SCP-1604
ocena: -5+x

Identyfikator podmiotu: SCP-1604

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Z racji rozmiaru SCP-1604, obiekt przechowywany jest na miejscu. Pięć kilometrów na wschód od obiektu znajduje się niewielki ośrodek prowadzony pod przykrywką stacji badawczej; zadaniem przydzielonych tam pracowników jest obserwowanie obiektu i, w razie potrzeby, przeciwdziałanie wtargnięciom. Ruch powietrzny należy koordynować w kooperacji z agencjami lotniczymi, tak by strefa nad SCP-1604 była wolna od statków powietrznych celem zapobiegania kolizjom z obiektem. W lokalnej wieży kontroli ruchu powietrznego zakonspirowani są pracownicy Fundacji, których zadaniem jest przekierowywanie statków powietrznych zbliżających się do SCP-1604.

Opis: SCP-1604 to łańcuch przymocowany do ███████████ w Grenlandii. Obiekt biegnie przez nieokreśloną długość zarówno w ziemi, jak i w atmosferze. SCP-1604 skierowany jest bezpośrednio na jądro Ziemi i zazwyczaj jest naprężony. Poszczególne pierścienie łańcucha mają około sześćdziesiąt centymetrów średnicy (w punkcie najszerszym) i najwyraźniej składają się z wysoce podrdzewiałego żelaza. W każdym razie łańcuch regularnie wytrzymuje napięcie ponad możliwości żelaza i ta sama właściwość uniemożliwia Fundacji pobranie z niego próbek.

SCP-1604 jest przymocowany do bloku nieokreślonych, skrajnie gęstych materiałów, które najwyraźniej całkowicie okrywają SCP-1604 pod poziomem gruntu. W momencie odkrycia, owo miejsce znajdowało się dwa metry pod ziemią i zostały odkopane w celach badawczych. Do pierścienia nakrywającego mocowanie przyłączony był prymitywny zamek pokryty niewspółczesną mieszaniną betonu, w którym wyryto niezidentyfikowane symbole. Beton usunięto na potrzeby dochodzenia.

Okresowo SCP-1604 zostaje na krótko poluźniony, a jego fragment, najczęściej kilkukilometrowy, będzie wciągany do ziemi, aż do momentu, w którym obiekt znów będzie naprężony. Incydenty te zachodzą średnio co dziewięćdziesiąt minut, aczkolwiek zarejestrowano dłuższe okresy niezachodzenia zjawiska oraz krótsze okresy gwałtownej aktywności.

W związku z wynikającym wówczas niebezpieczeństwem, obserwowanie rozmiaru obiektu jest ograniczone. Radar przenikający falami ziemię wskazuje, że SCP-1604 rozciąga się na o wiele dalej, niż wynosi jego dystans działania. Wiadomo również, że obiekt rozciąga się co najmniej poza orbitę Księżyca. Próby obrazowania laserowego i radarowego na dalsze odległości skutkowały nagłym zwiększeniem naprężenia łańcucha, co mogło doprowadzić do powstania niekorzystnych dla natury geologicznej skutków ubocznych.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported