SCP-1731
ocena: +4+x

Identyfikator podmiotu: SCP-1731

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-1731 i SCP-1731-1 mają być trzymane w Szafie Przechowawczej #324 w Ośrodku 23. Do czasu aż efekty obiektu będą mogły być w pełni zrozumiane i aktywowane, wszystkie testy na obiekcie mają się odbywać w Strefie Testowej #255 poza Ośrodkiem 23 i być przeprowadzane przez personel klasy D. Należy podjąć się i całkowicie ujawnić Procedurę 701-Raenire, by w pełni odkryć anomalną naturę SCP-1731.

SCP-1731 i SCP-1731-1 mają być trzymane w Szafie Przechowawczej #324 w Ośrodku 23. Dalsze testowanie SCP-1731 zostało uznane za niepotrzebne.

Opis: SCP-1731 to lodówka marki ███████. Obiekt został pomalowany na czerwono z użyciem farby w spreju, a do jego zewnętrznej powierzchni przytwierdzono różne obiekty, włączając 17 telefonów komórkowych różnych marek, szkielety kilku gatunków ssaków i niezidentyfikowaną ludzką stopę. Obiekt nie wykazuje żadnych anomalnych właściwości, dopóki procedura 701-Raenire nie zostanie ukończona. Inaczej, gdy zostaje podłączony do zasilania, funkcjonuje jak nie anomalna lodówka tej samej marki.

SCP-1731-1 jest serią trzech ręcznie pisanych dokumentów opisujących procedurę wymaganą, by aktywować anomalne efekty SCP-1731, dalej określaną jako Procedura 701-Raenire. Treść SCP-1731-1 jest niekompletna i uszkodzona; w związku z czym trwają obecnie testy, aby odkryć całą Procedurę 701-Raenire. Całość SCP-1731-1 została odkryta przez fundacyjne eksperymenty. Zobacz Dodatek SCP-1731-Alfa dla fragmentów dokumentów SCP-1731-1.

Dodatek-1731-Alfa:

1. Narysuj perfekcyjny okrąg o średnicy wynoszącej dokładnie 46.345m na środku jałowego skrawka ziemi uprawnej dookoła lodówki i napisz słowa, "Je ne suis pas mort" gdziekolwiek w środku. Od teraz okrąg będzie świecił za każdym razem, jak poprawnie wykonasz kolejny krok, by zawiadomić cię, że możesz kontynuować.
2. Spraw, by mężczyzna z brudnymi blond włosami i bez lewej ręki stanął w środku okręgu.
3. Spraw, by mężczyzna pił th[NIECZYTELNE]ż nie będzie mógł.

42. Weź siedem róż, zalej je benzyną, podpal je ogniem używanym do spalania złota, kadzideł i mirry.
43. Znajdź Ma[NIECZYTELNE]sary trzy razy.
43. Wbij sześć plastikowych widelców w ziemie na kształt heksagramu.
44. Rozpoznaj poprawny krok #43. Przeczytaj go na głos.

63. Kic[NIECZYTELNE] podczas pun[NIECZYTELNE]ctus.

97. Wsyp proch z rośliny z kroku #42 do górnej komory lodówki.
98. [NIECZYTELNE] włócznią.
99. Odtwórz Łazarza i zabij mężczyznę.
100. Rozkoszuj się chwałą ukończenia.

Log Odkrycia: SCP-1731 został odkryty na pustyni poza █████, NV dnia 01.01.2007 po tym, jak Fundacja słyszała raporty o grupie przeprowadzającej "rytuał lodówki" w tym obszarze. Grupa (licząca w przybliżeniu 100 osób) została odkryta podczas pozornego zakończenia Procedury 701-Raenire, podczas którego obiekt rozpoczął szybko otwierać i zamykać swoje drzwi i emanować czerwone światło. W tym czasie członkowie grupy stawiali opór funkcjonariuszom policji przed interwencją w procedurę za pomocą różnych środków; jednak po przybyciu fundacyjnej MFO-Lambda-13 (aka "Occults of Personality") członkowie grupy podobno rozebrali różne struktury rytuału, co spowodowało przerwanie fazy aktywnej SCP-1731 i poddali się. Wszyscy członkowie zostali przesłuchani przez personel Fundacji i przeszukani. Wszystkie informacje uzyskane w wyniku przesłuchań były niejednoznaczne i często sprzeczne. SCP-1731-1 został skonfiskowany jednemu z członków. Wszystkim członkom podano preparaty Klasy A i obserwowano ich przez trzy miesiące przez trzy miesiące pod kątem oznak dalszego zaangażowania w anomalne grupy.

Dodatek-1731-Beta: Rozpoczęło się obszerne testowanie mające na celu odkryć anomalną naturę SCP-1731 i kompletnego procesu stojącego za Procedurą 701-Raenire. Jak stwierdzono w Kroku #1 SCP-1731-1, narysowany okrąg emanuje białe światło przez trzy sekundy po poprawnym ukończeniu kroku opisanego w dokumentach. Utworzono oś czasu ważnych wydarzeń, które miały miejsce podczas eksperymentów na SCP-1731.
Data Wydarzenie
02.01.2007: Rozpoczęcie eksperymentów.
15.02.2007: Pierwsza przypadkowa śmierć. Personel w przyszłości musi obchodzić się z [ZMIENIONO] z większą ostrożnością, bez względu na pozorny stan zwierzęcia.
13.05.2007: Pierwsza śmierć uważana za spowodowaną przez anomalię przestrzenną.
27.06.2007: Pierwsza śmierć naukowca. Pracownikom Fundacji zabrania się wchodzenia w promień 10m od strefy testowej podczas eksperymentów. Należy zauważyć, że pracownicy osiągnęli dzisiaj Krok #50.
14.09.2007: Podmiot przypominający D-86753 pojawił się w strefie testowej, twierdząc, że testował SCP-1731 od 08.10.2007. Podmiot został zatrzymany przez Fundację w Ośrodku 46 do odwołania. Dnia 09.10.2007 D-86753 został zwrócony do Ośrodka 23.
08.10.2007: D-86753 został stracony podczas testów.
01.01.2008: Zobacz Dodatek-1731-Omega.

Dodatek-1731-Omega-01: Dnia 01.01.2008, Procedura 701-Raenire została pomyślnie ukończona. Tak jak zaobserwowano podczas odkrycia obiektu, SCP-1731 rozpoczął szybko otwierać i zamykać swoje drzwi i emanować czerwone światło. Trwało to przez około dwie minuty, w tym momencie obiekt przestał się poruszać. Drzwi obiektu były zamknięte i rozpoczął się wysoki dźwięk. Duży, amorficzny byt zaczął wyłaniać się z SCP-1731 głośno wokalizując w nieznanym języku. Po pojawieniu się istoty wszystkie urządzenia elektroniczne w odległości 100 m od SCP-1731 doświadczyły dużych zakłóceń. Personel, który zaobserwował urządzenia będące pod tym efektem, natychmiast wykazywał agresywne tendencje w stosunku do innych pracowników na miejscu. Personel znajdujący się w obrębie okręgu narysowanego w Kroku #1 Procedury 701-Raenire leżał twarzą do góry na ziemi i intonował w języku przypominającym ten wyłaniającej się istoty. Około trzy (3) minuty po pojawieniu się bytu jego część przewróciła strukturę zbudowaną w Kroku #54, co doprowadziło do zakończenia jakiejkolwiek anomalnej aktywności i demanifestacji bytu.

Dodatek-1731-Omega-02: Procedura 701-Raenire została powtórzona. Nastąpiły zdarzenia identyczne z tymi, które miały miejsce w Dodatku-1731-Omega-01, z wyjątkiem w tym, że forma bytu rozmazała symbole narysowane podczas Kroku #17 Procedury 701-Raenire, co doprowadziło do zakończenia jakiejkolwiek anomalnej aktywności i demanifestacji bytu.

Dodatek-1731-Omega-074: Procedura 701-Raenire została powtórzona. Nastąpiły zdarzenia identyczne z tymi, które miały miejsce w Dodatku-1731-Omega-01, z wyjątkiem w tym, że wzrost bytu spowodował, że SCP-1731 przewrócił się, co doprowadziło do zakończenia jakiejkolwiek anomalnej aktywności i demanifestacji bytu.

Notatka Dyrektora Ośrodka: Po wielokrotnych udanych próbach ukończenia Procedury 701-Raenire, przy wszystkich próbach z praktycznie identycznymi skutkami, testy na SCP-1731 i SCP-1731-1 zostały wstrzymane na czas nieokreślony. -Dyrektor Ośrodka Langley

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported