SCP-187
ocena: +2+x

Identyfikator podmiotu: SCP-187

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-187 spędza większość czasu w stanie głębokiego uśpienia, co wymaga nieprzerwanej kontroli pełnego zespołu medycznego. Kobieta musi być zabezpieczona za pomocą pełnego zestawu ograniczników medycznych, co zapobiec ma wywoływaniu przez nią szkód na swojej osobie. Ponadto obiekt nie może wchodzić w interakcje z pracownikami klasy D, których "termin" zbliża się ku końcowi.

Ręce SCP-187 muszą zawsze znajdować się w grubych, wyściełanych rękawicach, uniemożliwiających ściągnięcie ich z rąk; powodem tego jest przeszła próba wydłubania swoich własnych oczu celem oszczędzenia siebie przed przerażającymi wizjami, których kobieta doświadcza. Wzrok obiektu i to, co widzi, posiada zbyt wysoką, potencjalną wartość dla Fundacji, aby można było ryzykować ich utratą. W czasie przeprowadzania jakichkolwiek testów na SCP-187, w razie braku chęci otworzenia przez kobietę oczu, personel badawczy ma prawo do użycia wzierników do siłowego rozwarcia i utrzymania w tym stanie jej powiek aż do zakończenia testów.

Pomimo tych restrykcji, SCP-187 jest uważana za podmiot klasy Bezpieczne i potencjalnie wartościowe źródło informacji. Kobieta może być eskortowana przez placówkę, przy zachowaniu nad nią kontroli. Wszelkie przesłuchania/komentarze obiektu należy zapisać i poddać analizie.

SCP-187 jest karmiona łyżką; do wszystkich jej posiłków dodaje się dawkę silnych środków uspokajających.

Opis: SCP-187 to kobieta o rysach kaukaskich, w wieku ok. 20-25 lat, wysoka na 180 [cm], ważąca 40 [kg] (ok. 88 funtów). Obiekt cierpi z powodu ciężkiego niedożywienia i musi być karmiona dożylnie, jako że odmawia przyjmowania jakichkolwiek posiłków. Kobieta przechodzi regenerację w zw. ze skutkami ciężkiego niedożywienia.

Zdolności SCP-187 są wyjątkowe - stanowią formę jasnowidzenia, z którą jeszcze nie mieliśmy do czynienia. W przeciwieństwie do innych podmiotów mogących również spoglądać w przyszłość, SCP-187 widzi wszystko w dwóch stanach naraz - widzi to, co jest i to, co będzie. Kobieta nie widzi drobnych zmian, jedynie zmiany dotyczące - nazwać by to można - "normy". Przykładowo, w czasie testów, kiedy kobieta ujrzała pięciu pracowników klasy D i zapytana została o to, który z nich zmieni ubranie, nie była w stanie udzielić na to odpowiedzi, gdyż przebranie się nie stanowiło zmiany wystarczająco drastycznej. Jednakże, kiedy w tej samej sytuacji testowej kobieta została zapytana o to, który z pracowników zostanie zastrzelony, za każdym razem była w stanie owo postrzelenie "przewidzieć", gdyż widziała rany wyrządzone danemu pracownikowi, jedynie na niego patrząc.

SCP-187 nie jest w stanie przewidywać zdarzeń ani zmian dotyczących elementów, na które aktualnie nie spogląda; widzi ona przyszłe stany wyłącznie tych rzeczy, na które patrzy. Właściwość ta jednakże prezentuje pewną wyjątkową charakterystykę i zdolności, których nie zaobserwowaliśmy u innych podmiotów. Przykładowo:

Częścią zwyczajnych testów przeprowadzanych na pozyskanych ludzkich/humanoidalnych obiektów SCP jest standardowy test IQ. Po zbadaniu wyników okazało się, że kobieta posiada IQ przekraczające 300 (limit testowy). Przyjąwszy to za fakt, można by uznać, że obiekt jest najinteligentniejszym człowiekiem na świecie; jednakże intelekt kobiety nie wyglądał na tak wysoki, kiedy przeprowadzano wstępne przesłuchania. Test IQ powtórzono czterokrotnie, a obiekt za każdym razem uzyskiwał maksymalny możliwy wynik - kobieta odpowiedziała poprawnie na wszystkie pytania. W czasie przesłuchania w zw. z tymi wynikami, obiekt ujawnił, że tak naprawdę nie znał odpowiedzi na żadne z pytań - zwyczajnie widział testy już wypełnione odpowiedziami. Po otrzymaniu skomputeryzowanego testu IQ, gdzie informacje wprowadzane przez kobietę nie wpływały na przyszły stan miejsca wprowadzania odpowiedzi (klawiatura, a nie kartka i długopis), okazało się, że IQ kobiety wynosi 97, co stanowi wynik nieco poniżej średniej.

Podobna sytuacja ma miejsce z każdym testem pisemnym, jaki zostaje zaprezentowany SCP-187 - kobieta od razu widzi odpowiedzi, nawet jeżeli testy są napisane w obcym języku, którego nie rozumie. Fakt ten prezentuje możliwy paradoks natury ontologicznej: poznanie obecnego stanu informacji z przyszłości. Nieznane i prawdopodobnie niemożliwe do poznania jest źródło poprawnych odpowiedzi.

W każdym razie zdolności SCP-187 posiadają pewną cenę. Doprowadzają kobietę do szaleństwa w związku z tym, co widzi. Najbardziej szkodliwymi, dla psychiki, wizjami są te ukazujące śmierć osób, w których towarzystwie ona przebywa: widzi te osoby zarówno żywe jak i martwe, często przybierające postać rozkładających się ciał - w zależności od tego, kiedy umrą. W związku z tym, kobieta musi znajdować się w stanie głębokiego uśpienia przez większość czasu; a w momentach, kiedy jest przytomna, dyżurująca osoba musi być dla niej dostępna i gotowa do aplikacji leków stabilizujących stan psychiczny, dzięki czemu obiekt będzie mógł odpowiadać na nasze pytania, a nie bez przerwy krzyczeć/dokonywać prób samobójczych.

Ponadto SCP-187 odmawia przyjmowania posiłków, co ponownie ma związek z jej zdolnościami. Po podaniu jej posiłku, obiekt ujrzy go w postaci albo fekaliów, albo niestrawionych resztek pokarmowych. Z kolei szklankę wody zobaczy jako szklankę wypełnioną uryną. To stanowi powód ciężkiego niedokarmienia obiektu, i z racji niego należy dokonywać dożylnego jego karmienia i nawadniania.

W związku z efektem wywieranym na obiekt z powodu długiego niedożywienia i negatywnymi, potencjalnymi skutkami śmierci 187, które odczułaby Fundacja, oczy SCP-187 należy przewiązywać w czasie karmienia. Konsumpcja nie może trwać dłużej niż 15 minut i musi być dokonywana w miejscu, którego istotnych zmian SCP-187 nie przewidziała.


Uwagi i komentarze SCP-187, które okazały się stanowić "przepowiednie":

Rozwód dr ██████:

SCP-187: Twój pierścionek.

Dr ██████: Mój pierścionek?

SCP-187: Tak, twój pierścionek ślubny.

Dr ██████: Co z nim?

SCP-187: Nie nosisz go.

Dr ██████: Noszę. Spójrz tutaj.

SCP-187: Nie będziesz nosiła.

Następnego dnia mąż dr ██████ wypełnił dokumenty rozwodowe. Po przyjściu do pracy, kobieta już nie nosiła swojego pierścionka ślubnego. Pracownica była zamężna od 19 lat - przez ponad połowę jej życia - więc noszenie przez nią pierścionka było uważane za "normalne", z kolei nienoszenie stanowiło anomalię możliwą do zauważenia przez SCP-187.


Zgony następujących pracowników klasy D:

D-16124:

SCP-187: Dlaczego jest taki opuchnięty?

D-16124 został później wystawiony na działanie próżni kosmicznej, po wysłaniu przez SCP-120 w celu "wybrania" kolejnego miejsca docelowego.

D-16198:

SCP-187: Jest przystojny…

Przesłuchujący: Kto? Mężczyzna stojący na zewnątrz tamtej celi?

SCP-187: Tak. Jak ma na imię?

Przesłuchujący: Nie wiem. Ej, ty tam.

D-16198 obrócił się w kierunku SCP-187 i przesłuchującego, po czym SCP-187 sapnęła i zalała się łzami, krzycząc "On umrze!".

Przesłuchujący: Jak to? Skąd wiesz?

SCP-187: Ma dużą dziurę po lewej stronie głowy.

D-16198 został później zlikwidowany z użyciem broni palnej, podczas jego próby ucieczki z placówki. Mógł dokonać owej próby w związku z krzykiem SCP-187, co wskazywałoby na to, iż kobieta może aktywować tzw. samo-spełniające się przepowiednie.

D-16206:

SCP-187: Jego nogi jego nogi jego nogi jego nogi JEGO NOGI JEGO NOGI GDZIE SĄ JEGO PIERDOLONE NOGI!?

D-16206 został zabity, kiedy SCP-███ uciekł ze swojej celi i przegryzł go w połowie, próbując uciec z placówki.


Próba Ucieczki SCP-███:

W czasie bycia eskortowaną przez teren ██, SCP-187 zatrzymał się na zewnątrz celi SCP-███ i świadomie spojrzał na obiekt.
Dr Klein: Na co się patrzysz?

SCP-187: Jak mogło się przebić przez tak ciężkie drzwi?

Dr Klein: Proszę?

SCP-187: Te drzwi są grube na jakąś stopę (ok. 30 cm). Jak zdołało je zniszczyć?

17 godzin później, SCP-███ zdołał w nieznany sposób uwolnić się ze swoich ograniczników i w istocie przebić przez drzwi swojej celi. Jednakże dr Klein poinformował o tym wcześniej ochronę w zw. z oświadczeniem SCP-187, więc zbrojny zespół reagowania był gotowy i zdołał obezwładnić SCP-███ za pomocą broni palnej.

Koszt zapewniania SCP-187 całodobowej opieki medycznej w celu zapewnienia dobrobytu obiektu jest oczywiście wysoki, a nasze wstępne plany obejmowały analizę, testy, a następnie terminację obiektu, kiedy pozyskalibyśmy wszystkie informacje, które byłyby możliwe do pozyskania. Jednakże, fakt, iż jej zdolności umożliwiły nam powstrzymanie ucieczki SCP-███, czyli obiektu klasy Keter, stanowi o użyteczności jej zdolności.

Złożono propozycję zapoznania obiektu z najwyraźniej niezniszczalnymi, innymi obiektami SCP, w nadziei, że ujrzy je jako martwe lub zniszczone, a my będziemy w stanie opisać sposób owej neutralizacji. Propozycja ta oczekuje na zatwierdzenie - potencjalna logistyka czasowa wymaga uważnego rozważenia. Obiekt ujrzałby metody zniszczenia/terminacji, które byłyby możliwe tylko dlatego, że zostały przez obiekt zobaczone. Wywołało to niepokój u kilku starszych stażem pracowników.

Szczegóły dalszych eksperymentów znajdują się w Dziennik Eksperymentów 187-1.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported