SCP-160
ocena: +2+x

Identyfikator podmiotu: SCP-160

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-160 zamknięty jest w bezpiecznej komorze bioprzechowawczej w Ośrodku ██. SCP-160 należy raz na tydzień karmić żywym okazem, np.: królikiem lub zwierzyną o podobnej masie; karmienie ma odbywać się jedynie za pośrednictwem systemu automatycznego dostarczania pożywienia.

Eksperymenty na SCP-160 mogą być przeprowadzane wyłącznie po otrzymaniu zgody od co najmniej dwóch (2) pracowników z upoważnieniem poziomu 3, a każdy pracownik wchodzący do przechowalni musi być zawsze ubrany w opancerzony kombinezon.

Opis: SCP-160 wygląda na cztero-śmigłowy, bezzałogowy wehikuł latający (UAV) o średnicy w najszerszym punkcie wynoszącej 1,1 m, co upodabnia obiekt do modelu [ZMIENIONO], produkowanego przez Korporację [ZMIENIONO]. Podmiot jest pozbawiony wszelkich oznaczeń identyfikacyjnych oraz producenckich, jednakże inspekcja wizualna SCP-160 doprowadziła do odkrycia rys i innych powierzchownych śladów uszkodzeń, co wskazuje na to, że oznaczenia identyfikacyjne mogły zostać z obiektu usunięte.

SCP-160 działa nieprzerwanie i zupełnie niezależnie od jakichkolwiek identyfikowalnych źródeł kontroli, ponadto zachowuje się podobnie jak ptaki drapieżne. Obiekt aktywnie poluje na gryzonie i innych przedstawicieli małej zwierzyny, po której zlokalizowaniu pikuje z wysoką prędkością i nadziewa cel na metaliczną kłujkę. Analiza zdobyczy obiektu wskazała na to, że obiekt wstrzykuje w ofiarę silnie żrącą substancję, która stapia organy wewnętrzne zdobyczy. Produkt owego stapiania jest przez obiekt pobierany również za pomocą wspomnianej kłujki. SCP-160 na ogół unika ludzi i większych zwierząt, lecz zarejestrowano, jak wykorzystywał swoją kłujkę w celach samoobronnych. Rany powstałe po atakach SCP-160 "promieniują" skrajnie silnym bólem i mogą doprowadzić do zgonu wskutek stopienia organów witalnych lub wywołania krwawienia wewnętrznego.

Prowadzone są kolejne badania nad SCP-160, lecz ich wykonywanie jest trudne ze względu na nieprzerwaną aktywność obiektu. Strzałki usypiające nie oddziałują na SCP-160, ponieważ obiekt najwyraźniej składa się wyłącznie z komponentów nieorganicznych. Odrzucono wniosek o porażenie obiektu impulsem elektromagnetycznym o niskiej intensywności ze względu na możliwość wyrządzenia nieprzewidzianych szkód.

SCP-160 został odkryty przez agentów Fundacji w dniu ██.██.200█, po otrzymaniu wielu donosów o tajemniczym znikaniu żywych i następnie pojawianiu się nieżywych zwierząt domowych z miasteczka [ZMIENIONO]. SCP-160 został szybko zidentyfikowany i zwabiony do pojazdu transportowego przez zespół pozyskujący. Następnie dokonano transportacji obiektu do Ośrodka ██. Przeszukanie obszaru działalności SCP-160 doprowadziło do znalezienia ponad ██ wysuszonych resztek małych zwierząt, m.in. kotów domowych, królików, dzikich gryzoni i małych psów.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported