SCP-1660
ocena: +7+x

Identyfikator podmiotu: SCP-1660

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-1660-1 może być bezpiecznie przechowywany w zabezpieczonej skrytce depozytowej w Sekcji Przechowawczej Ośrodka ██. Standardowe środki ochrony aktywnej (wybuchowe, chemiczne, biologiczne i memetyczne) muszą znajdować się w miejscu przechowania przez cały czas, zgodnie ze standardowymi procedurami. SCP-1660-1 ma być przechowywany z daleka materiałów łatwopalnych, nie licząc specjalnie przygotowanych testów. Pod żadnym pozorem nie można dopuścić do kontaktu podmiotu z innymi podmiotami powiązanymi z ogniem, takimi jak np SCP-███. W przypadku zapalenia się SCP-1660-1, personel musi opuścić strefę zagrożenia dopóki wszystkie palące się materiały nie zostaną ugaszone. Jako że jest dostępny tylko poprzez SCP-1660-1, SCP-1660-2 jest uważany za poprawnie przechowywany tak długo, jak znajduje się wewnątrz SCP-1660-1. Jakiekolwiek formy życia, które wyłonią się z SCP-1660-2 w czasie testów, muszą zostać schwytane do celów badawczych z możliwością terminacji.

Opis: SCP-1660-1 to misternie zdobiona lampa naftowa, stworzona ze srebra, koralowców i muszli łodzika. Anomalne własności podmiotu ujawniają się, gdy ogień pojawi się w środku komory stworzonej z muszli łodzika. Po zapaleniu ognia, będzie on produkował ogromne ilości dymu, niezależnie od palącego się materiału. Dym zacznie się zbierać i formować łukowate "wrota", szerokie w przybliżeniu na ██ metrów [m]. Rozmiar i stabilność rzeczonych "wrót" jest zmienna, w zależności od ilości i/lub rodzaju materiału podpalonego w podmiocie. W przypadku zagaszenia ognia SCP-1660-1, brama gwałtownie się zapadnie i rozwieje.

SCP-1660-2 to miniaturowy równoległy wszechświat zawierający, w przybliżeniu, █████ kilometrów obszaru o charakterystyce puszczy, do którego można dostać się poprzez "bramę" wytworzoną przez SCP-1660-1. Wokół krawędzi SCP-1660-2 znajdują się ściany z jeszcze niezidentyfikowanego minerału, cechującego się ███ punktami w skali Mohsa. Testy z użyciem diamentowych wierteł nie były w stanie uszkodzić materii ściany, same wiertła stopiły się gwałtownie. W odległości około kilometra ponad linię drzew, rozciąga się coś na kształt warstwy [DANE WYMAZANO] wszelkie próby eksploracji powietrznej muszą być przeprowadzane za pomocą urządzeń bezzałogowych z powodu incydentu ████████. Próby wwierceń w podłoże ujawniły istnienie skorupy, z materiału z którego zbudowane są ściany, w przybliżeniu 500 metrów [m] pod całym obszarem SCP-1660-2.

Historia przechwycenia: SCP-1660-1 został przechwycony ██/██/████ przez Agenta ██████, podstawionego przez Fundację agenta z ██████, przedstawicielstwa firmy Marshall, Carter, and Dark Ltd., która sprzedawała "wyprawy" do SCP-1660-2 w celu polowania na lokalną zwierzynę (głównie SCP-1660-5, SCP-1660-6 i SCP-1660-7).

ŚCIŚLE TAJNE - TYLKO PERSONEL POZIOMU CZWARTEGO

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported