SCP-1613
ocena: 0+x
1613-new.png

SCP-1613 podczas wstępnego zabezpieczenia.

Identyfikator podmiotu: SCP-1613

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Siły Fundacji w głównych kompaniach medialnych mają za zadanie monitorować nowe wystąpienia SCP-1613. Wszelkie publikacje dotknięte SCP-1613 należy usunąć, a ich świadkom zaaplikować preparaty amnezyjne Klasy C wraz z historią przykrywkową mówiącą o błędzie druku. Na chwilę obecną w kontrolowanych warunkach publikowane są 3 gazety dotknięte SCP-1613 z celem zbadania treści i właściwości długoterminowych obiektu. Agenci terenowi przydzieleni do tych regionów mają za zadanie odnalezienie Mallory Locicero, podejrzewanej o rozpowszechnianie SCP-1613.

Opis: SCP-1613 to amerykański komiks gazetowy zatytułowany "The Spoken Fool." Przedstawia on nienazwanego dorosłego mężczyznę wypowiadającego się na różne tematy, takie jak uciskanie niezależnych artystów przez wielkie korporacje. SCP-1613 zazwyczaj przedstawia mierne użycie podstawowych środków artystycznych i pojęć pisarskich, często zapełniając cały panel tekstem, pokazując tym samym małą cześć o ile nie żadną dzieła artystycznego. Aktualnie SCP-1613 pojawia się w gazetach drukowanych w stanach Wirginia Zachodnia, Tennessee i Karolina Południowa.

Po okresie od dwóch tygodni do jednego miesiąca (w zależności od obiegu gazety, na którą wpływa SCP-1613) treść komiksów zawartych w tej samej gazecie co obiekt zacznie odbiegać od ich wersji w innych gazetach, przyjmując duże zmiany w zawartości i składni. Ostatecznie dojdzie do ogólnej zmiany stylu i dialogów, w efekcie czego komiks zacznie powoli coraz bardziej przypominać SCP-1613. Zmiany w komiksach dystrybuowanych na skalę krajową są ograniczone do publikacji w gazetach będących pod wpływem SCP-1613.

Wraz z działaniem SCP-1613, komiksy o innej treści przestaną być publikowane. Miejsca, w których pierwotnie się znajdywały, zostaną zastąpione tekstem potępiającym ich autora, treść czy ogólny układ gazety, w której wydawany jest SCP-1613. Ostatecznie wszelkie inne komiksy niż sam SCP-1613 przestaną się pojawiać, a obiekt będzie przedstawiać codziennie tę samą treść. Transkrypt treści tego komiksu znajduje się poniżej:

Panel Pierwszy: Męska postać siedzi na krześle w tle białej pustki. Tekst w dymku to "Wszyscy twoi przyjaciele zostali posadzeni tego południa. Nie wiedziałem ani nie rozumiałem, co się dzieje, ale teraz zostali zabrani."

Panel Drugi: Męska postać nie jest widoczna przez duży blok tekstu. "Przepraszam, musiałem to zrobić, oni nie byli tak naprawdę twoimi przyjaciółmi. Byli puści. Byli pustymi skorupami istniejącymi w rękach starych, zdrętwiałych, a czasem martwych ludzi. Nigdy tak naprawdę nie chcieli cię rozśmieszyć, wszystko, czego chcieli to niezasłużone pochwały za opublikowanie ich w umierającym formacie."

Panel Trzeci: Panel jest ponownie zajęty tekstem. "Twoi przyjaciele nie wrócą w następnym tygodniu. Będziesz musiał znaleźć inny sposób na zajęcie swojego czasu. Jeśli to pomoże, odeszli w imię sprawy. Mam nadzieję, że rozumiesz."

Przypuszcza się, że SCP-1613 został początkowo opublikowany w niezależnym magazynie dystrybuowanym w mieście ███ ██████, w niezależnej gazecie dla lokalnych grup artystów. SCP-1613 nie przejawiał jeszcze wtedy anomalnych właściwości. Jednakże oryginalna autorka Mallory Locicero1, porzuciła publikacje krótko po zaczęciu pracy. Około 4 miesiące później SCP-1613 został anomalnie opublikowany w Gazecie ███ █, małym wydaniu w mieście ███ ██████. SCP-1613 został zidentyfikowany jako anomalia dnia 18/9/1977 i zaklasyfikowany jako Euclid.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported