SCP-1959
ocena: +11+x
1959-new.png

Fotografia SCP-1959, wykonana w dniu ██.██.2010 r.

Identyfikator podmiotu: SCP-1959

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: W momencie pisania tego raportu SCP-1959 nie został jeszcze zabezpieczony. Wszelkie obserwacje do 50° na północ i 73,2° na południe od równika muszą zostać dodane do listy obserwacyjnej Fundacji. Ponadto należy aplikować preparaty amnezyjne każdemu świadkowi. W razie zabezpieczenia obiektu należy przenieść go do specjalnej jednostki przechowawczej, która została dla niego utworzona w Ośrodku ██.

Opis: SCP-1959 to nieoznaczony biały skafander kosmiczny, podobny do wykorzystywanego w programie Wostok, sowieckiego modelu SK-1, z kilkoma modyfikacjami. Sam skafander najwidoczniej jest niezniszczalny. Osłona przeciwsłoneczna kasku jest ciężko uszkodzona i zaszła parą, co uniemożliwia wgląd wnętrza obiektu. Jak dotąd nie powiodła się żadna z prób skomunikowania się z SCP-1959. Obiekt charakteryzuje również fakt, iż emituje on znaczne ilości promieni gamma.

SCP-1959 najwyraźniej nieprzerwanie orbituje wokół Ziemi ze stałą prędkością. Dokładna lokalizacja obiektu może w dowolnym momencie zmienić się z nisko-orbitalnej na wysoko-orbitalną i odwrotnie. SCP-1959 przebija się przez wszystkie przeszkody, które znajdą się na jego torze, wywołując obszerne zniszczenia.

Pomimo, że obiekt może dokonywać niezależnych poruszeń, przez większość czasu pozostaje nieruchliwy. Sporadycznie obiekt dokonuje poruszeń, a mowa jego ciała wykazuje oznaki skrajnie intensywnej udręki, co więcej, obiekt niekiedy próbuje przebić swoją osłonę przeciwsłoneczną. Zarejestrowano przypadki, w których SCP-1959 przez pewien czas znajdował się w jednym miejscu, zanim znów zaczął poruszać się po swoim torze. Według poczynionych obserwacji tych zdarzeń, obiekt najwyraźniej próbuje opierać się nieznanej, niewidocznej sile, zanim zostaje odciągnięty.

Dodatek 01: SCP-1959 został po raz pierwszy zaobserwowany na niskiej orbicie okołoziemskiej przez załogę [ZMIENIONO] w dniu ██.██.1971 r. Obserwacja trwała trzy godziny, po których załoganci stracili obiekt z oczu.

Dodatek 02: "Po kilku badaniach sowieckiego programu kosmicznego i odtajnieniu informacji mamy podstawy, by twierdzić, że SCP-1959 to Aleksei ████████, Andrei ██████ albo Sergei ████████. Pewność w kwestii tożsamości SCP-1959 przynieść mogą jedynie kolejne badania" — dr ███████.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported