SCP-1591
ocena: +2+x
1591-new.jpg

SCP-1591, testowany przed reklasyfikacją.

Identyfikator podmiotu: SCP-1591

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-1591 należy przechowywać w Strefie 79, wewnątrz pomieszczenia przechowawczego 100 metrów pod powierzchnią ziemi. SCP-1591 powinien znajdować się w centrum pomieszczenia, naświetlany 30 reflektorami o dużej mocy, rozmieszczonymi 1m od siebie w okręgu. Reflektory znajdują się nad obiektem, pod nim i wokół niego. Ze względu na obrażenia powodowane efektem SCP-1591, reflektory są wymieniane przez personel klasy D raz na miesiąc. Jednakowy zestaw reflektorów należy przechowywać w pozycji na zewnątrz pomieszczenia, na wypadek niepowodzenia czynności przechowawczych, bądź ich nieprawidłowego wdrożenia.

Zespół B&R mający siedzibę w Strefie 79 jest w całości dedykowany opracowywaniu i projektowaniu coraz bardziej zaawansowanych przechowawczych mechanizmów świetlnych oraz utrzymywaniu elektrycznej infrastruktury niezbędnej do kontynuowania przechowywania SCP-1591. Materiały z SCP-███ zaimplementowano w trakcie badań zespołu, a użycie innych obiektów jest rozpatrywane.

Światłoczułe urządzenia nadawcze rozmieszczone są nad pomieszczeniem, pod nim i wokół niego, celem doglądania przełamania zabezpieczeń. Jeżeli jakiekolwiek światłoczułe urządzenie nadawcze przestanie funkcjonować, zespoły naziemne mają za zadanie przygotować 75 reflektorów o dużej mocy, o natężeniu światła wynoszącym 600.000 luksów więcej niż natężenie światła SCP-1591, aby powstrzymać ekspansję efektu SCP-1591. W wypadku przełamania zabezpieczeń należy poinformować Radę O5 o możliwości wystąpienia scenariusza końca świata klasy XK.

Opis: SCP-1591 to szklana rzeźba w kształcie gwiazdy, otoczona 14 warstwami szkła witrażowego. Główna rzeźba waży 1.2 kilogramów, a każda indywidualna tafla 12 kilogramów. Wszystkie elementy SCP-1591 w nieznany sposób unoszą się na 6 metrów nad ziemią. Jak dotąd, próby wpłynięcia na lewitowanie rzeźby bądź tafli nie przyniosły efektu.

SCP-1591 stale wytwarza światło, którego jasność i natężenie stopniowo wzrastają1. Każda powierzchnia naświetlana przez SCP-1591 staje się nierównie transparentna, a jeżeli nie usunie się jej z zasięgu SCP-1591, cała dotknięta materia zniknie z dostrzegalnej przestrzeni. Substancje niebędące ciałami stałymi, które wchodzą w kontakt ze światłem wytwarzanym przez SCP-1591 doznają gwałtownego spadku temperatury, aż do momentu przejścia w stały stan skupienia. SCP-1591 jest odporny na swój własny efekt.

Organizmy zachowują przytomność i możliwość poruszania się pod efektem SCP-1591, natomiast umiejętność mowy zostaje zatracona. Dotknięte organizmy zwykle reagują paniką i podejmują próby ucieczki przed światłem SCP-1591 najszybciej, jak jest to możliwe. Dotknięty organizm, którego nie dosięga już światło SCP-1591 zacznie szybko zanikać i ostatecznie zniknie całkowicie. Dalsze badania nad tym efektem zostały utrudnione przez ciągłą destrukcję sprzętu obserwacyjnego. Wystawienie SCP-1591 na światła o natężeniu większym niż jego własne spowoduje spowolnienie tempa, w którym rośnie jego jasność o 10.000-50.000 luksów na dobę. Natężenie światła wytwarzanego przez SCP-1591 nie maleje, bez względu na odległość.

SCP-1591 odzyskano w roku 1940 z ███ ████ we Włoszech, gdzie obiekt był w posiadaniu rozpoznanych agentów Ręki Węża. W trakcie pierwszego zabezpieczenia efekt SCP-1591 był znikomy, całkowite zniszczenie drewnianego bloku o wymiarach 3x4x3 m wymagało ponad 82 godzin. Obiekt przetrzymywano w skrzydle przechowawczym obiektów Bezpiecznych Ośrodka 77. Odkryto, że skupianie światła na SCP-1591 powstrzymuje jego efekt przed rozprzestrzenianiem się. Początkowo ilość światła potrzebnego do przechowywania SCP-1591 była relatywnie niska.

W lutym 1941, Ośrodek 77 został częściowo uszkodzony przez bombardowanie aliantów. Bomby spowodowały przełamanie zabezpieczeń przez SCP-1591, doprowadzając do destrukcji większości pozostałości Ośrodka 77. Kiedy odzyskano kontrolę nad placówką odkryto, że SCP-1591 stał się znacznie bardziej niebezpieczny i został poddany reklasyfikacji na Euclid. Drugie przełamanie zabezpieczeń spowodowało poważne uszkodzenie Ośrodka 77 i utratę ██ członków personelu.

Dodatek: 19.05.1941: Mobilnej Formacji Operacyjnej Sigma-3 ("Bibliographers") udało się odzyskać wiele materiałów odnoszących się do SCP-1591 z lokacji zamieszkałej przez członków Ręki Węża. Materiały uwzględniają fotografie, wykresy i dokumenty. Przykład jednego umieszczono w tym raporcie.

Wojna z Elrich. Żyliśmy w pokoju przez prawie 568 lat, lecz zdecydowali się wypowiedzieć nam wojnę. Verderowie próbowali zapewniać, że nas obronią, że będziemy bezpieczni przed szałem Króla. Zabici, wszyscy zabici.

Widziałem małych chłopców zawieszanych za plecy, łamiących się w pół gdy szarpanym ruchem unoszono ich do gwiazd. Kobiety powalano na ulicach, przebijano lancami i dźgano dopóki same nie błagały o śmierć. Mężczyźni, którzy podjęli walkę byli oślepiani i okaleczani, a następnie dumnie wystawiano ich w witrynach sklepowych.

Moja matka została ogolona, ugotowana i zjedzona przez grabiącą grupę wojowników. To było całkowite zdziesiątkowanie, znacznie przekraczające to, co było potrzebne, aby pomścić ich królestwo. Gdy niebiosa to ujrzały, odwróciły wzrok, obrzydzone masakrą Elrichian.

Niebiosa zeszły na Ziemię. Nie mogły dłużej znieść przyglądania się i wkrótce zaczęły spadać z każdą chwilą. Początkowo tylko na naszych ziemiach, potem ich, przynosząc nawet gorszą masakrę niż ta, której doświadczyliśmy my. Czułem spaleniznę z Północnych Prowincji.

Ta gwiazda to dar dla was, od niebios. We właściwych rękach będzie narzędziem do obalania niewrażliwości. Lecz nie zapominajcie o jego genezie. Jeżeli nienawiść i rzeź znów dosięgną jego światła, zmiecie je z powierzchni waszych ziemi.

Gwiazdy wyglądają dzisiaj pięknie.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported