SCP-1780

ocena: +6+x
4/1780 POZIOM 4/1780
Ściśle tajne
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
Identyfikator: SCP-1780
Bezpieczne

AO-Watch.jpg

Odzyskany przedmiot AO-1780-3

Specjalne Czynności Przechowawcze:

SCP-1780 jest przechowywany w magazynie anomalii o wysokiej wartości nr 0097 w Ośrodku 17. Dostęp do niego jest przyznawany jedynie personelowi z Poziomem Upoważnienia 4 według uznania nadzorcy HMCL (obecnie Dr Iliza Schrader). Eksperymenty z SCP-1780 i wszystkimi podobiektami są zawieszone na czas nieokreślony. Poniższa procedura jest przechowywana wyłącznie dla celów archiwalnych i awaryjnych.

Eksploracja SCP-1780-1 jest ograniczona wyłącznie do personelu klasy D i zrobotyzowanych pojazdów zwiadowczych. Wejście do SCP-1780-1 musi być strzeżone przez co najmniej trzech (3) pracowników ochrony o poziomie upoważnienia 3/1780 przez cały czas trwania aktywacji. Przedmioty anomalne odkryte w SCP-1780-1 mają być zabezpieczone zgodnie ze standardowym protokołem Klasy E, do czasu wdrożenia Specjalnych Czynności Przechowawczych, bądź przekazania do magazynu przedmiotów anomalnych o niskiej wartości, stosownie do sytuacji. Przedmioty nieanomalne odzyskane z SCP-1780-1 mogą być przekazane do magazynu przedmiotów o niskiej wartości lub zniszczone według uznania Nadzorcy HMCL. Jeden członek ochrony poziomu 3 musi ręcznie utrzymywać drzwi do SCP-1780-1 otwarte, przez cały czas obecności wewnątrz personelu Fundacji lub materiałów.

W przypadku pojawienia się jakiejkolwiek liczby lub rodzaju instancji SCP-1780-2, wejście do SCP-1780-1 ma zostać uszczelnione, a SCP-1780 natychmiast dezaktywowany. Dopuszcza się użycie śmiercionośnej bronii w celu powstrzymania SCP-1780-2. Instancje SCP-1780-2 odzyskane podczas poprzednich ekspedycji mogą być zabezpieczone zgodnie ze standardowymi Protokołami Przechowywania Humanoidów (HCP-1).

Jedna kopia SCP-1780-3 ma się znjadować w krypcie dokumentacji anomalnej o wyoskiej wartości nr 0053. SCP-1780-3 musi przez cały czas pozostawać w plastikowym rękawie zasłaniającym jego rewers. Personel, który bez upoważnienia będzie czytał tą część dokumentu, zostanie natychmiast zwolniony. Kolejne odnalezione kompletne kopie SCP-1780-3 mają zostać spalone.


Opis:

SCP-1780 to plastikowa biurowa tabliczka znamionowa w stylu używanym przez Fundację w latach 1990-2003. Przedmiot nie wykazuje szczególnej odporności na uszkodzenia lub zużycie związane z wiekiem, a jego stan sugeruje, że w momencie odzyskania w 19██ był zakopany przez kilka dekad. Napis na nim brzmi następująco: "████████ █████, Doktor / Kierownik: Departament Anomalii Temporalnych". Pod tym napisem znajduje się emblemat Fundacji. Żadna osoba o tym nazwisku nie figuruje w bazie danych pracowników Fundacji, jak też nie ma żadnych informacji o istnieniu Departamentu Anomalii Temporalnych.

SCP-1780 pozostaje bierny, do czasu umieszczenia w odpowiednio dużym mocowaniu na taką tabliczkę. Po aktywacji, SCP-1780 uzewnętrznia stojącą anomalię czasoprzestrzenną za najbliższymi drzwiami w promieniu 3 m, oznaczoną jako SCP-1780-1. Szybko wykonane fotografie manifestacji SCP-1780-1 przez okienne lub szklane drzwi ujawniły, że efekt jest tak bliski natychmiastowemu, jak tylko można to zmierzyć. W związku z tym mechanizm tej transformacji jest nieznany. Przestrzeń, która pierwotnie znajdowała się za tymi drzwiami pozostaje dostępna, gdy podejdzie się do niej innymi wejściami lub poprzez zniszczenie ścian wokół niej; jednakże drzwi pod wpływem SCP-1780 pozostają niezniszczalne i nie mogą być otwarte od wewnątrz w żaden sposób, dopóki SCP-1780 pozostaje aktywny.

SCP-1780-1 to biuro CB-████, znajdujące się na █████ piętrze skrzydła eksperymentalnego obiektów Euclid w Ośrodku 17.1. Podczas kolejnych obserwacji, SCP-1780-1 wydawał się być w różnym stanie zaniedbania i nieużywania, ale zawsze zawierał następujące przedmioty:

 • Meble biurowe Fundacji spójne z wyposażeniem zakupionym podczas remontu Ośrodka 17 w 1995 r.
 • Kilka białych tablic zawierających różnej objętości tekst i równania matematyczne (Patrz [USUNIĘTO ZAGROŻENIE POZNAWCZE])
 • Strzelba Remington model 870 12 gauge, załadowana.
 • Egzemplarz "Oxford's Unabridged English Dictionary". Informacja od wydawcy sugeruje datę druku na 2███.
 • Trzy (3) egzemplarze książki "Time Life Great Ages of Man: A History of the World's Cultures", z których tylko jeden jest zgodny ze znaną historią.
 • Co najmniej jedna (1) instancja SCP-1780 i jedno (1) aluminiowe mocowanie na nią.

Testy z dodatkowymi instancjami SCP-17802 ujawniły, że wiele instancji SCP-1780-1 może przejawiać się jednocześnie. Jaki wpływ lub jeśli w ogóle taki istnieje, mają na siebie te kilka manifestacje, nie został jeszcze ustalony. Śledzenie GPS i [USUNIĘTO] wskazują, że choć wszystkie przypadki zajmują tę samą fizyczną lokalizację, dzieli je nieznany odstęp czasu. Eksperymenty z wykorzystaniem ukrytych czasomierzy, monitoringu wideo lub audio oraz dronów, mające na celu określenie natury tego czasowego przemieszczenia, nie przyniosły rozstrzygających rezultaów. Pomyślnie odzyskane fragmenty czasu wydają się, we wszystkich przypadkach, pozostawać w SCP-1780-1 przez ponad miliard (1 x 109) lat i sugerują aktywną udaremnianie wysiłków eksperymentalnych. Inne przedmioty lub personel pozostawiony w SCP-1780-1 po zamknięciu wejścia nie jest już obecny, gdy SCP-1780-1 zostanie ponownie otwarty. Należy go w takim wypadku uznać za niemożliwy do odzyskania. SCP-1780-1 będzie jednak utrzymywać normalny związek czasowy z naszą linią czasową tak długo, jak drzwi do pomieszczenia pozostaną otwarte. Patrz Dodatek 1780-1, aby zapoznać się z listą godnych uwagi odkrytych przedmiotów i dokumentów.

Mniej więcej jedna na dziesięć (~10%) manifestacji SCP-1780-1 zawierała pewną liczbę humanoidalnych istot, oznaczonych jako SCP-1780-2. Istoty te różnią się wyglądem i zachowaniem, ale zawsze twierdzą, że są pracownikami Fundacji. Wszystkie dotychczasowe przypadki SCP-1780-2 podawały się za jedną z poniższych osób:

 • Członków ochrony Ośrodka 17 przydzielonych do SCP-1780. Odnotowano przypadki współpracy z dotychczasowym personelem Ośrodka 17.
 • Agentów terenowych lub doktorów badawczych przydzielonych do nieznanego specjalnego projektu Fundacji o nazwie "RCT-Δt" zajmującego się anomaliami temporalnymi. Osobniki te są nieprzewidywalne i mogą być wrogo nastawione do personelu Ośrodka 17. Członkowie tego "zespołu przechowawczego" są znani z samoterminacji wykonanej po zabezpeczeniu.
 • Dr ████████ █████. Istota ta (SCP-1780-2a) kategorycznie odmówiła ujawnienia informacji na temat swojego pochodzenia, celów lub natury i z powodzeniem uniknęła wszystkich dotychczasowych prób schwytania. Zachowanie tej istoty wydaje się wskazywać na znajomość taktyki zabezpieczania wrogich humanoidów.

Spośród ██ zaobserwowanych jednostek SCP-1780-2, ██ zostało skutecznie zlikwidowanych, zabezpieczonych lub w inny sposób ujętych. Patrz Dodatek 1780-2, aby dowiedzieć się o godnych uwagi zdarzeniach związanych z manifestacjami SCP-1780-2. Nigdy nie zaobserwowano żadnych objawień SCP-1780-2a poza eksperymentami z SCP-1780, a dalsze próby zabezpieczenia zostały uznane za niepotrzebne ryzyko.

SCP-1780-3 jest dokumentem, który co jakiś czas jest znajdowany w SCP-1780-1. Jest on wydrukowany na papierze firmowym Fundacji z około 1998 roku i został rzekomo stworzony przez SCP-1780-2a. Przypadkowa wystawienie na działanie podmiotu agenta B████i późniejsze testy z personelem Klasy D ujawniły, że anomalne właściwości są odizolowane do odwróconej strony dokumentu i wymagają przeczytania i zrozumienia w całości, żeby anomalne właściwości mogły się ujawnić. Zasadnicza zawartość SCP-1780-3 składa się z "listu powitalnego" i wskazówek dla nieznanego zespołu pracującego nad specjalnym projektem Fundacji, "RCT-Δt".

Czytana od początku, tylna część SCP-1780-3 podobno szczegółowo opisuje naturę "strumienia tachionowego" [ZAGROŻENIE POZNAWCZE W DOKUMENTACJI USUNIĘTE] bozonu "T", który kontroluje tempo i kierunek upływu czasu.

Osoby, którym podano fragmenty dokumentu niezawierające akapitu "primer", uznają że pozostałe części składają się z niezrozumiałych wyrażeń matematycznych i żargonu technicznego. Osoby te nie są objęte działaniem tego przedmiotu.3 Do tej pory wszyscy pracownicy, którzy przeczytali całość SCP-1780-3 natychmiast zniknęli, łącznie z tymi, którzy byli pod stałą obserwacją. Metoda, za pomocą której zostało to osiągnięte jest obecnie nieznana. (Patrz Dodatek 1780-3, aby uzyskać więcej informacji)

Personel poziomu 4/1780 może uzyskać dostęp do Dokumentu 1780-WL w celu uzyskania transkrypcji nieanomalnej części SCP-1780-3.


Dodatek 1780-1: Odzyskane Przedmioty

Przedmioty te zostały odkryte w SCP-1780-1 podczas jego aktywacji i zostały uznane za wystarczająco ważne, aby uzasadnić ich odzyskanie i zbadanie.

 • Jeden (1) niezidentyfikowany półautomatyczny pistolet z komorą 9 mm Luger4.
 • Trzy (3) ręczne zegarki z automatycznym naciągiem, opatrzone emblematem Fundacji, które zawsze pokazują prawidłowy czas.
 • Szczątki dwóch (2) ludzi, najwyraźniej zmarłych z powodu głodu. Szczątki były ubrane w niezidentyfikowany pancerz noszący oznaczenia podobne do tych, jakie noszą pracownicy ochrony Fundacji5.
 • Kilka fragmentów ceramiki i ostrza ceremonialne oznaczone nieznanym językiem runicznym. Ostrza okazały się niemożliwe do stępienia lub wyszczerbienia.
 • Rozmaite periodyki datowane od 1900 do ████, z których żadna nie opisuje wydarzeń całkowicie zgodnych ze współczesną historią.
 • ██████ (█) Obiektów SCP, w tym [USUNIĘTO]

Dodatek 1780-2: Podsumowania Ważniejszych Incydentów

Incydent 1780-01: 08.01.1990 r.
Sierżant Michael Hadley badał sprawę nieznanej broni palnej znalezionej w SCP-1780-1, gdy wejście niespodziewanie się zamknęło. Po otwarciu SCP-1780-1 okazało się, że anomalia jest w innym stanie i zawiera jedynie pojedynczą instancję SCP-1780-2. Ta instancja natychmiast się poddała, po czym zidentyfikowała się jako kapral Gregory Thompson i na prośbę podała nieważne, ale spójne systemowo dane uwierzytelniające. Podmiot przekazano do aresztu w celu przeprowadzenia dochodzenia. Zmieniono procedury przechowawcze, aby wymagały środków zapobiegających nieplanowanemu odizolowaniu SCP-1780-1.

Incydent 1780-02: 24.05.1990 r.
Pierwsze zarejestrowane pojawienie się SCP-1780-2a. Istota zażądała natychmiastowego opuszczenia SCP-1780-1 i zaczęła strzelać z bronii do personelu, co spowodowało przedwczesnym zamknięciem SCP-1780-1. Po zakończeniu tego incydentu w komorze eksperymentalnej nie znaleziono żadnych pocisków. Przypuszcza się, że SCP-1780-2a strzelał do badaczy, używając ślepaków. Do procedur przechowawczych dodano wymóg przebywania przez cały czas pracownika ochrony w komorze eksperymentalnej.

Incydent 1780-07: 04.04.1997 r.
Sześć identycznych instancji SCP-1780-2 pasujących do opisu SCP-1780-2a zostało znalezione w SCP-1780-1. Istoty wyraziły dezorientację, odmówiły podporządkowania się rozkazom pracownika ochrony i otworzyły ogień z bronii, raniąc trzech (3) badaczy. SCP-1780-1 został skutecznie uszczelniony. Procedury przechowawcze zostały zmienione tak, aby wymagały obecności co najmniej 3 uzbrojonych pracowników ochrony.

Incydent 1780-09: 06.12.2003 r.
Pięć instancji SCP-1780-2 obecnych w momencie manifestacji natychmiast rozpoczęło szukanie schronienia. Niektóre z nich rozpoczęło dialog z ochroną. Instancje identyfikują się jako członkowie RCT-Δt i żądają dostępu do Ośrodka 17, powołując się na nieuchronne przełamanie zabezpieczeń przez SCP-███. Wszystkie instancje SCP-1780-2 są w stanie dostarczyć ważne dane uwierzytelniające. Jedne z nich pasuje do Sierżanta ███████ ██████, obecnego w ochronie. Instancje SCP-1780-2 opuszczają broń i zostają zatrzymane przez ochronę. Wszystkie instancje ulegają w nieznany sposób samoterminacji w zamknięciu. Sierżant ██████ został poddany procedurze [USUNIĘTO], po czym podano mu środki amnezyjne Klasy C. Następnie powrócił do czynnej służby. SCP-███ nie przełamał zabezpieczeń i nie odnotowano żadnej próby nieautoryzowanego dostępu.

Incydent 1780-12: 13.06.2006 r.
Kapral Gregory Thompson złamał protokół podczas próby odzyskania unieruchomionego robotycznego drona. Drewniany klin użyty do utrzymania wejścia do SCP-1780-1 został usunięty, umożliwiając zamknięcie drzwi. Po otwarciu SCP-1780-1 okazało się, że pomieszczenie jest w innym stanie i zawiera jedną instancję SCP-1780-2. Ta instancja poddała się natychmiast, po czym zidentyfikowała się jako Sierżant Michael Hadley (uważany za zaginionego w akcji od 08.01.1990 r.). Na prośbę zaoferowała ważne dane uwierzytelniające. Przegląd administracyjny poprzednich spotkań z SCP-1780-2 wykazał, że Kapral Thompson był zamknięty w Ośrodku 17. Obaj pracownicy ochrony pozostają w nieokreślonym czasowo zabezpieczeniu z powodu wystawienia na działanie SCP-1780, aby zapobiec krzyżowemu skażeniu obiektów SCP.


Dodatek 1780-3: Wywiad z Agentem B████

Wstęp: Agent B████ został przypadkowo wystawiony na działanie SCP-1780-3 w dniu 22.04.1992 r. i został uznany za zmarłego po swoim zniknięciu. W dniu 14.08.2006 r. instancja SCP-1780-2 uzewnętrzniła się w SCP-1780-1 i zidentyfikowała się jako Agent B████, a na żądanie zaoferowała ważne dane uwierzytelniające. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wygląd Agenta B████ nie zmienił się, jak można by się spodziewać po czternastu (14) latach nieobecności. Wywiad przeprowadziła Dr Iliza Schrader, obserwował Starszy Sierżant Donald Cohen.

Dr Schrader: Witaj z powrotem, agencie ████. Przykro mi, że nie mogliśmy się spotkać w bardziej sprzyjających okolicznościach. Mówi tu pan…

Agent B████: Możemy się w to nie bawić, proszę?

Dr Schrader: …No dobrze, w takim razie. Z twojej perspektywy, jak długo cię nie było?

Agent B████: Trzy lata, dwadzieścia jeden dni, osiem godzin, czterdzieści pięć minut… mniej więcej.

Dr Schrader: To strasznie szczegółowe. Jest pan pewien?

Agent B████: Tak. Jestem pewien.

Dr Schrader: Obliczyłeś to jakoś, czy…?

Agent B████: Nie. [Podmiot zaczyna rytmicznie stukać w stół. Stuknięcia są oddalone od siebie o dokładnie jedną sekundę. Warto zaznaczyć, że w pomieszczeniu nie ma żadnych czasomierzy]. Policzyłem.

Dr Schrader: Wybacz mi, ale trudno w to uwierzyć. Nigdy nie straciłeś rachuby? Ani razu?

Agent B████: [Podmiot przestaje stukać] Powiedziałem "dawaj lub bierz", prawda? W mojej pracy… Słuchaj, to jest dokładnie powód, dla którego wróciłem, ok?

Dr Schrader: Wątpliwe twierdzenia o własnej zdolności do odmierzania czasu nie wydają się zbyt…

Agent B████: Przestań. Po prostu przestań. Wiem, że jesteś dumna ze swojego wykształcenia i prawdopodobnie jesteś bardzo inteligentną kobietą. Ale posłuchaj mnie: przeszkadzasz sobie w realizacji waszego własnego planu.

Dr Schrader: W jaki sposób to robię?

Agent B████: Załóżmy, że hipotetycznie, Fundacja wiedziała o pozaziemskim wydarzeniu, które wydarzy się dokładnie za miesiąc i pochłonie… nie wiem, powiedzmy milion istnień ludzkich. Czy Twoim zdaniem, naszym zadaniem byłoby dowiedzieć się, jak to powstrzymać i uratować tych ludzi?

Dr Schrader: Oczywiście, że tak. Kto by tak nie zrobił?

Agent B████: Racja, zgadzam się z tym. Nie mogę jednak zrozumieć, dlaczego ta odpowiedź jest tak kontrowersyjna, skoro wydarzenie, o którym mowa, miało miejsce miesiąc temu.

Dr Schrader: Ale jeśli to już się stało, to nie możemy nic z tym zrobić. Nie moglibyśmy się o tym dowiedzieć, gdybyśmy nie przeżywali już konsekwencji. Każdy inny sposób dowiedzenia się o tym byłby anomalny, a to jest sprzeczne z ogólnym protokołem i charterem Fundacji. Poza tym nie ma sposobu, by upewnić się, że nasze wysiłki, by to powstrzymać, nie spowodowały tego w pierwszej kolejności, albo że nie dowiedzieliśmy się o tym od—

Agent B████: Dobra! Dobra… Więc pozwól, że ujmę to w ten sposób: Powiedzmy, hipotetycznie, że wiem, że będzie miało miejsce zdarzenie pozaziemskie dokładnie za trzydzieści jeden dni kalendarzowych od [podmiot milczy przez około 4 sekundy] …właśnie teraz. Wiem, że pochłonie ono około miliona ludzkich istnień. Wiem to, ponieważ przybyłem tu z przyszłości, gdzie to już się wydarzy. I że wiem, iż Fundacja może zatrzymać to wydarzenie, jeśli zechce. Pozwólcie więc, że zapytam tak czysto hipotetycznie. Co zamierzacie z tym zrobić?

Dr Schrader: Nie uwierzyłbym ci: jesteś anomalny. Nie ma powodu, bym uważał, że mówisz prawdę, a wszystko wskazuje na to, że kłamiesz w celu zmanipulowania Fundacji.

Agent B████: Oczywiście… I dobrze.

Dr Schrader: Przepraszam?

Agent B████: Że mówimy hipotetycznie, bo nadal nie widzisz, jak sama sobie wchodzisz w drogę. Ja bym się jednak tym nie przejmował. Na szczęście to nie zależy od Ciebie.

KONIEC LOGU

Po tym wywiadzie Agent B████ został przeniesiony do stałego przechowawczego, aby zapobiec ewentualnemu skażeniu innych obiektów SCP. W ciągu 90 dni po tym wywiadzie nie odnotowano żadnych zdarzeń pozaziemskich o opisanej skali.


Dodatek 1780-4: Odzyskane Notatki

W SCP-1780-1 znaleziono następujące odręcznie napisane notatki, których autorem jest prawdopodobnie SCP-1780-2a. Próby wykorzystania podobnych notatek do komunikacji z SCP-1780-2a nie przyniosły żadnych wyników. Przedmioty wymienione w kolejności ich odnalezienia.

140 @ 1300 na 20██.██.██ w Ciągu 036. Zastąp 001 przez 198!
ZAPĘTL TĘ NOTATKĘ.

Nie ma za co, ale to nasze ostatnie ostrzeżenie.

Fałszywa Flaga! Zignoruj następną notatkę!

Fałszywy Alarm. Proszę zignorować poprzednią notatkę.

Nieznany ciąg wysyłający wrogów; co najmniej 2 z nich @1953.
Bądź gotowy. Zapętl wiadomość

Równoległe Fundacje:
Proszę, przestańcie zabierać moje listy powitalne.
Coraz trudniej jest zatwierdzić je do druku.
Mam co najmniej 20 osób, do których musze je jeszcze dostarczyć.

Przepraszam… Zrobilibyście to samo.

Kpt. █████ i sierż. █████████ @2301, Odprawa.
Kto nadal używa pączka?!

Równoległe Fundacje:
Załatwianie formalności związanych ze sprzętem fotograficznym to strata mojego czasu i Twoich zasobów.
Nie odzyskacie ich, proszę przestańcie próbować.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported