SCP-1875
ocena: +17+x

Identyfikator podmiotu: SCP-1875

Klasa podmiotu: Euclid

Kolejne Ćwiczenie November-77 zaplanowano na: W toku Anulowano

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-1875 nie może nigdy znaleźć się w zasięgu jakiegokolwiek rodzaju sieci bezprzewodowej. Maszyna musi być przechowywana w klatce Faraday'a, posiadającej w pełni mechaniczną blokadę.

Nad obiektem cały czas musi czuwać przeszkolony personel, składający się z min. dwóch specjalistów ds. bezpieczeństwa sieci komputerowych, jednego uzbrojonego strażnika i jednego wyspecjalizowanego psychologa dziecięcego. Gdy maszyna jest złożona i aktywna, pozycja dźwigni ustawienia prędkości SCP-1875-3 nigdy nie może znajdować się w ustawieniu "V" (prędkość maksymalna) bez bezpośredniego nadzoru pracownika o uprawnieniach Poziomu 4.

Zabrania się wnoszenia urządzeń elektronicznych z funkcją pamięci masowej do placówki, w której przechowywany jest SCP-1875 poza czasem trwania Ćwiczenia 1875-November-77. Wszyscy pracownicy przed wejściem na teren jednostki przydzielonej przechowywaniu SCP-1875 muszą zostać przeszukani pod kątem posiadania takowych urządzeń.

Na czas trwania Ćwiczenia 1875-November-77, Główna Kwatera Dochodzenia zezwala na użycie jednego, desygnowanego i wyraźnie oznakowanego laptopa w głównej przechowalni SCP-1875. Po zakończeniu ćwiczenia 1875-November-77, jednostka musi się upewnić, że oznakowany laptop został przemielony przez niszczarkę do metalu, zlokalizowaną na terenie jednostki. Dane badawcze mogą opuszczać przechowalnię tylko w postaci papierowych wydruków.

Wszelkie przypadki ekspozycji 1875-IMG-1AB muszą zostać niezwłocznie zgłoszone do Głównej Kwatery Dowodzenia.

Opis: SCP-1875 to automat do gry w szachy1 pochodzący z ery wiktoriańskiej. Składa się z czterech głównych elementów, oznaczonych jako: SCP-1875-1, SCP-1875-2, SCP-1875-3 oraz SCP-1875-4.

SCP-1875-1
To stalowa plansza szachowa o wymiarach 72 x 72 x 64 [cm] ze standardową, czarno-białą siatką; składającą się z 64 pól (po 8 na każdym boku) na powierzchni. Badając tworzywo i pokrywającą je śniedź, pracownicy zidentyfikowali materiał wykonania jako angielską stal tyglową, wytopioną najprawdopodobniej pomiędzy 182█ a 187█.

Dnia ██/██/199█, Mobilna Formacja Operacyjna ██████-█ pozyskała SCP-1875 z opuszczonej jednostki badawczej, odkrytej pod dawną rezydencją prof. ██████ M███████, wykładającego na ███████████ University w ███████████shire w Anglii.

Wał napędowy, który można połączyć z SCP-1875-3; wystaje z jednej, różniącej się od innych strony urządzenia. Stół zawiera wymyślny układ biologiczno-mechaniczny, który odpowiedzialny jest za kontrolę nad matrycą 64 elektromagnesów. Używa do tego aparatu analitycznego, który stanowi tkanka mózgowa dwóch bliźniaczek (oznaczone jako SCP-1875-1/a oraz SCP-1875-1/b), córek rosyjskiego wirtuoza szachów ██████ ███████████. Pod każdym polem na planszy znajduje się pojedynczy elektromagnes, który jest w stanie poruszyć pionkiem na jedno z ośmiu sąsiadujących pól.

Naukowcy opracowali wiele teorii dotyczących sposobu działania mechanizmu, lecz specyfikacja elementów biologicznych i kwestia ich potencjalnej świadomości pozostają niezweryfikowane.

SCP-1875-2
Jest to kompletny zestaw 32 pionów szachowych wyrzeźbionych z ludzkiej kości. Swoją stylistyką nawiązują one do kultury orientu. Do każdego pionka jest przymocowana cienka (0.31 cm) podkładka wykonana z ferromagnetycznej stali. Próbki materiału genetycznego kości zgadzają się z pobranymi z SCP-1875-1/a i SCP-1875-1/b.

Na krótko po pozyskaniu SCP-1875-1 do Fundacji dotarł anonimowy donos od osoby powiązanej z posiadłością prof. M███████. Dotyczył on tychże pionków i doprowadził wkrótce do ich pozyskania od █████ H██████ w Square Park w Waszyngtonie (Nowy Jork).

SCP-1875-3
To stacjonarny silnik parowy, wyprodukowany przez Maudslay, Sons & Field w 1840 roku, również pozyskany w posiadłości prof. M███████. Odkryto, że przeznaczony jest do poruszania wałem napędowym SCP-1875-1.

Silnik został zmodyfikowany tak, aby można było regulować jego prędkość. Można wybrać jedną z pięciu dostępnych prędkości, oznaczonych liczbami zapisanymi w systemie rzymskim.

SCP-1875-4
To zbroja XVIII-wiecznego samuraja w stylu Gusoku. Została dostarczona w pudle wraz z SCP-1875-3, jako część majątku prof. M███████. Dane historyczne sugerują bowiem, że SCP-1875-4 mógł być umieszczony na krześle przy stole z planszą jako rekwizyt. Pracownicy nie odnotowali żadnych nietypowych aktywności, jednakże część badaczy zgłaszała długotrwałe uczucie niepokoju, powstające po nawiązaniu kontaktu wzrokowego z przednią, twarzową częścią hełmu.

Dodatek-01: Rozpoznanie

Dodatek-02: Incydent 1875-55A

Dodatek-03: Incydent 1875-55B

Dodatek-04: Ćwiczenie 1875-November-77

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported