SCP-1942
ocena: +5+x

Indentyfikator podmiotu : SCP-1942

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-1942 i SCP-1942-1 mają być przechowywane w swoim naturalnym środowisku do momentu gdy stałe sposoby przechowywania będą wynalezione. Fundacja zarekwirowała wszelkie publiczne i prywatne tereny w promieniu 5km od głównego gniazda SCP-1942 i wyburzyła wszystkie budynki, drogi i inne struktury stworzone przez człowiekia w obrębie tej strefy. 1km terenu wokół głównego gniazda ma być traktowane dużą ilością środków owadobójczych, należy przedłużać efekt jeżeli jest to konieczne. Każde istoty należące do SCP-1942 znalezione poza przeznaczoną strefą mają zostać zniszczone. Członkowie personelu wchodzący do strefy przechowawczej mają na sobie posiadać niezbędny sprzęt przez cały czas i wszystkie osoby albo obiekty istniejące w strefie przechowawczej mają zostać skontrolowane.

Wszelkie urządzenia stworzone przez SCP-1942 poza SCP-1942-1 mają zostać usunięte ze strefy przechowawczej tak szybko jak to jest możliwe w celu przeanalizowania i skatalogowania. Materiały żądane przez SCP-1942 mogą zostać wprowadzone do strefy przechowawczej za decyzją O5.

Opis: SCP-1942 jest to kolonia zachodnich mrówek żniwiarek (Pogonomyrmex occidentalis), które w danym momencie liczą w przybliżeniu 85 000 robotnic i zwiadowców z nieznaną ilością królowych. SCP-1942 zamieszkuje jedno główne gniazdo i 6 pomniejszych gniazd wokół [ZMIENIONO]. Do tej pory żadne inne kolonie mrówek poza regionem [ZMIENIONO] nie przedstawiły właściwości podobnych do SCP-1942. Próby określenia ilości królowych w koloni zawiodły z powodu rozbierania i demontowania wszelkich urządzeń monitorujących i dronów przez SCP-1942. Żywienie oraz zdolności reprodukcyjne SCP-1942 są typowe dla swojego gatunku. Średni wiek każdej robotnicy SCP-1942 jest około 55% dłuższy niż typowej robotnicy P. occidentalis.

Możliwości udźwigu robotnic SCP-1942 są lepsze w stosunku do możliwości P. occidentalis. Zaobserwowano pojendyńczą robotnicę podczas noszenia obiektu o wadze 0.4 kg bez jakichkolwiek obrażeń. Większe grupy SCP-1942 zademonstrowały możliwość podnoszenia obiektów ważących kilkaset kilogramów. Żuchwy robotnic SCP-1942 są zdecydowanie silniejsze niż typowe żuchwy dla innych przedstawicieli ich gatunku, roje SCP-1942 pokazały możliwość przecięcia stali nierdzewnej z precyzją niemożliwą dla człowieka bez narzędzi operowanych przez komputer. Duże roje SCP-1942 ukazały możliwości aby manipulować i używać narzędzi wprowadzonych do swojego środowiska. SCP-1942 dysponuje możliwością komunikowania się przez feromony które są zdecydowanie bardziej zaawansowane niż typowe feromony dla przedstawicieli tego gatunku. Analiza feromonów SCP-1942 ukazała obecność ███████ związków chemicznych.

Za każdym razem od kiedy zaczyna się obserwacja SCP-1942, duże grupy robotnic nie zaangażowanych w kopanie, poszukiwanie pożywienia albo opiekowanie się królową, i/albo larwy mrówek podejmują się zbierania stworzonych przez człowieka urządzeń i surowych materiałów z ich środowiska które są używane aby wyprodukować liczbę skomplikowanych maszyn. Urządzenia skonstruowane przez SCP-1942 zawierały: elektryczne silniki i generatory, chemiczne baterie, kuźnie do wytapiania i rafinacji metalu (włączając w to kilka egzotycznych stopów i rudy zazwyczaj używanych w [ZMIENIONO], wirówki, narzędzia do wydobycia i rafinowania materii roślinnej na olej, części zamienne do SCP-1942-1, i urządzenia do produkcji tlenu. Minimalne wibracje sejsmiczne w obrębie strefy przechowawczej prowadzą do spekulacji, że dodatkowe urządzenia nieznane Fundacji zostały zbudowane i są używane w obrębie głównego gniazda.

Największe urządzenie skonstruowane przez SCP-1942 do tej pory, oznaczone jako SCP-1942-1 jest elektromechanicznym komputerem ważącym około 9000kg o wymiarach 2.9m X 0.9m X 10M. SCP-1942-1 jest operowany i częściowo uzależniony od obliczeń dużej ilości robotnic które są w ciągłym ruchu przez kilka tub zbudowanych w urządzeniu. Mrówki zaangażowane w operacje SCP-1942-1 zostały zaobserwowane w pracy na "zmiany", wchodzą i wychodzą co 6-9 godzin. SCP-1942-1 produkuje dane w formie feromonów, najwidoczniej produkowanych z przetworzonych ciał martwych jednostek SCP-1942, wydawanych z dużych zbiorników na jednym końcu. Spekuluje się, że SCP-1942 od tego czasu dodało kilka wiatraków oraz silnik elektryczny w celu częściowego zautomatyzowania funkcji SCP-1942-1.

SCP-1942 nie wykazało żadnej agresji względem Fundacji oraz jakichkolwiek ludzi, oraz nie próbowało zapobiegać bądź mścić się za usuwanie obiektów z ich środowiska. Obiekty usunięte są szybko zastąpione przez nowe urządzenia, identyczne do obiektów usuniętych

Dodatek: W ██.██.20██, Dr ███████ przypadkowo zostawił podkładkę z długopisem i kilkoma kartkami papieru w obrębie strefy przechowawczej SCP-1942 podążając za kilkoma lampami próżniowymi i stalowym wlewkiem. Po uświadomieniu sobie że zostawił przedmioty za sobą Dr ███████ powrócił do strefy aby znaleźć swoją zgubę. SCP-1942 użyło długopisu aby napisać wiadomość po angielsku na pustej kartce papieru doczepionej do podkładki. Wiadomość brzmi następująco:

WYŚLIJCIE: ALUMINIUM, WĘGIEL, GRAFIT, DEUTER, TOR-232, SÓD-24, UWZGLĘDNIENIE BĘDZIE PRZYNANE. REAKTOR ŹRÓDŁOWY MUSI BYĆ WŁĄCZONY DO 20██ W CELU UKOŃCZENIA FAZY IV ZGODNIE Z PLANEM. OKNO STARTOWE JEST W ██.██.20██ , NIE ZOSTANIE PONOWNIE OTWARTE DO 2███.

Wszelkie późniejsze próby dwukierunkowej łączności z SCP-1942 były nieudane. Nie jest jasne czy SCP-1942 posiada zdolności umysłowe aby usłyszeć ludzki język bądź czytać wydrukowane słowa albo czy decyduje się aby nie odpowiadać. Zatwierdzenie żądań SCP-1942 przez O5 jest w toku.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported