SCP-1899
ocena: +4+x

Identyfikator podmiotu: SCP-1899

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-1899 jest zabezpieczony w Ośrodku Przechowawczym 1899-Alfa, który został wokół niego wybudowany. Na przewidywanej trasie lotu SCP-1899 ma znajdować się bariera w razie gdyby kiedykolwiek przestał być zawieszony. Należy utrzymać precyzyjne dalmierze laserowe, które odmierzają dokładną pozycję SCP-1899. Jakiekolwiek odchylenie w jego pozycji rozpocznie alarm, takie wydarzenie musi być natychmiastowo zgłoszone.

Opis: SCP-1899 to lekko zdeformowany karabinowy nabój przeciwpancerny M2 .30-06 Springfield zawieszony około 167,6 cm nad podłogą szopy magazynowej opuszczonego domostwa w pobliżu [ZMIENIONO] w czymś co wydaje się formą temporalnego zastoju. Podczas odkrycia, SCP-1899 był pokryty w wyschniętej ludzkiej krwi i czymś wydającym się cząstkami ludzkiej tkanki kostnej i mózgowej.

Z analiz otaczającej szopy wynika, że obecna pozycja SCP-1899 powstała w wyniku wystrzelenia z karabinu o dużej mocy na krótkim dystansie i frontalnego przejścia przez głowę podmiotu ludzkiego, po czym obiekt został temporalne zawieszony. Pozostałości kałuży krwi na betonowej podłodze szopy wskazują, że podmiot został zabity natychmiastowo, a ciało zabrane z miejsca zbrodni. Badania fragmentów DNA pozyskanych z krwi zaschniętej na SCP-1899 nie przynoszą jednoznacznych rezultatów, a wszystkie próby poruszenia lub pozyskania próbek z samego SCP-1899 zakończyły się porażką. Nie odnaleziono łuski i uważa się, że sprawca zabrał ją przed opuszczeniem miejsca.

Dodatek 1899-01: Dokument 1899-01

Poniższy dokument został pozyskany od Globalnej Koalicji Okultystycznej przez zakonspirowanych agentów dnia █.██.██.

Raport Terminacji

Data: █.██.██
Podmiot: KTE-3410-Clockwork-Green

3410 poddany terminacji za pomocą strzału z broni ręcznej na krótkim dystansie, ciało usunięte i spalone zgodnie ze standardowymi procedurami. Chuj nie może zatrzymywać pocisków wystarczająco szybko jeśli jesteś tuż przed jego twarzą, ale z pociskiem nie mogę już nic zrobić.

- M.E.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported