SCP-162
ocena: +8+x
scp162.jpg

SCP-162 w jego komorze przechowawczej.

Identyfikator podmiotu: SCP-162

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-162 zamknięty jest zawsze w stalowym pojemniku. Wszelkie obchodzenie się z obiektem może zachodzić jedynie przy wykorzystaniu grubych, powlekanych stalą rękawic oraz ciężkiej zbroi. Wszelki personel usiłujący dotknąć SCP-162 bez odpowiedniej ochrony lub zachowujący się eratycznie lub nieodpowiednio, musi zostać natychmiast usunięty z obszaru przechowawczego. Całość personelu musi poddać się badaniom i ocenie psychiatrycznej po dwóch tygodniach od momentu zajścia interakcji z SCP-162.

Opis: SCP-162 to masa pełna haków i lin do połowu ryb, igieł, nożyczek oraz innych ostrych przedmiotów, ukształtowana na wzór kuli o wymiarach około 2,4 [m] (8 stóp) w szerokości i 2,1 [m] (7 stóp) w wysokości. Po znalezieniu się w pobliżu SCP-162, osoby odnoszą wrażenie, iż coś nakłania ich do dotknięcia obiektu. Chęć ta może trwać nawet tygodniami od momentu ujrzenia obiektu, przez co w wielu przypadkach przeradza się ona w obsesję. "Pociąg do obiektu" staje się intensywniejszy wraz z upływem czasu, który przeznacza się na obserwację artefaktu. Testerzy okażą agresję wobec każdego, kto będzie próbował ich zatrzymać lub zabrać z dala od SCP-162.

Dotknięcie SCP-162 spowoduje natychmiastowe wbicie kilku haków w skórę testera. Doświadczenie to jest niezmiernie bolesne, nieporównywalnie z bólem po wbiciu zwyczajnych haków do połowu ryb. Szarpanie się oraz próby wydostania się z tej sytuacji, będą skutkować silniejszym oplątaniem testera przez SCP-162 — nawet do stopnia całkowitego przymocowania testera do powierzchni SCP-162. Tester będzie mocno krwawił, przez co w końcu dozna zgonu. Obiekty, których skóra jest nie do przebicia przez haki na ryby SCP-162, tak jak SCP-1063, okazały się być niewrażliwe na efekty kompulsywne SCP-162.

Próby usunięcia testera z SCP-162 skutkować będą uwięzieniem osoby, która prób takowych się podjęła, lub wyrządzeniem dalszej szkody ciału testera. Testerzy będą wielokrotnie "zmieniać" nastawienie; raz będą odczuwać nieopisywalny ból i prosić o pomoc, innym razem stwierdzą, iż odczuwają przyjemność, przez co poproszą o zostawienie ich samym sobie — może dojść do stopnia usiłowania złapania i uwięzienia pracowników chcących uratować owego testera. Aktywacja SCP-1114 w pobliżu SCP-162 została udowodniona jako skuteczny sposób uwolnienia testera z uwięzienia, jednak mimo to kompulsywne efekty SCP-162 nadal są aktywne.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported