SCP-1943
ocena: +6+x

Identyfikator podmiotu: SCP-1943

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-1943-1 jest zamknięty w standardowej celi przechowawczej dla humanoidów, w skrzydle o wysokim priorytecie bezpieczeństwa, w Ośrodku Przechowawczym Humanoidów 06-3. Jako, że SCP-1943-1 był pracownikiem naukowym Fundacji, jest nadzwyczaj kooperatywny i wobec tego udziela mu się dostępu do bezpiecznych materiałów. Można pozytywnie rozpatrywać każdy racjonalny wniosek o udzielenie przedmiotów osobistych; jednakże SCP-1943-1 nie może mieć możliwości skontaktowania się ze światem zewnętrznym, a moc jego upoważnienia została unieważniona do odwołania.

Pozostałości SCP-1943-2 zostały kriogenicznie zabezpieczone w skrzydle magazynowym Ośrodka 06-3. Dane odnośnie do analizy materiałów oraz informacji pozyskanych z SCP-1943-2 są dostępne dla pracowników, którzy otrzymają zgodę od naukowca z upoważnieniem poziomu 3.

Opis: SCP-1943-1 to Sara Gruenwald, dwudziestosiedmioletnia kobieta pochodzenia europejsko-amerykańskiego, a także asystent laboratoryjny z upoważnieniem poziomu 1, poprzednio zatrudniony w nieanomalnym laboratorium chemicznym, w Strefie ██. Przed zabezpieczeniem SCP-1943-1 nie posiadała upoważnienia ani uprawnień, by obchodzić się z materiałami anomalnymi, ponadto nie stwierdzono, żeby w czasie trzech lat swojej pracy dla Fundacji kiedykolwiek weszła w kontakt ze zjawiskiem anomalnym.

SCP-1943-1 wydaje się nieanomalny i wielokrotnie potwierdzały to testy biologiczne, chemiczne, radiologiczne czy [ZMIENIONO], mające za zadanie określić właściwości anomalne. Kwestia otoczenia rodzinnego nie wskazuje na możliwość wpływów anomalnych na obiekt. SCP-1943-1 nie pracowała również na żadnym ważniejszym stanowisku, nim zatrudniona została przez Fundację. SCP-1943-1 jest stabilna pod względem psychiki i nie wykazuje żadnych odstępstw od norm zdrowia psychicznego ani oznak, iż kiedykolwiek znajdowała się pod wpływem anomalii oddziałujących na umysł czy środków memetycznego.

SCP-1943-2 to pozostałości wrogiego operatora Rebelii Chaosu, jak rozpoznano po obszernym przesłuchaniu. SCP-1943-2 był jedynym operatorem z zespołu 25 osób tworzących Transhumanistyczną Formację Operacyjną Rebelii Chaosu, który przetrwał. Wszyscy członkowie owej formacji wykazywali oznaki przejścia modyfikacji genetycznych, cybernetycznych lub taumaturgicznych, które polepszały ich zdolności bojowe. Na te modyfikacje składały się m.in.:

  • Wzmocnienie układu kostnego, skutkujące zwiększoną siłą i wytrzymałością kości
  • Wzmocnienie układu mięśniowego, skutkujące zwiększoną siłą i wytrzymałością
  • Instalacja dodatkowych układów sercowo-naczyniowych, skutkujące zwiększeniem prawdopodobieństwa przeżycia
  • Implanty neuronowe i wzmocnienia mózgu, skutkujące zwiększeniem refleksu i skróceniem czasu reakcji
  • Implanty neuronowe, umożliwiające detekcję oraz komunikację pozazmysłową

Osoby te były także wyposażone w urządzenia umożliwiające operatorowi dokonanie samoterminacji w razie odkrycia oraz służące do spopielenia jego ciała po śmierci, uniemożliwiając przeprowadzenie badań ani diagnostyki ani przesłuchania pośmiertnego. W czasie Incydentu 1943-01 pozostali operatorzy ww. formacji zostali zabici przez taktyczne zespoły sił reagowania Fundacji lub popełnili samobójstwo po zranieniu bądź pojmaniu. Urządzenie SCP-1943-2 nie działało zgodnie z zamierzeniem, wobec czego operator nie mógł dokonać samoterminacji i został pojmany.

SCP-1943-2 był zatrzymany przez Fundację przez około pięć tygodni, po których doznał zgonu wskutek komplikacji wynikłych z ran i uszkodzeń komponentów mechanicznych. W trakcie diagnostyki pośmiertnej stwierdzono, że organizm osobnika degenerował się do stopnia oznaczającego zakończenie użyteczności operatora.

Dodatek 1943-1: Raport z incydentu, incydent 1943-01.

W dniu ██.██.████ r. operatorzy Transhumanistycznej Formacji Operacyjnej Zeta-3 Rebelii Chaosu przeprowadzili szturm na skrzydło laboratoryjne Strefy ██, który, jak stwierdzono po obszernej analizie nagrań z monitoringu i porównaniu informacji z wiedzą pozyskaną przez agentów zakonspirowanych w placówkach RC, najpewniej miał na celu jedynie pozyskanie SCP-1943-1 przez RC. Operatorzy TFO Zeta-3 wyłączali bądź zawalali korytarze Strefy ██ przy użyciu ładunków wybuchowych, co uniemożliwiło stacjonarnym zespołom taktycznym na odpowiednie zareagowanie na szturm. TFO następnie przystąpiła do pozbawienia zdolności bojowej obecnych na miejscu strażników. Określono, iż Fundacja poniosła szkody w liczbie █ zabitych oraz ██ ranionych, pomimo że liczni pracownicy naukowi nie przeszkadzali RC, a operatorzy otrzymali rozkazy, by nie atakować personelu Fundacji, o ile ten nie będzie stanowił przeszkody.

Szturm został zatrzymany po niezapowiedzianym i wczesnym przebyciu Mobilnej Formacji Operacyjnej Nu-7 ("Hammer Down"), która w Strefie ██ miała zatrzymać się na uzupełnienie paliwa i udać się na miejsce tajnej operacji w [ZMIENIONO INFORMACJE OPERACYJNE]. MFO Nu-7 zdołała przeprowadzić kontratak przy pomocy lokalnych strażników i z powodzeniem zneutralizowała zespół szturmowy RC, zanim ten zdołał opuścić teren Strefy ██.

Dodatek 1943-2: Log przesłuchań SCP-1943-2.

Dr ███████: Z kim pracowałeś i ilu was nadal żyje?

SCP-1943-2: Zeta trzy, Archaniołowie. Jestem ostatnim z nich i dobrze o tym wiesz.

[Pominięto treści niezwiązane z tematem].

Dr ███████: Nie rozumiem, jak…

SCP-1943-2: (śmiech) Nie. Oczywiście, że nie rozumiesz. Nigdy nie rozumiecie i nigdy nie będziecie rozumieć. I tak wyślą nas więcej, kiedy będziecie się tego najmniej spodziewać, i w końcu ją dostaniemy. Mieliście szczęście — cholerne szczęście — tym razem. Tylko dlatego się nam nie udało.

Dr ███████: Mam uwierzyć, że wysłaliście dwie drużyny wzmocnionych operatorów tylko po jakiegoś niskopoziomowego technika laboratoryjnego?

SCP-1943-2: Mam w dupie, w co uwierzysz. Jeśli chcesz myśleć, że ona jest człowiekiem, to twoja sprawa. Jeśli nie chcesz, to i tak nie ma znaczenia. W pewnym momencie potknie wam się noga, a my kobietę zabierzemy. Bułka z masłem.

Dr ███████: A co z faktem, iż żaden z naszych testów nie wykazał w związku z nią żadnych anormalności?

SCP-1943-2: Oczywiście, że nie wykazał. Zawsze byliście ślepi. A to ja mam tutaj wyrwane implanty oczne.

Dodatek 1943-3: Nota badawcza.

Do tej pory zdołaliśmy przeprowadzić na niej każdą permutację każdego możliwego testu, w tym te, wobec których zgłaszałem sprzeciw w związku z zagrożeniami. Absolutnie nic nie jest tutaj anormalne. Stwierdzamy, że jest normalną, aczkolwiek przerażoną, istotą ludzką.

To nie byłby pierwszy raz, kiedy Rebelia starałby się obrócić nasze zasoby przeciwko nam. Nie byłby to nawet ostatni raz. Nie widzę powodu, by trzymać ją w zamknięciu. Jeżeli nie możemy zaufać własnej technologii i będziemy pozwalać sobie na nieufanie własnym ludziom w tym zakresie, to nie skończymy dobrze. Oficjalnie wnoszę o pozbawienie dr Gruenwald obecnego statusu i umożliwienie jej powrót do normalnego życia.

Dr █████████
Starszy Obserwator

Wniosek oddalono. Nie możemy ryzykować, dopóki nie będziemy w stu procentach pewni.

O5-██

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported