SCP-192
ocena: +1+x

Identyfikator podmiotu: SCP-192

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Procedury przechowawcze zostały zaktualizowane ze względu na sukces operacji przeniesienia 192-M-1471607220 z Ośrodka ██-A. Informacje historyczne znajdują się w Dodatku 192-M-D

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-192 jest bezpiecznie przechowywany wewnątrz SCP-192-F. SCP-192-F zlokalizowany jest w Pokoju 9-24, standardowym pomieszczeniu przechowawczym Fundacji klasy R, przeznaczonym do przechowywania radioaktywnych obiektów, w Północnym Skrzydle Ośrodka 125A. Pokój 9-24 musi zawsze posiadać co najmniej cztery działające liczniki Geigera. Inspekcja szczelności radiacyjnej Pokoju 9-24 i liczników Geigera muszą być przeprowadzanie co dwa tygodnie. Habitat SCP-192 pod żadnym pozorem nie może zostać przełamany.

Usunięcie dowolnej sekcji zewnętrznej osłony SCP-192-F może być wykonywane tylko zgodnie z tygodniowych schematem przez personel poziomu 2 pod nadzorem personelu poziomu 3 przydzielonego do tego piętra. Wszelkie wyłomy w osłonie SCP-192-F muszą być zgłaszane zarządowi placówek Ośrodka 125A. Muszą one być traktowane jako przełamanie zabezpieczeń radioaktywnego obiektu, zgodnie z definicją i wskazaniami Fundacji i Ośrodka 125A; całość personelu musi przystąpić do pełnej ewakuacji. Proszę zobaczyć dokument 192-CU dla instrukcji czyszczenia i ponownego zabezpieczenia bazujących na analizach dotyczących obiektu.

Dostęp w celach testowych do pokoju zawierającego SCP-192-F może być udzielony za pisemną prośbą od personelu administracyjnego Ośrodka 125A, lecz wymagać będzie zgody co najmniej jednego pracownika poziomu 3 przydzielonego do piętra 9. Ten członek personelu musi być obecny przy wszystkich testach.

Opis: SCP-192 to lampa rentgenowska, która tworzy główny element maszyny diagnostycznej rentgena stworzonej przez ███████ dnia ██.██.20██, z użyciem diagnostycznym rozpoczętym dnia ██.██.20██. Maszyna ta została oznaczona jak SCP-192-1. Po zrobieniu zdjęcia przez maszynę, w której znajduje się SCP-192, obszar badany na testerze zostanie zmodyfikowany nieznanymi środkami tak, aby dopasować się do zrobionego zdjęcia. Efektem może być dodanie lub usunięcie urazów czy chorób z testera, zgodnie z obrazem.

SCP-192 emituje znaczne ilości promieniowania alfa i beta, przekraczające rekomendowane roczne limity dla personelu Fundacji w ciągu jednej minuty ciągłego wystawienia. Emisje te są obecne nawet wtedy, kiedy SCP-192 nie jest używany i jest odłączony od jakiegokolwiek źródła zasilania. Uważa się, bazując na obecnie działających teoriach, że dzieje się tak ze względu na materiały użyte w konstrukcji katody SCP-192.

SCP-192-1 zdaje się absorbować tę emisję radiacji, jednakże wszystkie testy przeprowadzone do tej pory na SCP-192-1 wykazały, iż jest skonstruowany ze zwykłych materiałów dla tego rodzaju urządzenia.

AKTUALIZACJA KONSERWACYJNA ██.██.2014: Zabezpieczenie SCP-192 przez SCP-192-1 okazało się nie być kompletne. Niedoskonałości procesu tworzenia połączone ze wstępnymi testami przeprowadzonymi w Ośrodku ██-A osłabiły osłonę SCP-192-1. Wniosek o przeniesienie SCP-192 i reewaulację SCP-192 został przedstawiony regionalnemu dowództwu.

AKTUALIZACJA OŚRODKA ██.05.2014: 192-M-1471607220 zostało zakończone sukcesem dnia ██.05.2014. Całość personelu Fundacji w Ośrodku ██-A została przeniesiona do Ośrodka-125A, a sam Ośrodek ██-A został wycofany z eksploatacji. SCP-192-F, Fundacyjna replika SCP-192-1, został skonstruowany dnia [ZMIENIONO] i zainstalowany w Ośrodku-125A w następstwie operacji przeniesienia.

Właściwe dawki promieniowania podczas regularnego użycia SCP-192-1 mieściły się w granicach bezpieczeństwa, co ma również miejsce w SCP-192-F.

Obecność SCP-192 została odkryta przez dr. █████████, tajnego operatora Fundacji śledzącego SCP-███ w [ZMIENIONO]. Dr █████████ został poproszony o obecność w trakcie wstępnych badań przeprowadzanych przy użyciu SCP-192-1 i był pierwszym członkiem personelu szpitala ████████ który był świadkiem jego efektu. Dr █████████ poinformował Fundację; trzem obecnym nie Fundacyjnych pracownikom skutecznie podano środek amnezjogenny. Następnie została wysłana ekipa badawcza i pomieszczenie zawierające SCP-192-1 poddano kwarantannie. Rezultaty dochodzenia ws. pochodzenia SCP-192 można znaleźć w dokumencie 192-I██.

Testy nad SCP-192 wykazały, że następujące rezultaty zachodzą bez zgodnego schematu. Wszelkie zmiany w podmiocie zdają się zachodzić około trzy sekundy po wykonaniu zdjęcia rentgenowskiego.

Powstały obraz Efekt
Zdjęcie bez śladu choroby czy urazu. Tester w pełni wyleczony, bez dalszych problemów czy komplikacji.
Obecność fizycznego urazu złamania ze znacznym przemieszczeniem. Obrazowana kość zostaje złamana wraz z identycznym stopniem przemieszczenia. Urazy te zdają się zawsze występować w ciągu ostatnich 24 godzin przed eksperymentem, nawet wśród testerów odizolowanych przed badaniem. Do tej pory SCP-192 nie zrobił żadnych zdjęć, na których kości perforowały organy wewnętrzne bądź przebiły skórę testera.
Obecność komórek nowotworowych na obrazowanym obszarze. Tester wykazuje rozwój nowotworowy na danym obszarze. Nowotwory te nigdy nie przekraczają T1N0M01, lecz we wszystkich przypadkach są złośliwe. Biopsje na kilku testerach wykazały brak różnic między nowotworem wywołanym przez SCP-192 a tym występującym naturalnie u ludzi. Sukces następującego leczenia był zależny od oryginalnej lokalizacji nowotworu.
Obecność ciała obcego w testerze. Ciało obce zostanie znalezione w testerze w przypadku przeprowadzenia dalszej operacji. Obiekt zdaje się być losowy, ale zwykle jest narzędziem chirurgicznym służącym do przeprowadzania operacji na przebadanym obszarze. Żaden departament w Ośrodku ██-A nie doniósł o dziwnych zniknięciach chirurgicznego czy ogólnie medycznego sprzętu.

Podczas jednego testu mającego wykazać, czy SCP-192 może być użyty w ramach leczenia poprzez powtarzane badania już zbadanego testera SCP-192 zrobił rozmyte zdjęcie, którego efektem było [USUNIĘTO], niemalże natychmiast zabijając testera D-192-03█ (zobacz raport incydentu 192-03█-02). Personel operujący SCP-192 podczas tego testu został odwołany na niezwłoczną ewaluację psychologiczną.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported