie tworzenia".

Dodatek 1584-1: SCP-1584 został odkryty w dniu ██.██.20██ r. przez bota indeksującego Fundacji, na stronie www.██████████.███, figurującej na pozycji 4. "Dziesięciu Najdziwniejszych Stron Internetowych O Technologii". Post na blogu został usunięty, ale z powodu niskiej popularności nie uznano go za stwarzającego zagrożenie.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported