SCP-1682
ocena: +3+x
Zdjęcie nr: 1682-H
Prominence.jpg
Zdjęcia z Teleskopu S-18/EUI. Niewielki odcinek SCP-1682, przedstawiony tu jako niewielki biały łuk, widnieje w okolicy rozbłysku słonecznego.
Data zdjęcia ██.██.10
Zdjęcie nr: 1682-I
Prominence2.jpg
Wyraźnie na zdjęciu jest widoczny ciemniejszy odcień SCP-1682, kiedy instancja wraca do niższej fotosfery. Instancja zdaje się powoli zwalniać i ciemnieje zanim zanurzy się z powrotem w głębię.
Data zdjęcia ██.██.11

Identyfikator podmiotu: SCP-1682

Klasa podmiotu: Zneutralizowane

Specjalne Czynności Przechowawcze: Z uwagi na rozmiar i dystans dzielący obiekt od Ziemi, SCP-1682 uznano za efektywnie zabezpieczonego; jest to spowodowane faktem, że SCP-1682 nie wydawał się być zdolnym do przełamania przyciągania grawitacyjnego Słońca i nie usiłował go naruszyć. SCP-1682 przemieszczał się ruchami okrężnymi; przypuszcza się, że jest to wynikiem oddziaływania wielu różnorodnych czynników, w szczególności przyciągania grawitacyjnego. Z tego powodu, wystąpienie SCP-1682 można dokładnie opisać jeszcze przed rzeczywistym zaobserwowaniem. SCP-1682 jest całkowicie samo zabezpieczony.

Cywile będący w posiadaniu właściwego sprzętu do obrazowania EUI, pozwalającego na obejrzenie SCP-1682, nie mają wpływu na zabezpieczenie go, z uwagi na wysoki koszt sprzętu oraz małą jego dostępność. Fundacja wysłała agentów do organizacji i władz państwowych dysponujących tego typu sprzętem zanim ten został pozyskany; jeśli cywile wejdą w posiadanie tych zdjęć, uruchomiony zostanie protokół dezinformacyjny 1029-Wanambi, aczkolwiek ze względu na niską wykrywalność tego stworzenia i jego duże wizualne podobieństwo do typowych zjawisk słonecznych, nie przewidywano, że okaże się to potrzebne, a protokoły dezinformacyjne nie będą konieczne.

Opis: Przypuszcza się, że SCP-1682 to duża, segmentowana, robakowata instancja zlokalizowana na Słońcu. Uważa się, że szacunkowa długość obiektu może wynosić 28 075 km, a te dane ustalono na podstawie pomiaru czasu od momentu pierwszego wyłonienia się, aż do chwili jego zniknięcia w fotosferze. Wydaje się, że występowanie SCP-1682 w okolicach rozbłysków słonecznych jest zupełnie przypadkowe, ponieważ objawienie się instancji w porównaniu z rozbłyskami nie jest zgodne z prawdą.

Dołączone zdjęcie nr: 1682-H przedstawia charakterystyczny dla SCP-1682 nurkujący i zapętlający ruch. Zdaje się on krążyć po powierzchniach fotosfery przez okres 3-4 miesięcy, zanim zniknie pod powierzchnią na kolejne 8-12 miesięcy. Przedłużone okresy zniknięcia, świetlisty wygląd po ponownym wynurzeniu, jak również kąt i tempo poruszania się instancji w odniesieniu do ogólnej płaszczyzny fotosfery wskazują na krótki czas kontaktu z promieniującą powierzchnią wnętrza Słońca.

Od momentu zjawienia się SCP-1682 w 1986 roku, nie zarejestrowano jakiejkolwiek anomalnej zmiany aktywności Słońca, a dokładny rodzaj podmiotu nie został jeszcze poznany.

Zdjęcie nr: 1682-A
pilgrim.jpg
Zdjęcie Komety ██████ z Teleskopu S-18/EUI, która jak się przypuszcza jest pierwszym ukazaniem się SCP-1682, zanim "uderzyła" w Słońce.
Data zdjęcia██.██.86

Dodatek 1682-N: Dnia 28.11.2011 SCP-1682 opuścił fotosferę z prędkością 1045,5 km/s, osiągając tym samym efektywną prędkość ucieczki z powierzchni Słońca. SCP-1682 minął Plutona dnia 30.11.2011 i heliosferę 12.02.2011.

Dodatek 1682-N-2, notatka Badacza Breena:

Nie jestem w stanie określić, co przez te wszystkie lata wydarzyło się na Słońcu i nie wydaje mi się, abym chciał to wiedzieć.

Uważamy, że ta kreatura… Czymkolwiek by to nie było, "tankowało paliwo" przed kolejnym rejsem na inną gwiazdę, lub gdzieś indziej. Już go nie ma. Każdy zdaje się odczuwać ogromną ulgę, lecz ja nie potrafię wyzbyć się tego niepokoju, że stało się coś okropnego.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported