SCP-1739
ocena: +2+x

Identyfikator podmiotu: SCP-1739

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-1739 znajduje się w Sektorze Zabezpieczającym ██, zlokalizowanym na terenie Ośrodka ██. Plany eksperymentów dotyczące SCP-1739 muszą być najpierw przekazane do zatwierdzenia Radzie O5. Sektor Zabezpieczający ██ ma być stale monitorowany. W przypadku spontanicznego pojawienia się jakiejkolwiek osoby w Sektorze Zabezpieczający ██, Rada O5 zostanie natychmiast powiadomiona.

Zabezpieczenie głównych efektów anomalii SCP-1739 jest realizowane w ramach operacji "Smokescreen". Nadzorujący badacz Poziomu 4 ma główną kontrolę nad Operacją Smokescreen i podlega bezpośrednio Radzie O5. Szczegóły operacji Smokescreen są utajnione przez nadzorującego badacza i Radę O5.

Opis: SCP-1739 to laptop Dell Latitude D800. SCP-1739 jest odporny na wszelkie próby zniszczenia. Plik wykonywalny o nazwie "gofetch.exe" znajduje się na dysku twardym SCP-1739. Uruchomienie pliku "gofetch.exe" otwiera trzy okna programu. Pierwsze okno zawiera pole wejściowe z prośbą o podanie daty i godziny w formacie znacznika czasu UNIX. Akceptowane są tylko daty pomiędzy 1 stycznia 2004 r., 00:01:18 GMT i czasem bieżącym w momencie wprowadzania danych, a wszystkie inne skutkują komunikatem o błędzie. Podmioty, które wprowadzą liczbę z prawidłowego zakresu, znikną.

Drugie okno wydaje się być aplikacją kliencką dla nieznanego protokołu czatu. Użytkownicy otrzymują automatycznie identyfikator "BranchPrime". Po zniknięciu podmiotów, klient czatu może być użyty do komunikacji z osobami, którym nadano identyfikatory będące odmianami imienia "Isaac". Osoby te twierdzą, że są personelem Fundacji istniejącym w rozbieżnej linii czasowej stworzonej przez czasowe przeniesienie znikniętego podmiotu do miejsca docelowego określonego przez wejściowy znacznik czasu UNIX. Według doniesień, rozbieżna linia czasowa jest identyczna z tą linią czasową pod każdym względem do momentu spontanicznego pojawienia się podmiotów eksperymentalnych. Jeśli te doniesienia są prawdziwe, SCP-1739 jest w stanie przenosić podmioty do tyłu w czasie aż do 1 stycznia 2004 roku.

Trzecie okno to wygenerowana komputerowo animacja psa przykutego do psiej budy. Jeśli numer zostanie pomyślnie wprowadzony, animacja zmienia się, pokazując kobietę uwalniającą psa i rzucającą mu piłkę w dal. Pies biegnie następnie za piłką poza ekran.

Po upływie czasu od trzech dni do siedmiu miesięcy, identyfikator "Isaac" rozłącza się z czatem. Na tym etapie animacja zmienia się po raz kolejny, aby pokazać psa biegnącego z powrotem, z wypompowanymi resztkami piłki między zębami. Pies odrzuca resztki, które wylatują poza ekran, podczas gdy kobieta przykuwa psa łańcuchem do psiej budy.

1 stycznia 2004 roku SCP-1739 spontanicznie pojawił się w Sektorze Zabezpieczającym ██, który wcześniej był pusty.

Dodatek-1739-A: Operacja Smokescreen jest w trakcie realizacji, aby zapobiec deponowaniu przez SCP-1739 podróżników z przyszłości. Badania dotyczące SCP-1739 mają na celu przyczynienie się do tych wysiłków. Co więcej, Rada O5 zakazała na czas nieokreślony wszelkich eksperymentów z SCP-1739 polegających na wysyłaniu ludzi do przeszłości.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported