SCP-1?1!-RU
ocena: +29+x
1711

Co tu przedstawiono? Przód SCP-1711. Czy zdjęcie jest bezpieczne? Tak.

P: Jaki jest identyfikator obiektu?
O: SCP-1711

P: Jaka jest klasyfikacja obiektu?
O: Bezpieczne.

P: Czy obiekt wymaga Specjalnych Czynności Przechowawczych?
O: Bezdyskusyjnie, są one niezbędne.
P: Gdzie musi się znajdować?
O: W sejfie, w Ośrodku 7.
P: Czy potrzebne są inne środki ostrożności?
O: Nie, lecz zaleca się unikać wysokiej wilgoci.
P: Dlaczego?
O: Może ona uszkodzić obiekt.
P: Czy można uzyskać do niego dostęp?
O: Jest to możliwe.
P: Jak to zrobić?
O: Otrzymać pozwolenie od nadzorców obiektu.

P: Obiekt można opisać?
O: Tak, ale z pewnymi trudnościami.
P: Czym jest obiekt?
O: To niskiej jakości talia kart.
P: Ile jest tam kart?
O: 51.
P: Dlaczego akurat tyle?
O: Nie ma w niej waleta trefl.
P: Czy obiekt ma jakieś inne cechy charakterystyczne?
O: Tak, ma.
P: Jakie?
O: Brak opakowania.
P: Jaka jest anomalia obiektu?
O: Zmusza myśleć i mówić o nim tylko w schemacie pytań i odpowiedzi.
P: Czy można tego uniknąć?
O: Tak, ale tylko, jeśli nie myśli się o obiekcie.
P: Jak silna jest ta anomalia?
O: Dość silna.
P: Czy przenosi się ona na wszelkie nośniki informacji?
O: Absolutnie na wszystkie.
P: Gdzie obiekt został znaleziony?
O: W starym domu, w miejscowości ██████
P: Dzięki czemu został znaleziony?
O: Dzięki informacji w prasie o dziwnym sposobie komunikacji mieszkańców.

P: Czy o obiekcie jest więcej informacji?
O: Tak, istnieje Dodatek do dokumentów.
P: Co to za Dodatek?
O: Eksperymenty z obiektem.
P: Kto je nadzorował?
O: Dr ██████.
P: A kto był obserwatorem?
O: Dr Andersen.
P: Ile było eksperymentów?
O: Cztery eksperymenty.
P: Czemu tak mało?
O: Podczas badania obiektu powstają poważne trudności, postanowiono więc przerwać eksperymenty.
P: Co było w tych eksperymentach?
O: Personel miał za zadanie napisać tekst o obiekcie lub opisać go.

P: Co było w Eksperymencie 1?
O: Personel miał za zadanie opisać wygląd zewnętrzny obiektu.
P: Jaki był przebieg?
O: Eksperyment zakończył się powodzeniem, jednak personel opisał obiekt, używając pytań i odpowiedzi.

P: Co było w Eksperymencie 2?
O: Personel miał za zadanie napisać na papierze o obiekcie.
P: Jaki był przebieg?
O: Eksperyment zakończył się powodzeniem, jednak personel opisał go tak, jak w poprzednim eksperymencie.

P: Co było w Eksperymencie 3?
O: Personel miał za zadanie przenieść opis obiektu na inny nośnik informacji.
P: Eksperyment się udał?
O: Tak, ale opis był inny.
P: W jakim sensie inny?
O: Pytania i odpowiedzi się zmieniły.

P: Co było w Eksperymencie 4?
O: Personel miał za zadanie opowiedzieć o obiekcie drugiemu człowiekowi.
P: Jaki był przebieg?
O: Bez przeszkód, jednak również w schemacie pytań i odpowiedzi.

P: Co było później?
O: Karty zostały zamknięte w sejfie, klucz zabrał dr ██████, aby nikt nie wziął obiektu bez pozwolenia.

P: Czy jest jeszcze jakiś Dodatek?
O: Tak, wiadomość od doktora ██████.
P: Co w niej napisał?
O: «Wiecie, co zrobię z tym, który będzie chciał dostać dostęp do obiektu w celach rozrywkowych? Przez tydzień w stołówce będzie żywił się wyłącznie kanapkami.»

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported