SCP-179
ocena: +6+x

Identyfikator podmiotu: SCP-179

Klasa podmiotu: Bezpieczne Thaumiel

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-179 pozostaje poza zasięgiem obecnie znanych Organizacji, w tym Fundacji. Wszystkie wysiłki przechowawcze powinny być skupione na przykrywce Stopnia 3 Pominięcia, w połączeniu ze zniechęceniem lub sabotażem misji poszukiwawczych i badawczych, które próbują zbadać przestrzeń i orbitę cis-merkuriańską, które przechodzą przez nią.

Opis: SCP-179 jest obiektem humanoidalnym, zlokalizowanym w stałej odległości około 40 000 km od południowego obszaru polarnego fotosfery słonecznej, zablokowanej do osi obrotu Słońca. Jednakże, nie orbituje go; ostatnie nagrania SCP-179 wskazują, że wydaje się utrzymywać stałą orbitę wokół centrum galaktyki.

Poprzez połączony wysiłek trwających 43 lata ciągłych badań wygląd zewnętrzny SCP-179 został zdefiniowany jako kobieta ludzka o nieokreślonej grupie etnicznej w wieku od dwudziestu do czterdziestu lat. Całe jej ciało pokryte jest lub składa się z matowego czarnego materiału. Jej włosy składają się z tego materiału, mierzą ponad 34 km długości i są stale popychane przez wiatr słoneczny. Ta część SCP-179 wydaje się odbijać zmienne ilości światła słonecznego - ta refleksja jest zjawiskiem, które wskazywało na istnienie obiektu astrofizykom Fundacji w roku 1940. Kilka oznaczeń lub tatuaży umieszczonych jest w linii środkowej ciała. Bazując na ich jasności, te oznaczenia mogą być złożone z metali i posiadać złoty odcień.

Te tatuaże to kilka symboli, które zostały zidentyfikowane jako te, które zazwyczaj reprezentują Słońce i sześć najbardziej wewnętrznych planet Układu Słonecznego według średniowiecznej alchemii, w tej kolejności:

  • Symbol złota na czole podmiotu, tuż pod linią włosów.
  • Symbol rtęci pod nosem, okrążający usta.
  • Symbol miedzi między przyśrodkowymi końcami kości łopatkowych.
  • [USUNIĘTO - AUTO OGRANICZENIE DO POZIOMU DOSTĘPU 4 – WYKRYTO ZAGROŻENIE POZNAWCZE] z anatomicznie poprawnym kształtem ludzkiego serca umieszczonego w miejscu, w którym serce znajdowałoby się w kobiecie o tym samym wieku i proporcjach ciała.
  • Symbol żelaza w górnym obszarze brzucha.
  • Symbol cyny w dolnym obszarze brzucha.
  • Część końcowego symbolu w miednicy. Chociaż anatomia tego regionu wyraźnie utrudnia obserwację, to postawiono hipotezę, że w okolicy krocza występuje również symbol ołowiu.

SCP-179 przez większość czasu zachowuje swoją centralną stronę w kierunku Ziemi, ale zaobserwowano, że spogląda ona sporadycznie w inne obszary. [ZMIENIONO]

[WSZYSTKIE DALSZE DANE ZREDAGOWANE W ZWIĄZKU Z OSTRZEŻENIEM ADMINISTRACYJNYM ES-026]

OSTRZEŻENIE ADMINISTRACYJNE ES-026

UWAGA ARCHIWALNA
SCPArchiveLogo.png
OGRANICZONY 5/179

Z dniem ██.██.████, SCP-179 został przeklasyfikowany na Thaumiel. Wszyscy zaangażowani pracownicy o poziomie tajności poniżej 4/179 zostaną albo promowani lub ponownie przypisani, aby dopasować się do tej nowej klasyfikacji, w zależności od ich znaczenia dla ciągłego nadzoru i działań ukrywających, pod nadzorem obecnego Głównego Naukowca dla SCP-179. Wszyscy ponownie przydzieleni pracownicy będą poddawani terapii POLYMATH-08 Redakcji Pamięci lub środkom amnezyjnym klasy D (w wysokim stopniu dawkowania, z maksymalnym wstecznym efektem dziesięciu lat doświadczenia), w zależności od czasu spędzonego w pracy z SCP-179 przed jego ponowną klasyfikacją.

Istnienie SCP-179 będzie podlegać pod kampanię Orbitalna Ujednolicona Dezinformacja Standardowe Ukrycie i Neutralizacja. Zgodnie z Pominięte Protokół 4 (pozycja 4.5, 4.6 i 4.7) większość dokumentów związanych z SCP-179 została zaklasyfikowana jako Poziom 4 (Ściśle tajne). Wszelkie dalsze dane dotyczące SCP-179 zostały zaklasyfikowane jako Poziom 5 (Thaumiel) i będą dostępne tylko dla autoryzowanego personelu 5/179.

WZIĄĆ POD UWAGĘ: Nieautoryzowany dostęp do materiałów badawczych SCP-179 będzie uznawany za przestępstwo typu 3-B (Nieupoważnione zarządzanie danymi wraz z brakiem odpowiedniego poziomu dostępu), zagrożone karą wymuszonej terapii cenzury wspomnień z natychmiastowym przeniesieniem i/lub degradacją.


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported