SCP-1861
ocena: +7+x
Wintershimer2018.jpg

Wczesna fotografia SCP-1861-A na powierzchni małego sztucznego zbiornika.

Identyfikator podmiotu: SCP-1861

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: W przypadku zarejestrowania manifestacji SCP-1861, członkowie Formacji Operacyjnych z najbliższych baz Fundacji muszą przekierować ruch z dala od zagrożonego terenu i ograniczyć interakcje cywili z SCP-1861-B. Oddzielna drużyna musi zostać wyznaczona w celu zlokalizowania i uniemożliwienia dostępu do SCP-1861-A. Jako iż instancje SCP-1861-B nie mogą zostać zniszczone za pomocą siły, dyplomatyczne sposoby przeciwdziałania porywaniu cywili powinny zostać przedsięwzięte kiedy tylko możliwe. Fundacyjne środki dezinformacyjne przekazują lokalnym mediom informacyjnym i stacjom kontroli pogodowej, że SCP-1861 jest spowodowane nieregularnym ciśnieniem powietrza i dużą ilością zanieczyszczeń w wodzie deszczowej. Cywile, którzy weszli na pokład SCP-1861-A, mają zostać oficjalnie uznani za zmarłych w okolicznościach powszechnych wypadków pogodowych.

Opis: SCP-1861 jest anomalnym zjawiskiem meteorologicznym cechującym się ciężkimi opadami i mgłą z wody morskiej, ludzkiej krwi i ludzkiego płynu mózgowo-rdzeniowego. Manifestacje SCP-1861 są nieprzewidywalne i pojawiają się spontanicznie, bez uwzględnienia warunków klimatycznych i pogodowych miejsca manifestacji. Kolejne manifestacje następują zazwyczaj między trzema a sześcioma miesiącami od ostatniej; zostały zaobserwowane w różnych regionach świata. Zapisy historyczne potwierdziły, że SCP-1861 istniał już na początku 1916 r. Obszar obejmowany przez SCP-1861 różni się od manifestacji, największy obejmował około 5,000 km2. Poza jego manifestacją, składem i widocznym połączeniem z SCP-1861-A, SCP-1861 nie wykazuje żadnych dodatkowych właściwości anomalnych.

SCP-1861-A jest pojedynczą łodzią podwodną wysoce podobną do łodzi klasy B używanych przez Brytyjską Gwardię Narodową w I Wojnie Światowej. Podczas każdej manifestacji SCP-1861, SCP-1861-A będzie usiłował się wynurzyć na powierzchnię z każdego zbiornika wodnego zdolnego do pomieszczenia całej jego masy. Zarówno naturalne i sztuczne zbiorniki są gospodarzami manifestacji SCP-1861. Jeżeli żaden zbiornik wodny nie będzie na tyle duży, aby pomieścić całość SCP-1861-A, pojawi się on na każdym zbiorniku wody wystarczający dużym, aby widoczna była wieża i większość platformy, nawet jeżeli zbiornik będzie miał jedynie kilka cali głębokości.

SCP-1861-B to humanoidalne istoty wyłaniające się z SCP-1861-A podczas fenomenu SCP-1861. SCP-1861-B ubrane są w zakrywający całe ciało kombinezon przypominający sprzęt do nurkowania głębinowego z tą różnicą, że nie posiada zasobów powietrza. Rozmiar uniformu instancji SCP-1861, jak i ich siła i szybkość odpowiadają dorosłemu mężczyźnie. Mimo iż większość instancji jest świadoma i zdolna do mowy to około 9% wykazało ograniczoną inteligencję i świadomość. Instancje niezdolne do porozumiewania się wydawały dźwięki podobne do płaczu domowych kotów, psów i niemowląt. Sprzęt do nurkowania noszony przez instancje SCP-1861-B jest anomalnie wytrzymały i nie może zostać zdjęty przez nikogo, oprócz bytu noszącego. Jeżeli instancja SCP-1861-B napotka człowieka, będzie ona usiłowała zachęcić go do wejścia na pokład SCP-1861-A, twierdząc, że działanie to jest czynione dla dobra osoby. Osoby, które się nie zgodzą, mogą, ale nie muszą zostać zabrane do SCP-1861 siłą, co zależy od temperamentu danej instancji SCP-1861-B.

Ludzkie podmioty zwabione do SCP-1861-A powrócą podczas kolejnej manifestacji SCP-1861 jako instancje SCP-1861-B. Jeżeli instancja SCP-1861-B zostanie zabrana poza obszar manifestacji SCP-1861, zacznie ona odczuwać zmęczenie i utraci przytomność, dopóki nie będzie w stanie się całkowicie poruszać aż do powrotu na teren SCP-1861. Po zakończenie manifestacji SCP-1861 SCP-1861-A zniknie razem ze wszystkimi pozostałymi instancjami SCP-1861-B;1 dodatkowo krew, płyn mózgowo-rdzeniowy i woda morska pozostawiona przez SCP-1861 natychmiastowo zamienią się w standardową deszczówkę.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported