SCP-159
ocena: +2+x

Identyfikator podmiotu: SCP-159

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-159 jest obecnie przechowywany w bezpiecznej szafie przechowawczej, w Ośrodku ██. Wiedza na temat SCP-159 zastrzeżona jest do pracowników z upoważnieniem poziomu 3. i wyższego, a dostęp do obiektu — do pracowników z upoważnieniem poziomu 4. lub wyższego. SCP-159 nie może być używany przez żadnego pracownika, chyba że zachodzą okoliczności wyjątkowe. Dowództwo O5 może zarządzić przeniesienie SCP-159 zawsze, kiedy uzna się, iż wykorzystanie obiektu jest niezbędne, by zapobiec niebezpiecznemu scenariuszowi.

W razie wykorzystania obiektu w ten sposób należy go zasilić specjalnym, wysoko wydajnym generatorem i zapewnić, iż dostępna pozostanie zapasowa pojemność paliwa. W czasie działania SCP-159 w oczekiwaniu musi znajdować się co najmniej dwóch pracowników.

Opis: SCP-159 przypomina standardowy wyświetlacz neonowy, który pokazuje napis: "OTWARTE", w stylu powszechnym wśród niewielkich organizacji. Kiedy SCP-159 wyświetla napis poprzez okna budynku, a wyłączony zostaje poprzez wysunięcie jego wtyczki z gniazdka1, do budynku, w którym znajduje się obiekt, w żaden sposób nie będzie można wejść. Ów efekt zamknięcia zanika natychmiast po ponownym podłączeniu SCP-159 do gniazdka elektrycznego. Nie dojdzie do aktywacji efektu, jeśli obiekt przed wysunięciem jego wtyczki z gniazdka zostanie wyłączony za pomocą przełącznika.

W czasie aktywności efektu zamknięcia SCP-159, budynek, z którego wnętrza wyświetlany jest neon, będzie praktycznie niemożliwy do zniszczenia z zewnątrz. Materiały budulcowe będą wytrzymywać oddziaływanie sił, które w normalnych warunkach by je zniszczyły. Budynki znajdujące się pod wpływem SCP-159 wytrzymają nawet średniej skali bombardowanie artyleryjskie — a być może też intensywniejsze próby zniszczenia; co więcej ciepło, wiatry huraganowe, siła kinetyczna, podkopywanie, tworzenie tuneli, materiały wybuchowe umieszczone na zewnątrz tego typu budynków, prąd elektryczny, promieniowanie mikrofalowe, ultrafioletowe, rentgenowskie, neutronowe, gamma i zderzenia z pojazdami również będą nieskuteczne w wyrządzaniu jakichkolwiek zniszczeń. Osoby znajdujące się w budynku, na który oddziałuje SCP-159, mogą z niego w każdym momencie wyjść, aczkolwiek nie będą mogły do niego powrócić, aż do momentu dezaktywacji SCP-159. Otwarte okna, drzwi itd. opierają się siłom zewnętrznym tak, jakby były zamknięte.

Budynki, na które wpływa SCP-159, będą nadal korzystać z systemów dostarczania wody, elektryczności itd., jednakże dobra te będą pozbawiane ciał obcych i chemikaliów zaraz po znalezieniu się w takowym budynku. Ponadto obiektu wydaje się dotyczyć efekt buforowy, który uniemożliwia siłom jak fale uderzeniowe czy skrajnie gorące fale cieplne przedostawanie się przez granice budynku pod wpływem SCP-159. Pracownicy klasy D, którzy przebywali w budynku pod wpływem SCP-159 podczas testów artyleryjskich, twierdzili, że wstrząsy powodowane użyciem broni testowej były w znacznym stopniu tłumione — aż do punktu, w którym nie rozpoznano ich oddziaływania nawet na otwarte pojemniki z wodą.

Fragmenty przewodów neonowych SCP-159 można w razie potrzeby wymieniać odpowiednimi częściami. Efekt SCP-159 zachodzi bez względu na to, czy w obiekcie zainstalowany jest funkcjonalny przewód neonowy. Pracownicy zobowiązani są wymieniać części owych przewodów w razie ich niefunkcjonowania. SCP-159 nie ulegnie aktywacji, jeśli zostanie odłączony od gniazdka w czasie przerwy w dostarczaniu prądu elektrycznego do budynku.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported