SCP-178
ocena: +12+x

Identyfikator podmiotu: SCP-178

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-178 zabezpieczony jest w Pojemniku Na Obiekty Anomalne Klasy 3. Podmiot jest strzeżony przez nie mniej niż dwóch (2) uzbrojonych strażników z upoważnieniem poziomu 3, kiedy nieprzeprowadzane są na nim testy. Obiekt można usunąć z przechowalni jedynie za pisemną zgodą pracownika z upoważnieniem poziomu 4 lub wyższego. Po Incydencie #178-14-Alfa, wszystkie testy należy monitorować zdalnie, a obecność pracowników innych niż testerzy na obszarze testowym w czasie eksperymentów jest wzbroniona.

Opis: SCP-178 to para białych okularów stereoskopowych ("3-D"), z białymi, prostokątnymi oprawkami i plastikowymi soczewkami, o niebieskim i czerwonym kolorze (odpowiednio lewa i prawa soczewka). Obiekt nie wykazuje żadnych nietypowych właściwości fizycznych, poza delikatnym odbarwieniem oprawek, co wynika z wieku artefaktu. Po założeniu nosiciel zacznie postrzegać duże, dwunożne byty w normalnym otoczeniu. Byty te są spokojne, a okazjonalnie również ciekawskie (raporty opisują, że osobniki te czasami patrzą zza ramion osób pracujących, z zainteresowaniem je obserwując), za jednym wyjątkiem. Wszelkie próby, nosiciela okularów lub jakiejkolwiek innej osoby, bezpośredniej interakcji z tymi bytami skutkować będą ciężkimi rozdarciami na ciele tych właśnie osób. Pojawianie się ran dartych jest gwałtowne i ma miejsce aż do nastąpienia zgonu nosiciela okularów. Wzór ran dartych zawsze wskazuje na uderzenia trzema, równolegle ułożonymi, stożkowymi, ostrymi przedmiotami o długości wahającej się pomiędzy 14,2 i 27,4 [cm] i o grubości oscylującej między 2,9 i 8,1 [cm]. Urządzenia nagrywające i miernicze, użyte w czasie testów, nie zdołały wykryć żadnych anomalii, nawet kiedy dochodziło do pojawiania się ran dartych na danej/danych osobie/osobach. Testerzy nie donoszą o słyszeniu żadnych dźwięków, emanujących od bytów. Długoterminowe wystawienie testerów na działanie obiektu najwyraźniej nie skutkuje żadnymi przewlekłymi efektami. Obrazy stereoskopowe, oglądane poprzez obiekt, wydają się trójwymiarowe.

Dodatek #1: Obiekt został pozyskany dnia ██-██-19██ w ███████, w stanie Tennessee, przez Agenta [ZMIENIONO], zakonspirowanego w Służbie Połowu i Dzikiej Przyrody Stanów Zjednoczonych, który przybył do miasta po wpłynięciu raportów o █-letnim dziecku, które zostało znalezione martwe w swojej sypialni na pierwszym piętrze; zgon nastąpił w wyniku nietypowego okaleczenia. Agent [ZMIENIONO] dostrzegł poplamiony krwią, stereoskopowy obraz przedstawiający Diabelski Młyn w miejscu, gdzie znaleziono dziecko. Po niedługich poszukiwaniach agent odnalazł przedmiot pod łóżkiem dziecka, gdzie prawdopodobnie został wrzucony w czasie agonii dziecka. Agent [ZMIENIONO] wezwał wtedy zespół pozyskujący. Po przybyciu owego zespołu, Agent [ZMIENIONO] założył obiekt i spojrzał na obraz, nie donosząc o niczym nietypowym, dopóki nie obrócił głowy w lewą stronę, gdzie dostrzegł byt znajdujący się około "cala" (ok. 2,5 [cm]) od jego twarzy, przechylający się nad ramieniem Agenta i wpatrujący się w stereoskopowy obraz. W czasie odprawy Agent [ZMIENIONO] doniósł również o dostrzeżeniu kilku innych bytów w tym pomieszczeniu, które przyglądały się jemu i zespołowi pozyskującemu. Agent [ZMIENIONO] nie zdecydował się wejść w interakcję z bytami, wobec czego pozyskanie artefaktu przebiegło bezproblemowo.

Dodatek #2: Wszystkie eksperymenty należy zapisywać w pliku #178-E.

Dodatek #3: Pracowników z upoważnieniem poziomu 4 uprasza się o zapoznanie z Raportem Z Incydentu #178-14-Alfa. Zapoznanie się z treścią tego raportu jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników z upoważnieniem poziomu 4 i wyższego, którzy nadzorują lub zatwierdzają eksperymenty na obiekcie.
OSTRZEŻENIE: Niedostosowanie się do poleceń z Dodatku #3 stanowi podstawę do nałożenia kary dyscyplinarnej.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported