SCP-188
ocena: +1+x
scp188.jpg

Przykład efektu SCP-188.

Identyfikator podmiotu: SCP-188

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Jako iż SCP-188 nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla żadnych zasobów Fundacji, ma on być przechowywany w Jednostce Magazynowej J6-455. Jego obecność ma być potwierdzona w dwutygodniowym Sprawdzeniu Zasobów Ośrodka. W tym czasie wszystkie wywierane przez SCP-188 efekty środowiskowe mają zostać odwrócone.

Opis: SCP-188 jest skupiskiem metalu irydowego wywołującym efekt na ograniczony obszar wokół niego. Z wyjątkiem efektu regionalnego, SCP-188 jest, chemicznie i fizycznie, niewyróżniającą się próbką irydu metalicznego. Masa SCP-188 wynosi 181.43 g i został on odlany jako cylinder o promieniu 1 cm i wysokości 2.56 cm. Obecna cylindryczna forma SCP-188 nie jest oryginalna, lecz jest wygodniejsza do eksperymentalnej manipulacji i przechowywania.

Efekt regionalny SCP-188 wywiera zmiany w środowisku. Zmiany obejmują dyskretne manipulacje takie jak zadrapania na powierzchniach lub zgrupowaniach i tworzenie kształtów z materiałów otoczenia takich jak kurz. Zmiany te pojawiają się w miarę upływu czasu i są szeroko rozpowszechnione w całym regionie efektu. Zmiany wykazują wysoki stopień złożoności i struktury, i jak się wydaje, zmieniają się z czasem. Co więcej, efekt poszerza się na wszelkie skale i zawiera wyjątkowo małe i skomplikowane struktury. Początkowo w przechowaniu przez Fundację SCP-188 konsekwentnie wywoływał efekty fraktalne. Z upływem czasu od zamknięcia, temat coraz bardziej zmienia się na motywy spiralne i przepływowe. Formy biologiczne uznane zostały za rzadki, lecz wspólny temat.

Ponieważ otaczające środowisko jest modyfikowane, regionalny efekt SCP-188 rozszerzy się na zewnątrz. Testy wykazały, że region ten rozszerzy się tylko na zewnątrz, obejmując obszar o powierzchni ~ 4000 m2.

Próby ograniczenia efektu SCP-188 obejmowały umieszczenie go w klatce Faraday'a, zamknięcie go w urządzeniu blokującym radiację, sproszkowanie i przetopienie SCP-188. Żadna z tych prób nie zdołała ograniczyć efektu regionalnego SCP-188 w jakimkolwiek stopniu. Obecnie analizowane są propozycje odparowania SCP-188 i rekondensacji małych porcji oparów.

SCP-188 po raz pierwszy zwrócił na siebie uwagę poprzedników Fundacji w ██.██.192█ we wsi w Indianie we █████ ████████. Po dokładnych poszukiwaniach obiekt został znaleziony jako kolec częściowo wbity w ziemię i zdawał się być w trakcie przekształcania lokalnej uprawy pszenicy poprzez splatanie i spłaszczanie łodyg. W momencie pozyskania nie pojawił się wyraźny wzór, chociaż efekt zaczął się rozciągać na wiele metrów. Chociaż zapisy są niekompletne wiadomo, że wysiłki zmierzające do powstrzymania efektu działania obiektu zawiodły. Zanurzenie obiektu w materiałach sypkich, jak beton lub ołów, nie ograniczało początkowego promienia jego działania. Co więcej, te próby zakończyły się, gdy obiekt wyrył osłonę bezpieczeństwa. Fundacja posiada dowody na to, że złożono więcej ezoterycznych propozycji jak zanurzenie w diamencie. Nie ma dowodów na to, że te zaawansowane technologicznie i wymagające dużych zasobów propozycje były kontynuowane.

Kiedy spółka matka została wcielona do Fundacji, obiekt i wszystkie istniejące o nim dane zostały odziedziczone i przypisane klasyfikacji SCP-188. Kiedy pojawiła się moda na "kręgi w zbożu", podjęto wysiłki w celu ustalenia, czy istnieje związek między twórcami kręgu zbożowego a efektami wywołanymi przez SCP-188. Dochodzenie nie wykazało żadnego związku poza powierzchownością i zdaniem O5 podobieństwo jest zbiegiem okoliczności.

Propozycje dotyczące zbadania lub zilustrowania jakiejkolwiek statystycznej spójności wpływu SCP-188 na środowisko są akceptowane i sprawdzane. Aktualnie, ze względu na brak bezpośredniego zagrożenia stwarzanego przez SCP-188 w jego aktualnym zabezpieczeniu, propozycje wymagające ekstremalnie drogich środków lub innych obiektów SCP są niezalecane.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported