SCP-1746
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-1746

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Fundacyjne biuro prognoz astronomicznych/meteorologicznych ma przewidywać powstawanie instancji SCP-1746, poprzez gromadzenie i przetwarzanie danych pogodowych oraz klimatycznych z krajowych i międzynarodowych instytucji prognozujących pogodę, naziemnych i satelitarnych elektromagnetycznych monitorów zorzy polarnej oraz własnych źródeł Fundacji. Zgodnie z obecnym modelem prognostycznym tworzenie instancji SCP-1746 można przewidzieć jedynie z trzydziestotrzyminutowym wyprzedzeniem, przy czym przewidywanie ścieżki podróży osiąga 55% dokładności dopiero po utworzeniu się instancji. Jest to bardzo krótki okres na wdrożenie niezbędnych zasobów do wykonania protokołu 1746-Aleph (zobacz dokument HG-1746-Aleph).

Trzydzieści sześć (36) Mobilnych Formacji Operacyjnych (oznaczonych od MFO-1746-Aleph/A do MFO-1745-Aleph/AJ), które specjalizują się we wdrażaniu protokołu 1746-Aleph, muszą stacjonować w odległości 12 minut lotu od obszaru geograficznego, o którym wiadomo, że jest podatny na SCP-1746. Każda taka formacja operacyjna jest wyposażona w dwa (2) zmodyfikowane śmigłowce ciężkie Boeing CH-46 (lub ich odpowiedniki), cztery (4) 12-metrowe kontenery ze wzmocnionej stali (w których ma być przechowywany sprzęt protokołu) oraz sprzęt wymieniony w manifeście dołączonym do Dokumentu HG-1746-Aleph.

Każda z tych formacji operacyjnych ma zawierać odpowiednią liczbą następujących członków personelu wraz z ich zastępcami:

 • Dwóch (2) wykwalifikowanych pilotów śmigłowców
 • Czterech (4) inżynierów budowlanych i dwóch (2) wykwalifikowanych inspektorów
 • Siedmiu (7) przeszkolonych aktorów (składających się z czterech (4) mężczyzn i trzech (3) kobiet), spełniających następujące specyfikacje:
  • Aktor M1: Mężczyzna o masie co najmniej 66 kg.
  • Aktor M2: Mężczyzna o masie co najmniej 50 kg, należący do haplogrupy O3 chromosomu Y.
  • Aktor M3: Mężczyzna o masie co najmniej 105 kg z lewą nogą amputowaną powyżej kolana, o zawartości alkoholu we krwi co najmniej 2,5‰ w momencie wykonania protokołu 1746-Aleph.
  • Aktor M4: Mężczyzna o masie co najmniej 56 kg, maksymalny wiek 34 lata, należący do haplogrupy chromosomów Y R1a.
  • Aktorka K1: Kobieta (masa nieistotna) z pełnym pęcherzem moczowym.
  • Aktorka K2: Kobieta o masie od 58 do 62 kg, w ciąży (pierwszy trymestr), nosząca kosmetyki spełniające specyfikacje opisane w dokumencie HG-1746-Aleph, Dodatek F2-A.
  • Aktorka K3: Kobieta o maksymalnej masie 24,5 kg, która jest liniowym potomkiem Aktora M4 zaangażowanego w stosowanie protokołu.
 • Jeden (1) wrangler wiewiórek.
 • Dwie (2) żyjące dojrzałe samice wschodniej wiewiórki szarej (Sciurus carolinensis).

Nie zaleca się, aby wrangler lub którykolwiek z aktorów wykonywał „podwójne obowiązki” jako pilot, inżynier lub inspektor ze względu na ryzyko, że personel może doznać obrażeń pod wpływem stresu w wyniku rozpakowania i rozmieszczenia sprzętu, co mogłoby uczynić aktora lub wranglera niezdolnymi do wykonywania wyznaczonych obowiązków zgodnie z obowiązującymi specyfikacjami.

Zgodnie z prognozą ścieżki dla danej instancji SCP-1746 odpowiednia formacja operacyjna rozmieszcza się we właściwym miejscu na ścieżce lotu, inżynierowie i geodeci muszą dokładnie zainstalować i rozmieścić sprzęt, a aktorzy mają przeprowadzić protokół zgodny ze specyfikacjami. Dokument HG-1746-Aleph, wraz z jego eksponatami i harmonogramami, kompleksowo opisuje kroki, które należy podjąć, aby wykonać protokół. Wszystkie działania opisane w tym dokumencie muszą być precyzyjnie określone w czasie, umieszczone i wykonane zgodnie z tolerancjami określonymi w dokumencie. Na szczególną uwagę zasługują następujące problemy z wydajnością protokołu:

 • Należy dołożyć starań, aby odpowiednio zatankować i konserwować urządzenia i pojazdy silnikowe zawarte w wyposażeniu protokołu, ponieważ awarie urządzeń mogą uniemożliwić wykonanie protokołu zgodnie z obowiązującymi specyfikacjami.
 • Paliwo stosowane w Buick Wildcat musi być benzyną ołowiową i musi być wolne od dodatków, z wyjątkiem przypadków określonych w protokole. Samochód ma być pomalowany na czerwono.
 • Należy zastosować redundantne systemy chłodzenia, aby zapobiec upłynnieniu zamrożonego wyrobu mlecznego przed upływem określonego czasu.
 • Położenie i wysokość sygnalizacji świetlnej należy dostosować w zależności od czasu wykonania protokołu w stosunku do księżycowego cyklu pływowego.
 • Aktor M1 ma być przebrany za biskupa episkopalnego (niezależnie od faktycznej przynależności religijnej aktora M1, co nie zostało wykazane jako istotne). Jego papieros musi być mentolowy.
 • Kentucky Bluegrass (Poa pratensis) należy przyciąć do średniej wysokości od 7 do 9 cm. Wierzba (Salix alba) musi być żeńska.
 • Kubek na resztę, trzymany przez Aktora M3 (włóczęga), musi zawierać tylko monety spełniające wymagania metalurgiczne z okresu przed Ustawą o monetach z 1965 r.
 • Pojazd 2 (Dodge Dart; kolor nieistotny) musi być prowadzony ze stałą prędkością 10,72 m/s ± 0,04 m/s zgodnie z określonym wektorem, z piosenką „Till There Was You” (oryginalne nagranie obsady), rozpoczynający się po 36 sekundach jazdy, odtwarzany przez radio jednocześnie z wejściem pojazdu do strefy protokołu.
 • Natychmiast po upuszczeniu mrożonego wyrobu mlecznego, Aktorka K3 musi przyjąć mowę ciała zgodną z niepokojem związanym z utratą deseru.
 • Głową sałaty w torbie spożywczej musi być Lactuca sativa wariant longifolia. Używanie innych odmian sałaty jest zabronione.

Opis: SCP-1746 jest anomalnym i wyjątkowo gwałtownym wzorcem burzy. Instancje SCP-1746 charakteryzują się także „pulsacjami” kilkudziesięciu lub kilkuset jednoczesnych uderzeń pioruna równolegle z epizodami pioruna kulowego, przerywanych zmian siły huraganu i podmuchów wiatru oraz zjawisk elektromagnetycznych, które powodują, że instancje są znacznie silniejsze i bardziej niszczycielskie niż nieanomalne burze podobnej wielkości. Nie-Fundacyjne organizacje klimatologiczne porównały przypadki SCP-1746 z wieloma współbieżnymi burzami klasy F5.

Instancje SCP-1746 są niezwykle regularne i spójne od jednej do drugiej pod względem kształtu, prędkości, wielkości, wzorców prędkości wiatru, podmuchu i ciśnienia barometrycznego, struktury chmur oraz czasu i częstotliwości uderzeń pioruna. Jednorodność instancji SCP-1746 umożliwiła sformułowanie protokołu rozpraszającego instancję SCP-1746 oraz uniknięcie katastrofalnych uszkodzeń, które w przeciwnym razie by z niej wynikły. Chociaż podstawa skuteczności Protokołu 1746-Aleph jest niedokładnie zrozumiana, przypuszcza się, że Protokół 1746-Aleph, precyzyjnie zsynchronizowany i wykonany, stwarza warunki mikroklimatyczne i elektromagnetyczne, które powodują powstanie dodatniej pętli sprzężenia zwrotnego, która rozprasza burzę.

Rozwój Protokołu 1746-Aleph rozpoczął się po wystąpieniu instancji SPC-1746 w Teksasie ██ maja 1966, która nagle się rozproszyła. Klimatolodzy Fundacji, którzy wcześniej studiowali SCP-1746, wysunęli hipotezę, że możliwe jest zakłócenie instancji SCP-1746 przez wygenerowanie odpowiedniego bodźca atmosferycznego i elektromagnetycznego. Rozproszenie instancji zdawało się potwierdzać hipotezę i stawiać pytanie, w jaki sposób bodźce zostały w tej sytuacji przypadkowo wytworzone. Na szczęście filmująca ekipa telewizyjna w mieście ████ (w ramach przewidywanej ścieżki instancji SCP-1746), zarejestrowała sekwencję wydarzeń, którą klimatolodzy, statystycy i matematycy Fundacji byli w stanie sprawdzić, czy wytwarza wymagane bodźce. Następnie Fundacja opracowała protokół 1746-Aleph, badając film i odtwarzając niezbędną serię zdarzeń w celu wygenerowania bodźców. Protokół 1746-Aleph stanowi zatem celowy wysiłek w celu wytworzenia bodźca zakłócającego poprzez sztuczne i dokładne odtworzenie dokładnej sekwencji zdarzeń, które wygenerowały bodziec w 1966 r.1.

Specjalna Notatka dla Personelu: Wszyscy członkowie MFO 1746-Aleph-AC zostali pośmiertnie nagrodzeni Gwiazdą Fundacji po utracie całego zespołu wynikającej z wady protokołu podczas próby zabezpieczenia w sierpniu 2011 r.2. Z uwagi na wiek Aktorki K3 MFO 1746-Aleph-AC w chwili jej utraty (jak dotąd najmłodsza osoba która otrzymała Gwiazdę Fundacji), dr. Garcia zaleciła, aby zespoły MFO 1746-Aleph były odtąd obsadzone odpowiednio dobranymi, ale pełnoletnimi kandydatami. Propozycja ta została przekazana do O5 do rozpatrzenia.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported