SCP-1710-JP
ocena: +7+x
Identyfikator: SCP-1710-JP Poziom 3/1710-JP
Klasa podmiotu: Euclid Tajne

Hole.jpg

Zdjęcie SCP-1710-JP wykonane z lotu ptaka.


Specjalne Czynności Przechowawcze: Obszar wokół SCP-1710-JP został oznaczony jako Strefa 1710 i jest zabezpieczony zgodnie ze standardowymi protokołami dotyczącymi zabezpieczenia terenów lądowych. Obserwatorium zostało utworzone w Strefie 1710 w których dwóch, bądź więcej członków personelu będzie stale obserwować obiekt w celu monitorowania wszelkich nieprawidłowości.

Obiekt jest pokryty podwójną warstwą siatki pod wysokim napięciem, aby zapobiec wydostaniu się instancji SCP-1710-JP-A na zewnątrz. Jeśli jakikolwiek byt wyłoni się z wewnątrz, należy natychmiastowo wprowadzić w życie Protokoły Walki z Bóstwem AE17 (Zobacz Załączniku AE17, w celu uzyskania szczegółowych informacji).

Opis: SCP-1710-JP to ogromny lej (maksymalna szerokość 120m) znajdujący się w województwie małopolskim, dokładniej w [ZMIENIONO]. Jego dno nie zostało dotychczasowo zbadane i przypuszcza się, że jest połączone z nieznanym wymiarem kieszonkowym.

Chopin.jpg

Portret Chopina.

Od czerwca do sierpnia każdego roku z wnętrza SCP-1710-JP wyłania się około 10 000 do 20 000 anomalnych cykadopodbnych owadów. Chociaż te cykady, desygnowane jako SCP-1710-JP-A, genetycznie są najbliższe rodzajowi Cicadetta, ich głowy zostały zdeformowane tak, aby przypominały te ludzkie. Które we wszystkich przypadkach są niezmiernie podobne do twarzy zmarłego kompozytora Fryderyka Franciszka Chopina i porozumiewa się przy pomocy stworzonej przez niego muzyki.

SCP-1710-JP zmanifestował się podczas Zdarzenia Persefona w 1998 roku (patrz Dodatki).

Dodatek 1710-JP.1: Zdarzenie Persefona
Zdarzenie Persefona to seria taumaturgicznych i paranormalnych zjawisk na dużą skalę, które miały miejsce w południowej części Rzeczypospolitej Polskiej przez dwa dni od 12 do 13 lipca 1998 roku. Wydarzenie zostało zainicjowane przez chopinowską anomalną organizację religijną GoI-484E ("Towarzystwo Soundistów Odrodzenia św. Chopina") i stanowi ogromne zagrożenie dla okolicznych terenów. Incydent został zakończony dzięki wspólnej interwencji Fundacji i Globalnej Koalicjii Okultystycznej.

Dodatek 1710-JP.2: Przegląd GoI-484E

Raport o Organizacji
Stworzone przez Departament Dokumentacji Fundacji


GoI-484E ("Towarzystwo Soundistów Odrodzenia św. Chopina")

Status działalności: Zniszczona

Poziom Zagrożenia: Pomarańczowy

Przegląd: GoI-484E to anomalna organizacja religijna, wyznająca Ideologię 484 ("Chopinizm"). Została założona w 1982 roku przez kapłana Wojciecha Nowaka, który został wcześniej wyrzucony z GoI-484A ("Cerkiew św. Chopina") i dzięki swoim anomalnych zdolnościom była w stanie rozprzestrzeniać się po kraju.

Ideologia, którą kieruje się GoI-484E odbiega znacznie od pierwotnej ideologii GoI-484A, a częściowe samookaleczenia, morderstwa, kanibalizm itp. zostały potwierdzone jako części praktykowanych rytuałów. Przypuszczalnie uformowała się pod wpływem doktryny GoI-484B ("Kościół Nut Plazmowych") i można ją zaklasyfikować do tego, co współcześnie jest znane jako Krwawy Kult Chopinowski.

Wielu członków GoI-484E wykazało zdolności ontokinetyczne i taumaturgii, co jest głównie wykorzystywane do paranormalnych zdolności muzycznych, zdobywania popularności i wzywania świętych (muzyków historycznych). Dzięki tym możliwościom GoI-484E wywarł pewien wpływ na polskie media.

Ostatecznym celem GoI-484E jest wezwanie boskiej istoty św. Chopina, nieżyjącego już Fryderyka Franciszka Chopina. GoI-484E czci św. Chopina jako bóg wszelkiej muzyki, a liczne rytuały były odprawiane w celu utrzymania jego mocy i pozyskania od niego anomalnych zdolności. Należy zauważyć, że, w opinii fundacyjnego Departamentu Teologii, obiekt kultu GoI-484E nie jest faktyczny Chopin, ale jakaś istota typu Pistiphage1 podszywający się pod niego. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż GoI-484E wierzy, że Drugie Przyjście św. Chopina przyniesie "doskonałą harmonię całej ludzkości", ale Departamentu Teologii sugeruje również że może to doprowadzić do katastroficznego scenariusza końca świata.

Dodatek 1710-JP.3: Nagranie Przechwyconej Komunikacji 01
Poniższy log głosowy jest fragmentem zapisu rozmowy nagranej w 1995 roku między kapłanem Nowakiem a nieznanym członkiem GoI-484E.

Nagranie Przechwyconej Komunikacji 1710-JP.01

[POMINIĘTO POCZĄTEK DIALOGU]

Kapłan Nowak: Przepraszam, że przechodzę tak szybko do interesów po zadzwonieniu, ale chciałbym potwierdzić pewną rzecz. Jak wyglądają postępy w pracach nad systemem połączeń z światem muzyki?

Nieznany członek: Teoretycznie wszystko jest już gotowy. Plan jest, mówiąc najprościej, taki, aby połączyć ludzkie myśli i zmaterializować świat muzyki tutaj poprzez wykorzystanie ich podświadomości.

Kapłan Nowak: Hmm.

Nieznany członek: Ale żeby plan wypalił, musieliśmyby połączyć co najmniej kilkaset świadomości i nie będzie to łatwe, by stworzyć taki system. W końcu większość członków Towarzystwa to muzycy i osoby religijne, więc mamy poważne braki kadrowe jak chodzi o personel techniczny.

Kapłan Nowak: Hmm. W takim razie spróbuje do was wysłać jeszcze koło 20 ludzi, jeśli dam radę.

Nieznany członek: Dziękuję, arcykapłanie.

Kapłan Nowak: A ten system, o którym mówiłeś wcześniej, czy może nie byliśmyby go w stanie w jakiś sposób zdobyć.

Nieznany członek: Co masz na myśli?

Kapłan Nowak: Nosiciele ognia mogliby mieć coś, co by się nam mogło przydać…

[POMINIĘTO DALSZĄ CZEŚĆ DIALOGU]

Dodatek 1710-JP.4: Incydent GoI-006NR.
W 1996 roku kilka uzbrojonych grup zaatakowało Prometheus Neurons, filię Laboratorii Prometeusza zlokalizowaną w Polsce przejmując cześć opracowanej przez firmę paratechnologii i podpalając należące do nich budynków. Nalot przeprowadzono w nocy, a personel Fundacji został wysłany po przechwyceniu telefonów alarmowych od okolicznych mieszkańców, co zaowocowało akcją gaśniczą oraz konfiskatą pozostałej paratechnologii i związanych z nimi dokumentów przez Fundacje. Doprowadziło to później do konfliktu między Działem Prawnym Prometheus Neurons a Biurem Prawnym Fundacji, szybko zakończonym jednak w związku z bankructwem firmy i przejęciem jej przez Fundacje jako jednej z jej organizacji przykrywkowych.

Dodatek 1710-JP.5: Nagranie przechwyconej komunikacji 02
Poniższy log jest fragmentem nagrania rozmowy między Kapłanem Nowakiem a nieznanym członkiem GoI-484E, nagranej w 1997 roku.

Nagranie Przechwyconej Komunikacji 1710-JP.02

[POCZĄTKOWA CZĘŚĆ ROZMOWY POMINIĘTA]

Kapłan Nowak: Więc, jak idzie plany Dziury?

Nieznany członek: Na razie dobrze. Test na Podkarpaciu zakończył się sukcesem.

Kapłan Nowak: Świetnie.

Nieznany członek: Jednak z powodu nieoczekiwanego incydentu z palaczami ksiąg nasz budżet się trochę ograniczył. Straciliśmy ośmiu naszych ludzi.

Kapłan Nowak: Wydajcie ile tylko potrzeba na budżet tego. Osobiście zapewnię również jak najwięcej ludzi się da. Od tego projektu zależy los całej ludzkości.

Nieznany członek: Jestem niezmiernie zachwycony, najwyższy kapłanie.

Kapłan Nowak: Tak więc, biorąc pod uwagę straty, które ponieśliśmy, jak myślisz, kiedy będziemy mogli to wykonać?

Nieznany członek: Powiedziałbym, że około 2001 roku.

Kapłan Nowak: Hmm. Brzmi to jak problem. Wydaje się, że palacze ksiąg uznali nas za zagrożenie z powodu tego incydentu. Według mojego informatora planują już jakieś działania w celu zniszczenia nas. Musimy działać najszybciej jak to możliwe.

Kapłan Nowak: Przepraszam, ale będziecie musieli znacznie przyspieszyć planowany termin.

Nieznany członek: …Dobrze, sir. Rozumiem.

[DALSZA CZĘŚĆ ROZMOWY POMINIĘTA]

Dodatek 1710-JP.6: Skrócony Log Wspólnego Spotkania

[POCZĄTEK LOGU]

Przy okrągłym stole siedzi czterech mężczyzn. Trzech z nich to odpowiednio Dyr. Traylor, Dr Novosadov i łącznik Berkeley, będący przedstawicielami Fundacji SCP, a mężczyzna siedzący naprzeciw nich to łącznik Kowalski, przedstawiciel Globalnej Koalicji Okultystycznej.

Dr Novosadov (FSCP, Specjalista ds. GoI): Więc czego do chuja pana chcę od nas GOC? Jesteśmy zajęci jak diabli.

Dyrektor Traylor (FSCP, Dyrektor Ośrodka PL-12): Uważaj co mówisz, Novosadov.

Łącznik Berkeley (FSCP, Agent Wydziału Zewnętrznego): Dobrze, dobrze. Więc panie Kowalski, jaka jest sytuacja?

Łącznik Kowalski (GOC, Agent Wydziału Zewnętrznego): Jesteśmy również cholernie zajęci, więc pozwólcie mi przejść od razu do rzeczy. Jakiś szalony bzdurny kult próbuje przywołać boską istotę.

Dr Novosadov: Wow, co za niespodzianka. Muszą być szaleni, skoro wy tak mówicie.

Łącznik Kowalski : Tak. Nazywają siebie "Towarzystwem Soundistów Odrodzenia św. Chopina". Jak sama nazwa wskazuje, próbują przywołać Chopina.

Łącznik Berkley: Chopina? Tego Fryderyka Chopina?

Dr Novosadov: Tak, tego Chopina. Chociaż nie wiemy, czy istota, którą chcą przywołać rzeczywiście nim jest. Te dranie są naprawdę upierdliwe.

Dyrektor Taylor: Jak wiarygodne są to informacje?

Łącznik Kowalski: 110%. Pewnego dnia natknęliśmy się na jeden z ich eksperymentów. Połączyliśmy to z naszymi danymi z monitorowania komunikacji i doszliśmy do tego prawdopodobieństwa.

Dr Novosadov: Kiedy zamierzają zrobić jakiś ruch w stronę jego przywołania?

Łącznik Kowalski: Prawdopodobnie w 2001, ale planujemy ich zneutralizować nim, do tego dojdzie.

Dyrektor Taylor: Okej, ale po jaką cholerę przychodzisz nam o tym powiedzieć?

Łącznik Kowalski: Ponieważ wpieprzymy się z tym trochę na teren Fundacji, wiec chcieliśmy to wcześniej przedyskutować, żeby uniknąć kłopotów. I jeśli to możliwe, chcielibyśmy również prosić o waszą pomoc. Nie dysponujemy technologią, pozwalającą na aż tak wyrafinowane i skomplikowane manipulowanie wspomnieniami w przeciwieństwie do was.

Dyrektor Taylor: Porozmawiamy o tym z przełożonymi później.

Łącznik Berkley: Jaka jest Wasza zdolność mobilizacyjna i jakie jest prawdopodobieństwo, że zostanie ona ujawniona opinii publicznej?

Łącznik Kowalski: To by było jakieś…

Drzwi do sali konferencyjnej gwałtownie się otwierają, a Agent Woźniak gwałtownie wbiega do sali.

Łącznik Berkley: Hej Woźniak, jesteśmy teraz w środku spotkaniu. Co jest?

Agt. Woźniak (FSCP, Koordynator Międzydepartamentowy): To… to nagły wypadek. Małopolskie miasto [ZMIENIONO] zostało właśnie przejęte przez jakoś nieznaną grupę. Sądząc po ich wyposażeniu, prawdopodobnie należą do jakiejś grupy religijnej…

Dr. Novosadov: Kurwa, o wilku mowa.

Dyrektor Taylor: Natychmiast wyślij Mobilne Formacje Operacyjne. Sytuacja może być pilna, zbierz tyle jednostek, ile znajdziesz w Ośrodku. I niech nie zapomną zabrać o wyposażenia przeciwko bóstwom.

Agt. Woźniak: T-Tak jest.

Agt. Woźniak wychodzi z pomieszczenia

Dyrektor Taylor: Panie Kowalski, potrzebuję by pan powiadomił o tej sprawie GOC. Berkeley, ogarniesz szybko spotkanie?

Łącznik Berkley: Zrozumiano.

Łącznik Berkley wychodzi z pomieszczenia

Dyrektor Taylor: Novosadov, mianuję cię szefem zespołu reagowania w tej sprawie. Natychmiast zbierz swoich ludzi.

Dr Novosadov: Tak jest.

Dr Novosadov wychodzi z pomieszczenia

Dyrektor Taylor: Ogłaszam koniec tego spotkania. Wyłączcie nagrywanie.

[KONIEC LOGU]

Dodatek 1710-JP.7: Log Wideo

[POCZĄTKOWA CZĘŚĆ NAGRANIA POMINIĘTA]

12:32: Członkowie GoI-484E przechodzą przed kamerą. Można ich zobaczyć trzymających w rękach urządzenia i kable o nieznanym przeznaczeniu.

12:38: Na nagraniu widać kapłana Nowaka. Wydaje się, że rozmawia z członkiem, wyglądającym na inżyniera. Inżynier dokładnie i wielokrotnie sprawdza cały sprzęt i okablowanie.

12:42: Kamera przesuwa się, ukazując centrum miasta. Krzyże o różnych rozmiarów są ustawione w okręgu w równych odstępach, widoczni są ukrzyżowani żywcem mieszkańcy [ZMIENIONO]. Członkowie GoI-484E grają w orkiestrze wokół kręgu. Wszystkie grane przez nich utwory zostały skomponowane Chopina.

12:46: Kapłan Nowak pojawia się przed kamerą, podchodzi do wcześniej ustawionego podium i rozpoczyna przemówienie.

12:51: Dwie sekundy po tym, jak kapłan Nowak daje sygnał do uruchomienia urządzeń, słup światła wznosi się w niebo z wnętrza kręgu i rozszerza, aby po chwili objąć cały widoczny obszar.

12:52: Słowa "Drugie przyjście" wydawane przez nieznany męski głos rozbrzmiewają echem. Ekran jest pochłonięty chmurami kurzu.

12:54: Z oddali słabo słychać"//Grande valse brillante//" Chopina, rozbrzmiewa radosny głos członków GoI-484E.

12:55: Grande valse brillante staje się głośniejsza, a dźwięk przypominający skrzydła owadów zaczyna być słyszalny. Głosy niepokoju mogą zaczynają być stopniowo słyszalne wśród członków GoI-484E.

12:56: Dźwięk skrzydeł staje się coraz głośniejszy; członkowie GoI-484E są zdenerwowani i niektórzy zaczynają uciekać.

12:57: Nagle duża liczba instancji SCP-1710-JP-A wyłania się z kurzu, zrzucając się i zjadając członków GoI-484E. Słabe krzyki słychać przez około 10 sekund, ale szybko zagłuszają je Grande valse brillante i zgiełk skrzydeł.

12:59: Instancje SCP-1710-JP-A zaczynają się stopniowo rozpraszać, wraz z tym, jak kurz zaczyna opadać. W centrum miasta zaczyna być widoczny ogromny cień.

13:02: Cień zaczyna się poruszać.

[DALSZA CZĘŚĆ NAGARANIA POMINIĘTA]

Dodatek.1710-JP.8: Raport z Operacji Mobilnych Formacji Operacyjnych

Jednostki biorące udział: α-14 ("Orleans Fire"), ⊿-12 ("When They Cry"), ψ-09 ("Anti-Symphony"), ρ-4 ("Kościelne Grajki"), Ν-7 ("Hammer Down"), i wiele innych.

Cel: Zniszczyć/zabezpieczć gigantyczną boską istotę (desygnowaną jako UE-1076), wyeliminować/schwytać członków GoI-484E, zapewnić bezpieczeństwo ludności cywilnej, przeprowadzić kampanie dezinformacyjną i wesprzeć Zespoły Uderzeniowe GOC.

  • Przegląd głównych zagrożeń:

Gigantyczna boska istota, która wyłoniła się z LoI-164 (później zdesygnowanego jako SCP-1710-JP). Choć jego wygląd przypomina larwy z rodzaju Cicadetta, jego części twarzy są przekształcane w kształt, bardzo przypominający zmarłego Fryderyka Franciszka Chopina. Potrafi dowodzić instancjami UE-1076-A. Całkowita długość ciała wynosi około 90 metrów.

  • UE-1076-A: Gatunek owadów przypominających cykady (później desygnowane jako SCP-1710-JP-A), który wyłonił się z LoI-164. Choć przypominają dorosłe owady z rodzaju Cicadetta, części ich twarzy są zdeformowane w kształt, który bardzo przypomina tą zmarłego Fryderyka Franciszka Chopina. Są również zdolne do wokalizacji głosem Chopina i nieustannie odgrywają Grande valse brillante przy pomocy swojego głosu i skrzydeł. Są wszystkożerne i żerują na wszystkim, co napotkają, jak również dodatkowo karmią UE-1076 substancjami odżywczymi.2
  • Członkowie GoI-484E: Chociaż potwierdzono kilkunastu ocalałych, nie spodziewa się, że będą w stanie zaangażować się w jakiekolwiek wrogie działania przeciwko wspólnemu zespołowi reagowania Fundacji i GOC.

Oś czasu:

12 lipca, około 13:00: W wyniku działalności GoI-484E bezpośrednio pod miastem [ZMIENIONO] w Małopolsce powstaje ogromny lej krasowy. Niemal w tym samym czasie wyłaniają się z niego instancje UE-1076 i UE-1076-A, zabijając przy tym 80% członków GoI-484E, znajdujących się na miejscu zdarzenia. O godzinie 13:30 zostaje utworzona Dowództwo Połączonych Sił Reagowania Fundacji SCP/Globalnej Koalicji Okultystycznej Przeciwko Gigantycznej Boskiej Istocie.

12 lipca, około 14:00: Śmigłowiec Fundacji przeprowadza zwiad z powietrza i potwierdza, że ​​UE-1076 wyczołgała się z LoI-164 i powoli przemieszcza się na północ, niszcząc domy mieszkalne. Pomiary promieniowania Akivy wynoszą 48,2, znacznie przekraczają zwykły poziom. O 14:32 helikopter zostaje zaatakowany przez chmarę UE-1076-A i rozbija się. Komunikacja zostaje utracona.

12 lipca, około 15:00-17:00: Wysłano cztery w pełni uzbrojone Zespołów Powietrznych Fundacji i Zespoły Uderzeniowe GOC, ale wszystkie myśliwce zostały zniszczone przez roje UE-1076-A. O pilnym charakterze zaistniałej sytuacji zostaje poinformowany rząd polski i zostaje wystosowany wniosek o możliwość rozmieszczenia Wojska Polskiego.

12 lipca, około 18:00: Kilku członków GoI-484A ("Cerkiew św. Chopina") odwiedza Bazylike Świętego Krzyża w Warszawie. Zabierają serce Chopina, które bylo przechowywane w podziemiach kościoła, a następnie odprawiając niezidentyfikowany rytuał w centrum kościoła.

12 lipca, około 19:00: W ramach drugiej fali wysłano osiem w pełni uzbrojonych Zespołów Powietrznych Fundacji i Zespołów Uderzeniowych GOC na dużej wysokości. Po drodze pięć z nich było zmuszonych, opuściło linię frontu lub zostało zniszczonych przez ataki rojów UE-1076-A. Trzy eskadry, które docierają na miejsce, przeprowadzają uświęcony ostrzał artyleryjski UE-1076. Zaraz potem wiązka niezwykle silna wiązka promieniowania aspektu wyemitowana przez istotę niszczy wszystkie pociski i samoloty, powodując niepowodzenie misji.

12 lipca, około 20:00: Rząd polski zgadza się na rozmieszczenie Wojska Polskiego. O godzinie 20:25, UE-1076 wkracza do powiatu bocheńskiego. Szacunkowa liczba ofiar cywilnych wynosi: 10 000 osób; szacunkowa wielkość bytu wynosi: 140 metrów.

12 lipca, około 21:00: Departament Teologii Fundacji wydaje następujące oświadczenie: "Niedoskonałość bytu wynika z niekompletności rytuału, w związku z tym istota ta najwyraźniej samodzielnie dąży do naprawienia tego stanu. Mając na uwadze kierunek jego ruchu i domenę z nią związaną, uważa się, że podmiot będzie w stanie osiągnąć "doskonałość" po dotarciu do wsi Żelazowa Wola3 w województwie mazowieckim. Ponieważ prawie na pewno doprowadziłoby to do końca świata, za wszelką cenę nie wolno dopuścić do przybycia podmiotu do Żelazowej Woli". W związku z tym Dowództwo Połączonych Sił Reagowania zadecydowała o przeprowadzeniu totalnego ataku celem ostatecznej neutralizacji podmiotu w powiecie proszowickim.

12 lipca, około 23:00: Duże ilości jednostek bojowych Fundacji, GOC i Wojska Polskiego zostają rozmieszczone na terenie powiatu proszowickiego. W całej południowej części Polski za pośrednictwem sieci placówek GOC na terenie kraju zostaje utworzona bariera taumaturgiczna.

12 lipca, około 24:00: O 24:10 połączone aktywa bojowe zostają atakowane przez rój instancji UE-1076-A, których łączna liczba jest nieznana (choć szacowana na około 90 000). W tym czasie okultystyczne bomby termobaryczne podczas testów GOC z powodzeniem niszczą rój w reakcji łańcuchowej; jednakże owa okultystyczna reakcja łańcuchowa niezamierzanie doprowadza do awarii jedenastu czołgów i śmierci jednego nadzorcy GOC. O godzinie 24:32 UE-1076 dociera na pole bitwy. Potwierdzono, że liczba instancji UE-1076-A otaczających jednostkę została znacznie zmniejszona (do około 30 000) dzięki wspomnianej broni magicznej. UE-1076 urósł do około 240 metrów długości. O 24:38 rozpoczyna się jednoczesny ostrzał stacjonujących sił; ruch UE-1076 zostaje znacząco spowolniony. O 24:45 GoI-484A kończy swój rytuał w Warszawie; prawie jednocześnie, część zewnętrznej powłoki UE-1076 spontanicznie pęka, a z jego wnętrza wydostaje się słabe zielone światło. Obserwuje się przejściowy spadek promieniowania Akivy (z 48 do 21) i stabilizację poziomu lokalnej rzeczywistości. W tym samym czasie rozpoczyna się bombardowanie UE-1076, które dodatkowo jeszcze uszkadza jego zewnętrzną powłokę i powoduje wydostawanie się większej ilości zielonego światła z wewnątrz. O 24:51 pozostała część instancji UE-1076-A zaczyna wygrywać "Walc Pożegnalny", a 30 sekund później UE-1076 emituje potężny taumaturgiczny impuls, powodując zniszczenie większości broni znajdującej się w pierwszej linii.

13 lipca, około 01:00: Druga fala połączonych aktywów bojowych rozpoczyna kolejny atak na UE-1076. Duża liczba pocisków nakierowywanych przez sztuczną inteligencję4 zostaje wystrzeliwana w stronę UE-1076 z fundacyjnego Zbrojnego Ośrodka 03, wszystkie trafiają w cel; Zewnętrzna powłoka UE-1076 zostaje poważnie uszkodzona, a z wewnątrz zaczyna wylewać się świecący zielony płyn. Wszystkie instancje UE-1076-A zostały już całkowicie wyeliminowane. UE-1076 przygotowuje się do wyemitowanie kolejnego impulsu taumaturgicznego. O godzinie 01:21 GOCS Johannes na Morzu Bałtyckim wystrzeliwuje rakiety z uświęconymi głowicami, które trafiają w UE-1076 i uniemożliwiając mu wyemitowanie impulsu. O 01:26 druga grupa rozpoczyna atak na pełną skalę na UE-1076, poważnie uszkadzając jego zewnętrzną powłokę i powodując uwolnienie dużej ilości zielonego świecącego płynu. O godzinie 01:30, UE-1076 nagle wybucha, generuje przy tym niezwykle duży impuls taumaturgiczny, który nie tylko niszczy zasoby bojowe drugiej grupy, ale także większość sztucznie stworzonych obiekty w całej południowej Polsce. O wodzie 01:45 ogłasza się oficjalnie zakończenie operacji w biurze Dowództwa Połączonych Sił Reagowania w fundacyjnym Ośrodku 30, po którym następuje nadzwyczajne posiedzenie w celu oceny sytuacji po incydencie.

Dodatek 1710-JP.8: Ogłoszenie Scenariusza Klasy LK

Ponieważ skierowanie uwagi społeczności międzynarodowej na Zdarzenia Persefona było nieuniknione i nie mogło być już odpowiednio ukryte, w porozumieniu z GOC obie strony zadeklarowały wystąpienie Scenariusza Klasy LK: "Podniesienie Zasłony". Ujawnienie światu istnienia Fundacji, GOC i innych agencji zajmujących się dotychczas utrzymaniem normalności spowodowało tymczasowe zamieszanie w społeczności międzynarodowej. Obecnie pracujemy nad uspokojeniem całego zamieszania, ale nadal nie jest jasne, co będzie dalej, a przyszłość Fundacji również stoi na szali. Dzisiejszy dzień zostanie zapamiętany jako największa porażka w historii Fundacji. Jeśli ktoś go w ogóle zapamięta.

O5-8

Dodatek 1710-JP.9: Podejrzane Powiązane Zjawisko


Identyfikator zjawiska: EE-1679

Opis zjawiska: Pani Anna Szydło, mieszkanka Żelazowej Woli, zniknęła w swoim domu; w jej sypialni znaleziono martwą cykadę o długości 1 m i 60 cm. Cykada była strukturalnie zgodna z normalnymi przedstawicielami rodzaju Cicadetta, ale genetycznie była zgodna z Panią Szydło. Przyczyną jej śmierci był przypuszczalnie głód.

Uwaga 1: W sumie potwierdzono 20 podobnych Zjawisk Nadnaturalnych: 12 w Polsce, po 2 w Słowacji i Ukrainie oraz po 1 w Niemczech, Czechach, Białorusi i Szwajcarii. Wszystkie ofiary były entuzjastami zmarłego kompozytora Fryderyka Franciszka Chopina. Anomalia obecnie oczekuje oficjalnej desygnacji jako obiekt SCP klasy Euclid.
Uwaga 2: EE-1679 i inne podobne Zjawiska Nadnaturalne mają pewien stopień spójności w okresie występowania, podczas których wykryto słabe impulsy taumaturgiczne emitowane przez SCP-1710-JP. Związek między tymi dwoma zdarzeniami jest obecnie badany.


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported