SCP-191
ocena: +9+x

Identyfikator podmiotu: SCP-191

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-191 jest obecnie przechowywany w pokoju o wymiarach 6 m x 6 m w Ośrodku 17. Do tej pory SCP-191 nie zgłosił zapotrzebowania na żadne wyposażenie lub formy rozrywki.

Aktualne umeblowanie zawiera:

  • Jeden futon z drewnianą ramą i materacem o grubości 15 cm, oraz zwykłym bawełnianym prześcieradłem i pościelą. Pościel musi być sterylizowana codziennie rano zgodnie ze standardowymi procedurami. Futon ma być wymieniany co sześć miesięcy, poprzedni ma być usunięty poprzez spopielenie.
  • Jedno zwykłe (220 V) gniazdko typu G z awaryjnymi wyłącznikami napięcia (bezpiecznik, wyłącznik automatyczny i ręczne ostrze odcinające kable) umieszczonymi poza celą.
  • Jedno standardowe urządzenie odprowadzające niebezpieczne odpady (zarówno płynne jak i stałe). Wszystkie rury odprowadzające powinny prowadzić do urządzenia spopielającego.

SCP-191 ma być ubrany w luźne ubrania bez rękawów, wykonane ze 100% bawełny. Czyste ubrania są udostępniane raz dziennie, znoszone ubrania mają być oczyszczane według standardowych procedur. Obiekt ma być myty każdego wieczora, w wannie wypełnionej roztworem sody kuchennej. Karmienie (w formie sterylnego roztworu soli fizjologicznej wraz z witaminami, minerałami, antybiotykami i lekkimi lekami znieczulającymi) powinno odbywać się poprzez wstrzyknięcie pożywienia do metalowej tuby zlokalizowanej u podstawy szyi.

SCP-191 jest zdolny do ograniczonego dbania o siebie, poprzez usuwanie zanieczyszczeń i ładowanie wewnętrznych baterii. Należy prowadzić log zużycia energii przez podmiot, a wszelkie odstępstwa od normy muszą być zgłaszane personelowi nadzorującemu.

Po codziennym czyszczeniu wymagana jest inspekcja obiektu pod kątem ewentualnych obrażeń. Jeżeli SCP-191 będzie wymagać opieki medycznej, należy zapoznać się z dokumentami 191-Alfa (Specjalne Wymogi Medyczne) i Dodatek 191-Alfa (Naprawa niebiologicznych implantów) przed zastosowaniem jakiejkolwiek pomocy.

Co najmniej dwóch uzbrojonych strażników musi być obecnych w pomieszczeniu w czasie kontaktu personelu z SCP-191, ale w trosce o prywatność podmiotu można użyć półprzezroczystej płyty. Zwykłe środki atakujące systemy komputerowe są bezużyteczne wobec bytu, ze względu na zaimplementowaną w nim ochronę przeciw EMP (impulsom elektromagnetycznym).

Opis: SCP-191 to ludzkie dziecko płci żeńskiej, w wieku ok █ lat. Najprawdopodobniej było ono obiektem testowym wielu eksperymentalnych zabiegów operacyjnych wykonanych przez byłego doktora █████ █████████ (zobacz niżej).

1. 80% lewej połowy twarzy i czaszki zostało usunięte; oko i ucho zastąpiono skomplikowanym systemem nadawczo–odbiorczym, zdolnym do odbierania i nadawania sygnałów audiowizualnych, jak i fal elektromagnetycznych w zakresie od niskich częstotliwości do wysokoenergetycznego promieniowania gamma. Dolna szczęka, zęby i krtań zostały usunięte i zastąpione [USUNIĘTO]. Przełyk został przekierowany do sztucznego ujścia z tyłu szyi (tuba do karmienia), a tchawica poprowadzona bezpośrednio do urządzenia filtrującego. Z powodu wyżej wymienionych zmian, SCP-191 jest niezdolny do wokalizacji, jednak zanotowano okazjonalne przejawianie zaniepokojenia poprzez przyspieszoną akcję oddechową.

2. W prawym przedramieniu zostało umieszczone urządzenie wejścia-wyjścia, zastąpiono nim kość promieniową i łokciową. Zawiera ono gniazda wielu formatów, takich jak USB, Ethernet, Firewire czy gniazdo DIN-8, jak również siedem innych gniazd nie pasujących do żadnego znanego formatu. Interfejs jest dostępny poprzez podwinięcie skóry na prawej ręce jak rękawa.

3. Do mózgu został wszczepiony 24-rdzeniowy procesor; jest on odpowiedzialny za „tłumaczenie” sygnałów od wszelkich sztucznych wszczepów, co pozwala bytowi na odczyt i tworzenie danych komputerowych bez używania zewnętrznego interfejsu. Komunikacja wewnątrz ciała zachodzi poprzez okablowanie połączone z komórkami glejowymi w całym układzie nerwowym. Implementacja tych systemów doprowadziła do poważnego uszkodzenia pnia mózgu i móżdżka SCP-191, co skutkuje znacznym ograniczeniem możliwości motorycznych obiektu.

4. Prawa dłoń i stopa zostały zastąpione przez sztuczne elementy, składające się głównie ze stali, włókien węglowych i nieznanego polimeru. Odsłonięte tkanki są narażone na obrażenia i różne infekcje; ze względu na uszkodzenie drogi rdzeniowo-wzgórzowej SCP-191 słabiej odczuwa bodźce bólowe i cieplne w kończynach. Operacje rekonstruujące przeprowadzone przez Dr. ███ zapewniły bytowi pewną ulgę, ale nadal wymagane są regularne dawki antybiotyków i środków przeciwbólowych.

5. [USUNIĘTO]

6. Płuca, serce i główne naczynia krwionośne zastąpiono sztucznymi substytutami. Udowodniono, że te zamienniki umożliwiają wznowienie systemów życiowych SCP-191 po śmierci i najprawdopodobniej powodują [USUNIĘTO].

7. Układ trawienny został przerobiony do tego stopnia, że przyjmowanie zwykłego pożywienia jest zarówno niepotrzebne, jak i niebezpieczne. Odpady są usuwane poprzez system odsysający umieszczony w dolnej części pleców. Mają one postać gęstego, ciemnoszarego i lepkiego szlamu zawierającego głównie [USUNIĘTO].

8. Organy rozrodcze (macica, jajniki itd.) zostały usunięte i zastąpione przez [USUNIĘTO]. Odwołując się do notatek doktora █████████, zrobiono to, aby „udostępnić więcej miejsca poprzez usunięcie niepotrzebnych do życia elementów”. Terapia hormonalna została zaproponowana w celu zapobiegania długofalowym efektom braku gruczołów; aktualnie prowadzona jest analiza możliwych komplikacji tego rozwiązania, w związku z [USUNIĘTO].

9. [USUNIĘTO]

10. Co najmniej piętnaście (15) innych zmian o nieznanym przeznaczeniu. Biorąc pod uwagę chaotyczność „użytecznych” komponentów zakłada się, że zostały one zaimplementowane jedynie by sprawdzić ich użyteczność dla innych podmiotów. Możliwość, że doktor █████████ planował [USUNIĘTO] jest aktualnie badana. Aktualnie wszelkie teorie dotyczące celu stojącego za tymi wszczepami są jedynie spekulacjami, jako że doktor █████████ zginął w czasie ataku podczas którego zabezpieczono SCP-191 (zobacz notatki poniżej), a jedyne pozostałości po jego badaniach to pojedynczy, nadpalony notatnik zawierający głównie lakoniczne zapiski o „wyższym celu”.

Pozyskanie: SCP-191 został pozyskany przez agentów Fundacji w czasie krótkiej współpracy z Globalną Koalicją Okultystyczną, podczas której przypuszczono najazd na laboratorium doktora █████████, podejrzanego o bycie członkiem ████████ ████. SCP-191 to jedyny obiekt testowy pozyskany z laboratorium; pozostałe podmioty zostały stracone w czasie najazdu (zneutralizowane przez doktora █████████ lub wyeliminowane jako wrogowie przez formację operacyjną).

Wstępne oględziny wykazały, że przywrócenie bytu do pierwotnej formy było niemożliwe, użyte wszczepy były zbyt zaawansowane technologicznie by ryzykować ich upowszechnienie oraz podmiot może być źródłem interesujących danych dotyczących [USUNIĘTO], jeżeli zostałby pozostawiony przy życiu. Byt zaklasyfikowano jako SCP-191 i przeniesiono do Ośrodka ██ dnia ██.██.████. Zniknięciem tego obiektu oraz pozostałych zneutralizowanych obwiniono później lokalnego seryjnego mordercę, zabitego później w więzieniu podczas oczekiwania na proces.

Dodatek 191-01: Testy możliwości SCP-191 zostały rozpoczęte.


Analiza psychologiczna Dr. Glass

SCP-191 całkiem dobrze zniósł zabezpieczenie. Jest całkowicie posłuszny i potulny, a kiedy nie jest niepokojony spędza większość czasu siedząc bez ruchu lub leżąc w pozycji embrionalnej. To może być oznaka stresu, ale bardziej prawdopodobne jest że są to symptomy komfortu psychicznego, jako że normalne ruchy i pozycje sprawiają bytowi trudność.

Możliwości umysłowe są trudne do oszacowania. Mimo, że byt szybko analizuje dane i sprawnie komunikuje się poprzez fizyczne podłączenie do komputera, wydaje się niezdolny do rozmowy z człowiekiem, jeżeli ten nie mówi powoli i nie używa prostych wyrażeń. Złożone czynności są również nieosiągalne bez ciągłej pomocy z zewnątrz.

Nastrój podmiotu zdaje się być jednostajny, chociaż trudny do opisania. Podmiot wydaje się wiecznie melancholijny, nie utrzymuje kontaktu wzrokowego bez wyraźnej prośby, a wszelkie próby rozweselenia lub rozbawienia go spełzły na niczym. Pomimo to, nie wykazuje on żadnych oznak stresu i utrzymuje (przez interfejs komputera) że czuje się dobrze.

Do tej pory SCP-191 nie poprosił o dostęp do informacji na temat swojego stanu sprzed porwania.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported